BASIN AÇIKLAMASI:TMMOB VE TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN ONURLU YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDECEKTİR

GENEL MERKEZ ( )
12.05.2020 (Son Güncelleme: 12.05.2020 13:27:25)

"TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası; Anayasa, hukuk, evrensel demokratik normlar ve özgür iradeli örgütlü üyelerimizden aldığımız güçle ülkemizden, halkımızdan, demokrasiden, laiklikten, bilimden, kamu yararından, toplum çıkarından, özerk demokratik mesleki örgütlülüğümüzden yana mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

12 Mayıs 2020

 

TMMOB VE TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN

ONURLU YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDECEKTİR

6235 sayılı Yasaya dayanarak üst örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile birlikte kurucu 10 Odasından biri olarak 1954 yılında kurulan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), mevcut Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanmış olan “kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü”dür. ZMO olarak kurulduğumuz günden bugüne, ülkemiz tarımının, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunması konusundaki onurlu ve dik duruşumuzdan, demokrasiden, halktan, laiklikten, bilimden ve emekten yana ilkeli tutumumuzdan 66 yıldır ödün vermeyen bir Odayız.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası; kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişilik olma sorumluluğu ve demokratik kitle örgütü olma yükümlülüğü gereği, meslektaş ve meslek alanına yönelik çalışmalar yapma yanında, insan haklarına ve özgürlüklerine saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin kuralları içerisinde kalarak toplumun demokratikleşmesi, ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yararlar göz önüne alınarak oluşturulması için gerekli sorumlulukları üstlenmektedir. ZMO’nun mevzuatında yer alan amaçları ve görevleri, yalnızca meslektaş ve meslek hak ve çıkarlarına ilişkin değil, tarım sektörünün sosyo-ekonomik ve politik bütününe ilişkindir. Tarımın ekonomik bir sektör olarak geliştirilmesi yanında, sektörün insan unsurunu oluşturan çiftçilerin, köylülerin ve Ziraat Mühendislerinin yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Bu amaçla mevzuatımız doğrultusunda gerekli örgütsel, yönetsel, bilimsel ve hukuksal çalışmalar ödünsüz yürütülmektedir.

Bilindiği üzere, TMMOB ve bağlı Odaları, geçmişten bugüne kendilerine bağımlı meslek odaları isteyen siyasi iktidarların hedefinde olmuştur. Siyasal partilere ve yapılara yaslanarak işini yürüten bir meslek örgütünün bağımsızlığını koruması ve meslektaş yararına nesnellik içinde hizmet sunması olanaklı değildir.

Cumhurbaşkanı tarafından Mayıs 2020’de yeniden gündeme getirilen son yasa değişikliği ile kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin, TMMOB’nin ve Oda’mızın seçim sistemi değiştirilmek istenmekte, dış vesayet yoluyla Bakanlıklar üzerinden idari ve mali denetim gündeme getirilmekte, Odalarımızın kamusal mesleki denetim dahil birçok yetkisi elinden alınmak istenmektedir.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, insan hak ve özgürlüklerine saygının olmadığı, hukukun üstünlüğünün olmadığı, demokrasinin işlemediği bir ortamda, örgütsel bağımsızlığımızı ve mesleki çalışmalarımızı yeterince sürdüremeyeceğimizin farkındadır.

Oda’mız bu nedenle gündemdeki 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nu değiştirme girişimine açıkça karşı çıkmakta, antidemokratik uygulamalara karşı özerk ve demokratik işleyişe sahip TMMOB ve Odalarımızın örgütsel bağımsızlığını koruma mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

ZMO Genel Merkez ve Şube/İl Yönetim Kurulları, yargı gözetiminde demokratik seçimlerle yönetime gelen, idari ve mali olarak Genel Kurullarımızda denetlenen, her türlü iş ve işlemleri kamuoyu bilgisi ve denetimine açık, huzur hakkı almadan gönüllü olarak mevzuatı doğrultusunda Oda görevini yürüten, sırtını siyasi iktidara yaslayarak kişisel çıkarları için makam mevki peşinde koşmayan, gücünü yalnızca üyesinden ve örgütünden alan bir yönetim anlayışı ile çalışmaktadır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 66 yıllık onurlu yürüyüşünde güç karşında susan, güce biat eden bir Oda olmamıştır, olmayacaktır. Biz, her türlü vesayet ilişkisine karşı çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Örgütsel bağımsızlığımızı her koşulda koruyup, gücümüzü sadece üyemizden ve bilimsel çalışmalardan aldık, almaya devam edeceğiz.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası; Anayasa, hukuk, evrensel demokratik normlar ve özgür iradeli örgütlü üyelerimizden aldığımız güçle ülkemizden, halkımızdan, demokrasiden, laiklikten, bilimden, kamu yararından, toplum çıkarından, özerk demokratik mesleki örgütlülüğümüzden yana mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Tüm yurttaşlarımızı bu haklı mücadelemize destek vermeye davet ediyor, Odamız, Odalarımız, üst birliğimiz TMMOB ve diğer demokratik mesleki kitle örgütleri üzerinde kurulmak istenen otoriter vesayet oluşturma girişimine karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Baki Remzi SUİÇMEZ

Yönetim Kurulu Başkanı

(Yönetim Kurulu Adına)

Okunma Sayısı: 61
Fotoğraf Galerisi