14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

SAMSUN ŞUBE ( )
15.05.2020 (Son Güncelleme: 19.05.2020 16:48:52)

BASINA VE KAMUOYUNA

                                                                                 
14 MAYIS ÇİFTÇİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN


Bizler ülkemizin tarımına ve çiftçilerine hizmet eden bir mesleğin mensupları olarak çiftçilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, çiftçilerimizin üretimde kalması için her türlü tedbirin ivedilikle alınmasını talep ediyoruz.
Tarım stratejik bir sektördür. Bu nedenle, çiftçilerimizin üretimde kalması için her türlü tedbirin ivedilikle alınmasını üreticilerin, üretimden kopmadan çalışmalarını sağlamak zorundayız. Tarım sektörüne yönelik kapsamlı bir üretim seferberliği ilan edilmeli ve önünü görmekte zorlanan üreticilerimizin yapısal sorunları çözülerek morali yükseltilmeli, kamu yönetimine olan güveni tazelenmelidir.
Değerli Basın Mensupları ve Samsun Kamuoyu
Tarım kenti olan Samsun İlimiz sınırları içerisinde yer alan Bafra ve Çarşamba Ovalarında toplamda 122 bin 410 hektar alanda her türlü ürünün yetiştirilebileceği son derece verimli ovalardır. Ovalarımızın bu özelliğini kaybetmeden korunmaları geleceğimiz açısından bir zorunluluktur.
İlimiz verilerine göre 86 bin 382 adet tarım işletmesi mevcut olup, bu işletmelerin % 85’inde genellikle bitkisel ve hayvansal üretim birlikte yapılmaktadır. Tarım işletmelerinin % 70’i 50 dekar ve daha küçük alanda üretim yapmaktadır. Samsun’da toplam işlenen tarım alanı 2002 yılında 341 bin 453 hektar iken 2018 yılında 257 bin 561 hektara gerilemiş % 25 oranında azalma olmuştur. Nadas alanı ise artmıştır.
Halkımızın beslenmesinde çok önemli bir yeri olan buğdayı örnek alacak olursak, 2014 yılında buğday ekim alanı 194 bin 651 hektar iken, 2018 yılında 103 bin 700 hektar olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık çeltik, sebze, meyve ekim alanları artarken mısır ekim alanı azalmıştır.
Değerli Basın Mensupları ve Samsun Kamuoyu
Samsun ilinin bir diğer önemli ürünü de, tarım ürünleri ihracatında önemli bir yeri olan fındıktır. 2014 yılında ilimizde 89 bin 594 hektar alanda fındık var iken, 2018 yılında 1 milyon 175 bin 103 hektara yükselmiştir. Üretimde ve yetiştirilen ürünlerde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için bir takım önlemlerin alınması zorunludur.
 2020 yılında çeltik üreticinde başlanılan destekler, Buğday üreticisinin de kazanması ve üretiminin sürdürülebilir olması için, boş tarım alanlarının yeniden ekilebilmesi, girdi fiyatlarındaki artışın altında ezilen küçük işletme sahiplerine tohum, gübre gibi hibe yoluyla destek verilmelidir.
 TMO Çiftçinin ürününün tamamına alım garantisi vermeli, peşin ödeme yapmalı, acil ihtiyacı olan çiftçiler desteklenerek emanete ürün bırakma önlenmelidir.

 Ülkemizde tüketilen temel ürün ekmektedir. İç piyasaya buğdayın uygun fiyata verilmesi hükümetlerin tercihi olmakta, bu durumda çiftçilere ekonomik olarak zarara sokmaktadır. Yeterli gelir elde edemeyen çiftçilerde tarımı terk ederek şehir merkezlerine göç etmektedir. Çiftçilerin ekonomik anlamda mağdur olmamaları için buğday ürünü için uygulanan prim ve destekler artırılmalıdır.
 Fiskobirlik üretimden pazarlamaya kadar zincirin her halkasında yer almalı güçlü bir yapıya kavuşturulmalıdır.
 Fındık üreticileri sosyal bir yapıya kavuşturulmalıdır. Emanete bırakma engellenerek piyasa istikrarı sağlanmalı, üretici tüccara teslim edilmemelidir.
 Tarım ürünleri ithalatı durdurulmalı, bitkisel ve hayvansal ürünlerin destekleme kapsamı genişletilmelidir.
 Çiftçilerimizin ziraat ve özel bankalara tarım kredi, kooperatiflere olan borçlar yapılandırılmalıdır.
 Kooperatifçilik güçlendirilerek aracılığın ortadan kaldırılması sağlanmalıdır.
 Samsun ilinin bir tarım üssü olacağı yetkililerce sık sık dile getirilmesinde rağmen, 2 büyük ovaya sahip ilimiz, Çarşamba ovasına kurulmakta olan çevreye zararlı biyokütle enerji santrali
gibi tesislerin tehdidi altındadır. Tarımsal üretime zarar verecek bu gibi tesislerden vazgeçilmelidir.         

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.05.2020.              
 

Hasan ÇOBANCI                                                                                  

 ZMO Samsun Şube Başk

Okunma Sayısı: 85