BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ İNŞAATI YARGI KARARI İLE MÜHÜRLENDİ!!` 7 MAYIS 2020

SAMSUN ŞUBE ( )
20.05.2020 (Son Güncelleme: 20.05.2020 14:19:50)

BASINA VE KAMUOYUNA

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ İNŞAATI YARGI KARARI İLE MÜHÜRLENDİ !

Bilindiği üzere İlimiz Çarşamba İlçesi Eğercili Mahallesinde inşaatı devam etmekte olan Biyokütle Enerji Santrali (BES) ile ilgili olarak, Samsun İdare Mahkemesine açılan 3 ayrı dava sonuçlanmış ve Biyokütle Enerji Santrali (BES) inşaatında yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu davalardan birisi olan, Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Eğercili Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 108, 109, 110 ve 111 nolu parsellerle ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 26.04.2018 tarihli Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Uygulama Talimatının 11. maddesinin 5. bendinde bulunan “İl İdare Kurulu kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırı içerisinde (civarı hariç), Kanun hükümleri uygulanmayacaktır" hükmüne istinaden söz konusu parsellerin köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalması sebebiyle 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığı ilişkin olarak, İl Toprak Koruma Kurulu tarafından alınan karara karşı açılan davada, Ziraat Mühendisleri Odası müdahil olmuş ve dava sonucunda İl Toprak Koruma Kurulu Tarafından alınan 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığı ilişkin kararı iptal edilmiştir. Köy yerleşik alanlarının sınırlarının belirlenmesi, adından da anlaşılacağı üzere kırsal alanda yapılacak binaların, tesislerin, yerleşim planının disipline edilmesini, kırsal alanda gelişi güzel yapılaşma olmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Toprak Koruma Kurulu tarafından Eğercili Mahallesinde inşaat faaliyeti devam eden parsellerin, Köy Yerleşik Alanı içerisinde kalması gerekçesi ile üzerlerinde BES yapılmasını uygun gören kararı, İl Çevre Düzeni Planına, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa ve İmar Kanununun istisnai maddelerine aykırı olması nedeni ile kabul edilemez. Değerli Basın mensupları ve Samsun Kamuoyu Çarşamba ovası 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili maddeleri gereğince büyük ova koruma alanı kapsamına alınmıştır. Çarşamba ovasının büyük ova koruma sahası sınırları da belirlidir. Çarşamba ovası alüvyon toprak özelliğinde olan, Yeşilırmak’ın aşındırıcı etkisiyle binlerce yıldır taşıdığı toprakları ve materyalleri eğimin azaldığı, akış hızının düştüğü ve sığ alanlarda biriktirmesiyle oluşan, verimli topraklardır. Çarşamba ovası yıllardır yapılaşmanın, sanayinin, nüfus atışı vb. konuların baskısı altındadır. Çarşamba ovasında her geçen gün tarım dışı kullanımın arttığı, gelecek nesillere bırakılması gereken bu verimli toprakların alan olarak giderek azaldığı, ovaya yapılan bu baskılar neticesinde tarım topraklarının kirlendiği bilinen gerçeklerdir. Çarşamba ovasının büyük ova koruma kapsamına alınması, önceki yıllarda ovada yapılan yanlış tarım dışı kullanım uygulamalarını sona erdirmelidir. Çarşamba ovasının büyük ova koruma kapsamına alınması, ülkemizin doğal yollarla oluşmuş en verimli ovalarından birisi olan Çarşamba Ovasının olduğu gibi korunarak gelecek nesillere aktarımını sağlayacağı gibi, ülkemizin tarımsal üretiminin korunmasına, günümüzde stratejik önemi daha iyi anlaşılan gıda üretiminin yeterli miktarda olmasına da katkı sağlayacaktır. Bu nedenle Çarşamba ovası ve civarında yatırım yapılması hususunu değerlendiren yatırımcı kuruluşlar yer seçimini yaparken öncelikle büyük ova koruma alanı olarak belirlenen alan dışında yer seçimi yapmaları gerekmektedir. Değerli Basın mensupları ve Samsun Kamuoyu Başından itibaren bir çok sendika, oda ve sivil toplum örgütleriyle birlikte Biyokütle Enerji Santraline, yer seçimine karşı mücadelenin içinde yer aldık. Verilen mücadele soncunda Samsun İdare Mahkemesi, Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesinde inşaatı devam etmekte olan BES santrali inşaatı için vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Çarşamba Belediyesi tarafından tesis 4 Mayıs günü mühürlenerek inşaat faaliyetleri durdurulmuştur. BES santralinin mühürlenerek inşaatın durdurulmasını ve hukuk kararlarının geçte olsa uygulanmasını olumlu karşılıyoruz. Alınan bu kararların, başta Çarşamba Ovası, Bafra Ovası ve ülkemizdeki tüm ovaların ve tarım alanlarının korunmasında bir milat olacağı düşüncesindeyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Hasan ÇOBANCI

ZMO Samsun Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 140