"BİRLİĞİMİZİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNUYORUZ" BASIN AÇIKLAMASI

BURSA ŞUBE ( )
22.05.2020 (Son Güncelleme: 23.05.2020 12:08:10)

TMMOB Bursa Önceki Dönemlerin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ve Odaların Şube/Temsilcilik Başkanları, TMMOB Yasasını değiştirme girişimlerinin tekrar gündeme gelmesi üzerine 22 Mayıs 2020 tarihinde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın toplantısına Şube Başkanımız Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, önceki dönem Şube Başkanlarımız Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ve İlhan Demiröz katıldılar.

BAOB ortak toplantı salonunda yapılan açıklamayı TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Önceki Dönem Başkanı Füsun Uyanık basın ve kamuoyu ile paylaştı.

Akademik Meslek Odalarımızın Bu Şekilde Etkisiz Hale Getirilmesi Çabalarının, Ülke ve Toplum Yararına Olmadığını Düşünüyor ve Doğru Bulmuyoruz

Tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemiz de Covid-19 salgınının etkisi altında ve yurttaşlarımız gibi meslektaşlarımız da sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklarla mücadele etmektedir. Ülkemiz, salgına karşı etkili önlemler alınmasını, büyüyen ekonomik krize çareler bulunmasını, artan işsizlik, yoksulluk ve açlık gibi temel sorunlara çözümler üretilmesini beklemektedir.

Ancak Siyasi iktidar, beklentilere cevap vermek, biriken devasa ülke sorunlarını çözmeye çalışmak yerine, suni gündemler yaratmakta, Meslek Odaları ile uğraşmaktadır. Birliğimiz TMMOB’nin de içinde olduğu Akademik Meslek Odalarımızın Anayasa ve yasalarla belirlenen kuruluş, görev ve sorumlulukları ile demokratik seçim esaslarının değiştirilmesine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme getirilmektedir.

Anayasamız ve Kuruluş yasalarımız uyarınca, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve demokratik hukuk devletinin teminatı olan Akademik Meslek Odalarımızı, yapısı ve seçim sistemini değiştirmek suretiyle etkisizleştirmek ve iş yapamaz hale getirmektir. Öyle ki, yapılmak istenen değişiklikler, yasası değiştirilmek istenen Akademik Meslek Odaların kendisinden hiçbir görüş ve öneri bile alınmadan, yani demokratik bir süreç işletilmeden, bir oldubitti ile ve kapalı kapılar ardında yapılmak istenmektedir.

Akademik Meslek Odalarımızın bu şekilde etkisiz hale getirilmesi çabalarının, ülke ve toplum yararına olmadığını düşünüyor ve doğru bulmuyoruz.

Ülkemizdeki yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olan Birliğimiz TMMOB’nin kuruluş yasasının değiştirilmesi yönündeki adımları, anti-demokratik girişimler olarak değerlendiriyor, asla kabul etmiyoruz.

Birliğimiz TMMOB, geçmişten bugüne, tamamen Anayasal ve yasal sorumlukları çerçevesinde, ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda, ülkemizdeki teknik emeğin haklarının savunulması, meslek ahlakının korunması ve halkın ortak çıkarlarının gözetilmesi konusunda daima örnek bir duruşa sahip olmuştur. Bu duruşuyla, toplumsal mücadeleler tarihimizde de kendine özgü bir yer edinmiştir. Bugün Birliğimiz TMMOB’yi hedef alan saldırıların asıl hedefi, yıllara dayalı olarak bugüne taşınan ülke ve toplum çıkarlarından yana olan dirençli yapısıdır.

Birliğimizi hedef alan bu saldırılar ilk değildir. Geçmişte, 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi dönemlerinde yasamızın değiştirilerek, üyelerimizle ve toplumsal muhalefetle bağımızın kesilmek istendiği dönemlerde yaşandı. Bugün siyasal iktidarın dayattığı yasa değişikliği, geçmişte darbecilerin yapmak istediklerini bir adım daha öteye taşımaktadır.

Siyasi iktidar, Birliğimiz TMMOB’nin kamusal gücünü ve örgütlü yapısını ortadan kaldırmakta ne kadar ısrarcıysa, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları da Birliğimiz TMMOB’ye ve Demokrasi’ ye sahip çıkma konusunda bir o kadar inançlı ve kararlıdır.

Bizler, TMMOB Bursa, Önceki Dönemlerin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ve Şube/Temsilcilik Başkanları olarak, Birliğimizin demokratik işleyişinin, kamusal gücünün, ilerici duruşunun ortadan kaldırılması yönündeki her türden girişimin karşısında olduğumuzu, örgütlerimizi siyasi iradenin güdümüne sokacak her türlü girişimi reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyor, kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Eşitlikten, özgürlükten, bağımsızlıktan, Laik Demokratik Cumhuriyetten ve barıştan yana tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını Birliğimiz TMMOB’yi ve Demokrasi’yi Savunmaya çağırıyoruz. Yaşasın TMMOB. Yaşasın Dayanışma.

Ali AKÇA KMO Atlıhan ÖGE Maden MO Ayşe ORAKÇI KMO Bahri KAVİLCİOĞLU EMO Burak ÖZGEN EMO Can ŞİMŞEK Mimarlar O Cemal TÜREYEN Orman MO Efsun DİNDAR ÇMO Emir BİRGÜN EMO Emre FİDAN TMO Enver KIR İMO Erdal AKTUĞ EMO Prof. Dr. Ertuğrul AKSOY ZMO Faruk KOÇ EMO Fehmi ASLAN Meteoroloji MO Fikri DÜŞÜNCELİ MMO Füsun UYANIK ŞPO Güngör ARMUTLU Jeofizik MO Gürhan AKDOĞAN MMO Gürkan KANBİR HKMO Hüseyin YEŞİLSEVEN BMO İbrahim MART MMO İlhan DEMİRÖZ ZMO İsmail ZÜMBÜL EMO Kenan ALPACAR Orman MO Lale YILDIZ Gıda MO M. Ali KARAGÖZ Maden MO Mahmut YILMAZ Maden MO Mehmet KIRKA KMO Melih TÜRA Mimarlar O Mesrur ERTÜRK TMO Mesut ŞAHİN KMO Mesut TORAMAN Maden MO Mihriban AKYOL TMO Mustafa ARIK Jeoloji MO Mustafa ÖZCELİK İMO Mümin CEYHAN EMO Nedret YAYLA MMO Nevzat AKKAŞLI EMO Nizamettin KAYA Mimarlar O Osman AYRADİLLİ Mimarlar O Ömer ATALAY MMO Remzi ÇINAR EMO Sebahattin SESLİ Jeofizik MO Sevilay ÇETİNKAYA ŞPO Şerafettin BAYRAKTAR Orman MO Prof. Dr. Vahap KATKAT ZMO Yılmaz OKTAY ZMO Yüksel ERDİ MMO Zerrin GÜLEŞ ÇMO

Okunma Sayısı: 61
Fotoğraf Galerisi