TMMOB VE TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN ONURLU YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDECEKTİR.

MUĞLA ŞUBE ( )
31.05.2020 (Son Güncelleme: 01.06.2020 09:19:16)

TMMOB`A DOKUNMA

TMMOB VE TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN

ONURLU YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDECEKTİR

(TMMOB’A DOKUNMA)

 

1-) Uluhan KORKUT

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile birlikte kurucu 10 Odasından biri olarak 1954 yılında kurulan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO); ülkemiz tarımının, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunması konusundaki onurlu ve dik duruşundan, demokrasiden, halktan, laiklikten, bilimden ve emekten yana ilkeli tutumundan 66 yıldır ödün vermeden tarım ve tarımcının yanındadır. Yanında olmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

2-) Ünal KİRAZ

Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanmış olan “kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü sorumluluğu ve demokratik kitle örgütü olma yükümlülüğü gereği, meslektaş ve meslek alanına yönelik çalışmalar yanında tarım sektörünün sosyo-ekonomik ve politik bütününe ilişkin çalışmalara devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

3-) Hüseyin GÜVEN

İnsan haklarına ve özgürlüklerine saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin kuralları içerisinde kalarak toplumun demokratikleşmesi, ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yararlar göz önüne alınarak oluşturulması için gerekli sorumlulukları üstlenmeye devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

4-) Meryem TÜRKAY

Tarım sektörünün içinde bulunduğu sorunları çözmekten uzak, tarımsal üretimde gıda güvencesini ve güvenliğini değil, piyasanın kar amacını öne çıkaran, ithalatçı politikalara karşı çıkmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

5-) Bahadır TAMER

Ülkemizde ve tüm dünyada uygulanan neoliberal politikaların insanları mutlu etmediğini ve bir avuç topluluğun gıda üzerinden hegemonya yaratıp, tüm dünyayı sömürdüğünü söylemeye devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

6-) Şehriban ÇATALKAYA

Tarımsal üretimin tüm aşamalarında, tohum üretiminden, zirai mücadeleye, gıda üretim aşamasından üretilen gıdaların tüketim kodlarına kadar tüm süreçleri kontrol etmekte olan küresel sermayeye karşı çıkmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

7-) Mehmet ÇATALKAYA

Endüstriyel ve şirketleşmiş tarıma karşı küçük aile işletmeciliğinin desteklenmesi yönündeki mücadelemize devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

8-) Mehmet SATKAN

İnsanlığın ve toplumun aç kalmaması için inadına üretim ve yerli üretim demeye devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

9-) Recep TURAN

Tohum yaşamdır, yaşam bizimdir, çokuluslu tohum şirketlerinin tahakkümünden kurtulmak için, yerel tohumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

10-) Hayal DEMİRHAN

Sağlıklı nesiller için Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (GDO) karşı olduğumuzu haykırmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

11-) İskender KIY

Ranta karşı tarım arazilerini korumaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

12-) S.Erçin TÜRKÖZ

Zeytin ağaçlarının kesilmesine ve zeytinliklerin talan edilmesine karşı olmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

13-) Ali ŞİMŞEK

Meralarımızın rantçılara peşkeş çekilmesinin karşısında olmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

14-) Seylan GÜLTEKİN

Ormanlarımızın, kıyılarımızın, doğal yaşam alanlarımızın yağmalanmasına dur demeye devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

15-) Suat BÜYÜKABALI

Her türlü talana karşı ülkemizin yeraltı/yerüstü kaynaklarını, doğal zenginliklerini, çevremizi ve doğamızı korumaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

16-) Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN

Sularımızın ticari bir meta haline getirilmesine karşı olmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

17-) Elgin Can ALA

Biyoçeşitliği ve doğal zinciri tahrip eden kanal tipi Hidro Elektrik Santrallere (HES) karşı olmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

18-) Mustafa TOP

İnsan sağlığını ve çevreyi tehdit eden Termik Santrallere karşı olmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

19-) Mehmet CANGIR

Toprak, hava ve sularımızı kirleten Jeotermal Santrallere (JES) karşı olmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

20-) Necat SALTABAŞ

Her türlü iş ve işlemleri kamuoyu bilgisi ve denetimine açık, herhangi bir ücret almadan gönüllü olarak mevzuatımız doğrultusunda Oda görevlerini yürütmeye devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

21-) Sevilay KİRAZ

Toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda savunmaya, kırsaldaki kadınlarımızın hak ve taleplerini iletmeye devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

22-) Zerrin ÖZSAN

Kadın ve çocuklara karşı yapılan istismar, şiddet ve cinayetlere karşı durmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

23-) Hakan Sinan GÜNDAY

Sırtını siyasi iktidara yaslayarak kişisel çıkarları için makam mevki peşinde koşmayan, gücünü yalnızca üyesinden ve örgütünden alan bir yönetim anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

24) Münevver GÜNDAY

TMMOB’A DOKUNMA

25-) Hamdullah LAFÇI

Her türlü vesayet ilişkisine karşı çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

26-) Mahir ÖZTÜRK

Örgütsel bağımsızlığımızı her koşulda koruyup, gücümüzü sadece üyemizden ve bilimsel çalışmalardan aldık, almaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

27-) Cengiz ÖZSOY

66 yıllık onurlu yürüyüşümüzde güç karşında susan, güce biat eden bir Oda olmadık, olmayacağız. TMMOB’A DOKUNMA

28-) Tamer DEMİRKAN

Odamız, Odalarımız, üst birliğimiz TMMOB ve diğer demokratik mesleki kitle örgütleri üzerinde kurulmak istenen otoriter vesayet oluşturma girişimlerine karşı çıkmaya devam edeceğiz. TMMOB’A DOKUNMA

29-) Uluhan KORKUT

Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın ZMO, yaşasın TMMOB

Okunma Sayısı: 58
Fotoğraf Galerisi
Bağlantılar

https://www.facebook.com/www.zmo.org.tr/videos/373320943636463/