ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!...

GENEL MERKEZ ( )
02.06.2020 (Son Güncelleme: 02.06.2020 07:54:45)

"Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir."

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!...

2 Haziran 2020 tarih ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki değişikle; önceden bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisinin devam edeceği belirtilerek; yönetmelikte belirtilen yenilenmesi gerekli belgelerin sınav başarı belgesi hariç diğerlerinin İl Müdürlüklerine verilme süresi 01.06.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine ertelenmiştir.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE

DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi devam eder. Ancak bu kişilerin 13 üncü maddede belirtilen sınav başarı belgesi hariç olmak üzere diğer bilgi ve belgeler ile faaliyette bulunulan ilin il müdürlüğüne en geç 31/12/2020 tarihine kadar başvuru yapmaları ve belgelerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yenilemeleri zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Okunma Sayısı: 317
Fotoğraf Galerisi