MERSİN HABERCİ GAZETESİ: OTLATMA BEDELİ- 4 HAZİRAN 2020

MERSİN ŞUBE ( )
04.06.2020 (Son Güncelleme: 23.07.2020 12:04:42)

Çiftçilere yönelik yapılan ‘Otlatma Bedeli’ hakkında açıklama yapan Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necmi Birim, uygulamanın çiftçi için büyük bir yük olduğunu vurgulayarak, “Günlük siyasi kazançlar uğruna uygulanan, mera işgal ve tecavüzler, Demokles’in kılıcı gibi çiftçinin sırtına indirildi” diye tepki gösterdi.

Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necmi Birim, hayvanları ile göç ederek yaylalara giden çiftçilere hayvanlarını otlatmaları için kesilen para hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan uygulamanın küresel tarım lobilerinin ekmeğine yağ sürdüğünü belirten Birim, “Otlatma bedelleri, Demokles’in kılıcı gibi çiftçinin sırtına indirildi” dedi.

OTLATMA PARASINI KİM ALINIYOR?

4342 sayılı Mera Kanunu’nun İl Mera Komisyonları tarafından, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin sekretaryasında yürütüldüğünü söyleyen Birim, “İl Mera Komisyonları her yıl otlatma mevsimi başlamadan önce kanunun 26.maddesi 2.fıkrası ‘Mera, yaylak ve kışlaklardan komisyonca tespit edilecek otlatma haklarına göre yararlanacak hak sahipleri bölgenin ekonomik durumu, otlatma kapasitesi ve otlatma süresi dikkate alınarak, komisyonca her yıl tespit edilecek belli bir ücreti ödemekle yükümlüdürler. Bu alanlarda otlatma hakkının üstünde hayvan otlatılamaz, otlatma haklarından fazla hayvan otlatanlardan bu ücret, fazla her hayvan sayısı için üç katı olarak tahsil edilir. Muhtarlık veya belediyeler tarafından bu amaçla yapılacak tahsilat, o yerin mera alanlarının ıslah ve geliştirilmesi amacı ile köy sandığına veya belediye bütçesinde ayrı bir hesaba gelir kaydedilir ve amacı dışında kullanılamaz’ hükümleri gereğince büyükbaş ve küçükbaş hayvan başına alınacak otlatma bedellerini ilgili köy muhtarlıkları ile belediyelere tebliğ etmektedirler. Her komisyon kendi iline ait otlatma bedeli belirlediği için bu konuda ülke genelinde bir birlik bulunmamaktadır” dedi.

Yapılan uygulamaya tepki gösteren Birim, “Ekolojik dengenin hayati önemine duyarsız, yalnızca daha yüksek kar odaklı, ekosistemin bütünlüğünü gözetmeyen, doğayı mülkleştiren, metalaştıran, neoliberalizmin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel baskısı altında yabanıl dünyada yıkımın, binyıllardır ürünleriyle hayvansal protein ihtiyacımızı karşılayan hayvanlar içinde beslenme ve açlık riski oluşturduğu belirtildi. Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlak alanları, hayvan otlatılmasının yanında biyolojik çeşitlilik ve gen kaynağıdır. Sera gazları emisyonunun tutulumu, toprak ve su muhafazası, erozyonu önleme gibi dünyanın varoluşsal sorunlarının giderilmesinde büyük bir değere sahiptir” diye açıkladı.

“14,6 MİLYON HEKTAR GERİLEDİ”

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre meraların 14,6 milyon hektar gerilediğini söyleyen Birim, “Meralarımız 1940’lı yıllarda 44,2 milyon hektar iken, müstakil bir mera kanunu olmaması, bakım ve korumanın yapılmaması, destek primi uygulanmaması ve köyden kente göçle birlikte atıl durumda bırakılan meraların, plansız kentleşme ve sanayileşme uğruna amaç dışı kullanılmaları nedeniyle TÜİK 2001 sayımına göre 14,6 milyon hektara gerilemiştir. 2001 yılından bu güne başkaca tarım sayımı yapılmadığından mera kayıpları bilinmemekle beraber uzmanlar 11,2 milyon hektara gerilediğini ifade etmektedirler” dedi.

“DEMOKLES’İN KILICI GİBİ ÇİFTÇİNİN SIRTINA İNDİRİLDİ”

Birim konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü;
“Kanunun 12. maddesinde belirtilen uzun süreli mera kiralamaları, meraların idam fermanını yazan 14. madde ile yürütülen tahsis amacı değişikliği uygulamaları, günlük siyasi kazançlar uğruna uygulanmayan, mera işgal ve tecavüzlerinin sonlandırılmasını sağlayacak 19. madde hükümleri, 26. madde ile kullanıcılara yüklenen otlatma bedelleri, Demokles’in kılıcı gibi çiftçinin sırtına indirilen 27. madde yaptırımları, mera yönetiminin ve hayvancılığın sorunlarını çözmek yerine küresel tarım lobilerinin ekmeğine yağ sürmektedir.
Bu kanun değişiklikleri ile köy bütünlüğüne müdahale edilmektedir. Hayvancılığın sorunlarını çözmek yerine, küresel tarım lobilerinin ekmeğine yağ sürülmektedir.”

 

Haber: AYŞENUR ÖNAL

 Haber kaynağına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

Okunma Sayısı: 22
Fotoğraf Galerisi