AYDINLIK GAZETESİ: ZMO: SİGARADA YERLİ TÜTÜN ŞARTI DOĞRU- 3 TEMMUZ 2020

GENEL MERKEZ
03.07.2020 (Son Güncelleme: 03.07.2020 09:38:39)

Ziraat Mühendisleri Odası, Ak Parti tarafından Meclis’e sunulan `Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi` ile ilgili görüşlerini TBMM`deki siyasi partilere ve ilgili komisyon milletvekillerine iletti.

AYDINLIK / ANKARA

Ziraat Mühendisleri Odası, Ak Parti tarafından Meclis’e sunulan `Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi` ile ilgili görüşlerini TBMM`deki siyasi partilere ve ilgili komisyon milletvekillerine iletti. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

`TORBA YASA MANTIĞI YANLIŞ`

Ülkemizde uzun süredir `Torba Yasa` mantığıyla tüm alanlarla birlikte tarım ve gıda sektörüne de yönelik parçacı değişiklikler yapılırken, yine kamuoyunda tartışılmadan gizlice ve hızlıca gündeme gelen bu teklif, her ne kadar `sektör içi bir torba yasa` izlenimi verse de tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinin aynı torbaya konularak sektörlerin özgün yanlarının gözden kaçmasına neden olunabileceği endişesi yaratmaktadır.

`GÖRÜŞÜMÜZ ALINMADI

Teklif hazırlanırken ilgili kesimlerin ve odamızın görüşü alınmamıştır. Yasa tekliflerinin hazırlanması aşamasında meslek odamız dahil ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması, sağlıklı, uygulanabilir, yargıya taşınmayan ve uzun ömürlü metinler oluşması açısından bir gerekliliktir.

Teklifin geneline baktığımızda, gıda güvenliği alanında toplum sağlığını gözeten, verimli tarım alanlarını korumacı bir yaklaşım izlenimi ön plana çıkmaktadır. Bu genel yaklaşım ile ciddi olarak çelişen düzenlemeleri içeren maddelerin ise titizlikle değerlendirilmesi ve değiştirilmesi gerekmektedir.

`CEZALAR OLUMLU AMA…`

Teklifle, toplum sağlığını korumaya yönelik olarak gıda maddelerinde taklit ve tağşiş konusunda üretim, reklam, pazarlama ve yanıltıcı yayın konularına getirilen para ve hapis cezaları olumludur. Bakanlığın ifşa listelerinde çok kez çıkan taklit ve tağşiş yapan işletmelere ve sahiplerine ömür boyu men cezası getirilmesi, toplum sağlığını korumak bakımından en caydırıcı ceza olacakken pakette böyle bir cezanın öngörülmemesi düşündürücüdür.

`İSTİSNAİ MADDELER AZALTILMALI`

Verimli tarım alanlarına kurulan rant amaçlı hobi bahçelerinin yasal sınırlamalara tabi tutulması olumludur. Verimli tarım arazilerinin ve büyük ovaların sanayi, enerji, madencilik vb. yatırımlar ile tarım dışı amaçlı kullanımına yönelik geniş istisnaların olduğu günümüzde, topraklarımızı koruyucu düzenlemelerin yalnızca hobi bahçeleri ile sınırlanmaması gerekir. Topraklarımızı gerçekten korumak istiyorsak amaç dışı izin süreçlerini kolaylaştıran istisnai maddeler azaltılmalı, yasadışı yapılan ya da mahkeme kararı ile yapımı durdurulan tüm tesisler ve yerleşimler ayrımsız ivedilikle yıkılmalıdır.

TARIM DIŞI KULLANIMLAR

Büyük ova koruma alanı ilan edilen yerlerde Arazi Kullanım Planları hazırlanmadan tarım dışı amaçlı başvurular değerlendirmeye dahi alınmamalı, 5403 sayılı Kanunun değişik maddelerinde gündeme getirilen değişiklerde temel yaklaşım bu olmalıdır.

YERLİ TÜTÜN ŞARTI

2002`de kabul edilen Tütün Yasası ile getirilen kısıtlamalar ve TEKEL`in özelleştirilmesi sonrası tümüyle dışa bağımlı hale gelen tütün sektöründe sigara fabrikalarına yüzde 30`luk yerli tütün kullanım zorunluluğunun 2022 yılından itibaren başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak olması, yerli tütün üretiminin artması anlamında olumludur.

`BİRLİKLER BAKALIK BÜNYESİNE ALINMALI

Tarımsal kooperatifçilik alanının tek elde toplanması adına halen Ticaret Bakanlığı bünyesindeki TARİŞ, FİSKOBİRLİK, MARMARABİRLİK, ÇUKOBİRLİK gibi Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Yaş Meyve ve Sebze Kooperatifleri, Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri gibi tarımla ilgili diğer kooperatiflerin de Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine alınması gerekliliğidir.

`GEÇ KALMIŞ DÜZENLEME`

Yağmurlama ve damla sulama sistemleri gibi tarla içi modern sulama sistemlerinin Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamına alınması geç kalınmış bir düzenlemedir. `Tarla içi sulama sistemi desteği` kaldırılmamalı, `Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü` ibareleri `Bakanlıkça` şeklinde değiştirilmelidir.

 

Haber kaynağına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

Okunma Sayısı: 53
Fotoğraf Galerisi