ZİDEK, YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TARAFINDAN TESCİL EDİLDİ VE ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYONU İÇİN YETKİLENDİRİLDİ

GENEL MERKEZ
10.07.2020 (Son Güncelleme: 10.07.2020 15:07:34)

"Ziraat mühendisliği eğitiminin kalitesinin arttırılması ve programların sürekli iyileştirilmesi ve güncel bilim ve teknolojileri kavrayan, takip eden, daha donanımlı olarak eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirerek toplumun refahının arzu edilen seviyeye ulaştırılmasını sağlamada ziraat mühendisliği mesleği için çok önemli bir aşama gerçekleştirilmiştir."

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 8 Temmuz 2020 tarihli toplantısında, ZİDEK’i (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)  8 Temmuz 2022 tarihine kadar tescil etti ve ZİDEK’i Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarının Değerlendirme ve Akreditasyonu için yetkilendirdi. 

Ziraat mühendisliği eğitiminin kalitesinin arttırılması ve programların sürekli iyileştirilmesi ve güncel bilim ve teknolojileri kavrayan, takip eden, daha donanımlı olarak eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirerek toplumun refahının arzu edilen seviyeye ulaştırılmasını sağlamada ziraat mühendisliği mesleği için çok önemli bir aşama gerçekleştirilmiştir.

ZİDEK’in bundan sonraki en önemli hedefi ise uluslararası tanınırlık olup, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE – European Network for Accreditation of Engineering Education) ve International Engineering Alliance (IEA) şemsiyesi altındaki çok taraflı akreditasyon tanıma anlaşması Washington Accord‘un imzacısı (tam üyesi) olmaktır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak; ZİDEK’in bugüne gelmesinde çok büyük emekleri olan ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU ve ZİDEK Yönetim Kurulu Üyelerine, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (ZAK) Başkan ve üyelerine, ODA’mızın geçmiş dönemler Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerine, sürece katkı koyan tüm değerli akademisyenlere, meslektaş ve Dernek çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederiz, yeni dönemde çalışmalarında başarılar dileriz.

Okunma Sayısı: 398
Fotoğraf Galerisi