ÇARŞAMBA OVASI KURTARILMAYI BEKLİYOR-19 AĞUSTOS 2020

SAMSUN ŞUBE ( )
19.08.2020 (Son Güncelleme: 19.08.2020 12:35:36)

ÇARŞAMBA OVASI KURTARILMAYI BEKLİYOR.

BASINA VE KAMUOYUNA

Çarşamba Ovası Kuzeyde Türkiye’nin tarımsal potansiyeli en yüksek ovalarından biridir. Bir delta ovasıdır. Bakanlar Kurulu tarafından 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu”nun 14. Maddesi gereğince  Bakanlar Kurulu Kararı ile “Büyük Ova Koruma Alanı” olarak belirlenmiştir.

Tarımla ilgili yatırımcı kuruluşlar tarafından, Çarşamba Ovasına önemli yatırımlar yapılmaktadır. Taban suyu seviyesini düşürmek amacıyla drenaj kanalları açılmış, sulama projeleri hazırlanmıştır.

Bölgede ve Türkiye’de önemli bir sebze üretim potansiyeline sahip olan bu bereketli alüvyonal topraklar zaman içerisinde yanlış kullanımdan ötürü ormanlaşma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Çarşamba Ovasında yaklaşık 40 bin hektar alan fındıkla kaplıdır. Geriye kalan alan ise kavak, söğüt, çınar, akasya gibi ağaçlar ile kaplıdır, tarla sebze ve meyve ise ovanın % 30-35 gibi bir alanına sıkışmış durumdadır.

Arazilerin etrafı sınır ağaçları ile çevrili olan Çarşamba Ovasında işletme genişliği 15-20 dekar olup, sürekli parçalanmalar nedeniyle her tarlanın sınır sayısı artacaktır.

Ovada ağaç genişlik oranları; % 50’si 6 m. genişliğinde, % 17 si 5 m. genişliğinde ve % 10’nu da 4 m. genişliğindedir.

Tarla sınırlarına dikilen ağaçların % 82’si söğüt, % 10’nu kavak % 8’i de akasya ve benzeri ağaçlardan oluşmaktadır.

Bu ağaçlar öncelikle çit bitkisi, sonra fasulye sırığı ve yakacak amacı ile dikilmişlerdir. Çarşamba Ovasının % 20’ye yakın kısmı bu ağaçlar yüzünden ekilemez yada kullanılamaz durumdadır.

0,00-50,00 m kotları arasındaki ova genişliğinin 103 766 hektar olduğu düşünüldüğünde bu oran ovanın 1/5 ine karşılık gelmektedir. Eğer 82 bin hektarlık bir proje alanından bahsediliyorsa bunun 15-16 bin hektarı bu ağaçlar yüzünden ekilemiyor demektir.

Bu alana mısır ekildiği ve dönümde 500 kg alındığı kabul edildiğinde, 80 bin tonluk bir üretim kaybının ve 2019 yılı TMO fiyatları ile de 100 milyon liralık bir ürün kaybının söz konusu olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Bunun haricinde bu ağaçların; gölgeleme etkisi, büyük paralara mal olan drenaj kanallarına zarar verme, diğer sanat yapılarına zarar verme, toprak işlemeyi engelleme, hastalık ve zararlılara konukçuluk yapma gibi tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek pek çok yönü de bulunmaktadır.

Yetkililer tarafından konunun acilen ele alınarak, çözüm yolları aranması, Çarşamba Ovasının geleceği açısından son derece önemlidir.

Samsun Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

 Hasan ÇOBANCI

ZMO Samsun Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 50