DİDİM BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ KAPSAMINDA KALAN FEVZİPAŞA MAH. 1/5000 NAZIM VE 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANLARINA ÖNCELİKLE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE TAKİBEN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK.

GENEL MERKEZ ( )
10.09.2020 (Son Güncelleme: 10.09.2020 16:51:44)

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan inceleme ve değerlendirme Kurulunun 28.02.2020 tarih ve 2020-04/02 sayılı kararı ile onaylanan Didim belediyesi sınırları içerisinde Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında kalan Fevzipaşa Mahallesi 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben iptali için TMMOB Şehir Plancıları Odası ile birlikte dava açtık.

Okunma Sayısı: 126