2020 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÜZERİNE  TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DEĞERLENDİRMESİ

GENEL MERKEZ ( )
18.09.2020 (Son Güncelleme: 18.09.2020 13:05:29)

"Zor süreçlerden geçerek meslek alanlarımızı tercih yapan öğrencilerimize yeni yaşamlarında başarılar dileriz. Eğitim ve istihdam alanında yakıcı sorunların artarak yaşandığı günümüzde, ekonomi dahil yaşanan olumsuz koşullara ek olarak Covid-19 salgınının yarattığı belirsizlik ortamında, mühendislik öğretimine başlayan meslektaş adaylarımızın mesleki eğitimleri ve teknik gelişimlerine ODA’mızın tüm olanaklarıyla yardımcı olacağının bilinmesini isteriz."

 

18 Eylül 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS Yerleştirme) kapsamında 2020 yılında üniversite tercihlerinde kullanılacak Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan tercihlerle gelecekte üyelerimiz olacak öğrencilerin de yerleştiği programlar ve kontenjanları belli oldu. Yerleştirme sonuçları hakkında bir değerlendirmede bulunmak öğrencilerimiz ve mesleğimiz için büyük önem taşımaktadır.

Öncelikle ODA’mıza üye olabilecek Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri, Su Bilimleri ve Mühendisleri, Biyosistem Mühendisleri ve Tütün Teknolojisi Mühendisleri bölümlerini kazanan öğrencilerimizi kutluyor, başarılı bir öğrencilik yaşamı diliyoruz.

Üniversite Sınavına Başvuru ve Yerleştirme Üzerine Değerlendirme

Ülkemizde üniversite sınavlarına girmek üzere son yıllarda 2 milyonun üzerinde aday başvurmaktadır. Sürekli artan başvuran sayısında bu yıl ilk kez azalış ortaya çıkmıştır. 2020 yılında başvuran aday sayısı bir önceki yıldan 91 bin daha azdır. Sınava giren adayların yaklaşık üçte biri yerleştirilmektedir. 2020 yılında yerleşen aday sayısı bir önceki yıldan daha fazla olup, adayların %47’si lisans, %38’i Önlisans, %15’i açık öğretim programına yerleşmiştir (Çizelge 1).

 Çizelge-1 Başvuran ve Yerleşen Aday Sayısı

YIL

Başvuran

Lisans

Önlisans

A.Ö.F.

Yerleşen

Yerleşemeyen

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

2015

2.126.670

417.714

19,64

367.236

17,27

198.140

9,32

983.090

46,23

1.143.580

53,77

2016

2.256.377

423.479

18,77

368.770

16,34

169.615

7,52

961.864

42,63

1.294.513

57,37

2017

2.265.844

422.946

18,67

273.342

12,06

129.109

5,70

825.397

36,43

1.440.447

63,57

2018

2.381.412

394.945

16,58

316.037

13,27

146.258

6,14

857.240

35,99

1.524.172

64,00

2019

2.528.031

409.587

16,20

343.874

13,6

150.715

5,96

904.176

35,77

1.623.855

64,23

2020

2.436.958

431.380

17,70

349.785

14,35

140.721

5,77

921.886

37,83

1.515.072

62,17

Kaynak; ÖSYM

2020 yılında üniversite sınavına giren adayların %26,98’inin Anadolu Lisesi, %14,04’ünün Lise, %9,78’inin İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu görülmektedir (Çizelge 2). Yerleştirilen öğrenciler açısından en başarılı okul olarak Anadolu Liseleri öne çıkmaktadır. Sayıları sürekli artırılan ve ayrıcalık tanınan İmam Hatip Lisesi mezunlarının başarı oranı, tüm yerleşen aday sayıları açısından Liselerden daha düşük seviyededir.

2020 yılında üniversite sınavına başvuran adayların yaklaşık %40’ını daha önceki yıllarda yerleştirilememiş olan adaylar oluşturmaktadır. Son sınıf düzeyindeki adaylar %37’lik payla ikinci sırada yer almaktadır (Çizelge 3).

Özellikle son yıllardaki başvuran aday ve yerleşen aday verileri incelendiğinde son sınıf yerleşen aday sayılarında azalma, önceki yıl mezunu yerleşmemiş adayların yerleşme oranında artış görülmektedir. Bunun nedeni olarak, adayların ne olursa olsun yerleşeyim davranışından, daha iyi bir programa yerleşmek için tekrar sınava gireyim yaklaşımına yöneldikleri düşünülebilir.

Çizelge-2 Mezun Oldukları Okul Türlerine Göre Üniversitelere Yerleşen Adaylar

Okul Türü

Başvuran Aday

Yerleşen Aday

Lisans

Önlisans

A.Ö.F.

Toplam

 

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Anadolu Lisesi

657.416

26,98

183.432

42,52

4.040

13,62

11.068

9,97

292.816

31,76

Diğer Meslek Liseleri

574.575

23,58

33.122

7,68

3.010

10,15

15.723

14,16

176.235

19,12

Lise

342.031

14,04

34.548

8,01

9.848

33,21

35.496

31,96

114.908

12,46

İmam Hatip Liseleri

238.391

9,78

39.127

9,07

2.322

7,83

17.251

15,53

90.517

9,82

Y. Dilde Eğ. Veren Ö. Lise

181.508

7,45

61.435

14,24

638

2,15

1.234

1,11

80.704

8,75

Özel Lise

96.487

3,96

26.942

6,25

999

3,37

2.465

2,22

46.526

5,05

Fen Lisesi

48.258

1,98

23.854

5,53

69

0,23

101

0,09

24.932

2,70

Endüstri Meslek Liseleri

72.015

2,96

1.698

0,39

1.556

5,25

6.509

5,86

15.657

1,70

Sağlık Meslek Liseleri

39.387

1,62

2.537

0,59

2.277

7,68

4.961

4,47

15.378

1,67

Kız Meslek Liseleri

43.315

1,78

1.734

0,40

1.870

6,31

5.931

5,34

14.199

1,54

Ticaret Meslek Liseleri

41.410

1,7

1.413

0,33

1.132

3,82

5.137

4,63

11.874

1,29

Özel Fen Lisesi

18.701

0,77

9.404

2,18

28

0,09

38

0,03

9.858

1,07

Teknik Liseler

28.492

1,17

1.831

0,42

1.071

3,61

2.769

2,49

9.878

1,07

Sosyal Bilimler Lisesi

10.085

0,41

5.491

1,27

33

0,11

43

0,04

6.027

0,65

Öğretmen Liseleri

11.399

0,47

2.768

0,64

236

0,80

405

0,36

4.669

0,51

Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı)

6.748

0,28

1.008

0,23

249

0,84

609

0,55

2.661

0,29

Otelcilik ve Tur. Mes. Lise

4.319

0,18

218

0,05

147

0,50

528

0,48

1.450

0,16

Özel Akşam Lisesi

7.141

0,29

148

0,03

77

0,26

545

0,49

1.380

0,15

Güzel Sanatlar Liseleri

7.157

0,29

250

0,06

17

0,06

102

0,09

987

0,11

Spor Lisesi

6.668

0,27

89

0,02

15

0,05

79

0,07

690

0,07

Askeri Lise

566

0,02

164

0,04

5

0,02

11

0,01

226

0,02

Polis Koleji

203

0,01

91

0,02

0

0,00

2

0,00

118

0,01

Astsubay Hazırlama Okulları

330

0,01

49

0,01

11

0,04

30

0,03

124

0,01

Diğer

273

0,01

23

0,01

6

0,02

12

0,01

49

0,01

Akşam Lisesi

50

0

3

0,00

1

0,00

7

0,01

12

0,00

Sekreterlik Meslek Liseleri

33

0

1

0,00

1

0,00

7

0,01

11

0,00

Toplam

2.436.95

100

431.380

100,00

29.658

100,00

111.063

100,00

921.886

100,00

Kaynak; ÖSYM

Yerleştirilen adayların %47’’i lisans düzeyinde; %38’i Önlisans düzeyinde yerleşmişken, açık öğretime yerleştirilen adayların oranı %15 olmuştur.

2020 yılında yerleştirme yapılan lisans programlarının %80.46’sı, Önlisans programlarının %81,06’sı devlet üniversiteleri içinde yer almaktadır. Devlet üniversitelerinin doluluk oranı lisans programlarında %96,73 Önlisans programlarında %94,62 olmuştur. Vakıf üniversitelerinde bu oranlar daha düşük olup, sırası ile %87,97 ve %83,21’dir (Çizelge 4).

ÖSYM’nin kılavuzunda yer alan ancak bu raporda hariç tutulmuş olan KKTC ve diğer ülke üniversitelerinde lisan programları için yaklaşık 11.000, Önlisans programları için ise yaklaşık 4.000 kişilik kontenjan açılmıştır. Bu kontenjanların doluluk oranı devlet ve vakıf üniversitelerine göre oldukça düşük seviyede kalmıştır.

Çizelge-3 Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

Başvuranların Durumu

YIL

ÖSYS’ye

Yerleşen Aday Sayısı

 

Başvuran Aday Sayısı

Lisans

Önlisans

A.Ö.F.

Toplam

 

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

 Son Sınıf Düzeyinde

2016

950.156

42,11

230.720

54,48

203.871

55,28

32.930

19,41

467.521

48,61

2017

960.410

42,39

208.036

49,19

107.576

39,36

19.701

15,26

335.313

40,62

2018

954.353

40,08

180.069

45,59

112.061

35,46

17.453

11,93

309.583

36,11

2019

983.701

38,91

174.945

42,71

105.198

30,59

16.153

10,72

296.296

32,77

2020

894.187

36,69

165.744

38,42

104.776

29,95

15.146

10,76

285.666

30,99

Önceki Yıllarda Yerleşmemiş

2016

633.187

28,06

138.379

32,68

97.324

26,39

63.683

37,55

299.386

31,13

2017

632.722

27,92

163.120

38,57

98.109

35,89

52.606

40,75

313.835

38,02

2018

791.929

33,25

155.627

39,40

135.923

43,01

60.924

41,66

352.474

41,12

2019

916.601

36,26

181.879

44,41

166.478

48,41

64.101

42,53

412.458

45,62

2020

963.240

39,53

208.960

48,44

175.606

50,20

60.570

43,04

445.136

48,29

 Daha Önce Yerleşmiş

2016

441.543

19,57

30.567

7,22

41.251

11,19

40.772

24,04

112.590

11,71

2017

442.542

19,53

29.025

6,86

42.798

15,66

31.887

24,70

103.710

12,56

2018

397.614

16,70

29.857

7,56

40.681

12,87

35.861

24,52

106.399

12,41

2019

374.795

14,83

26.930

6,57

42.345

12,31

35.160

23,33

104.435

11,55

2020

335.347

13,76

27.542

6,38

39.554

11,31

31.126

22,12

98.222

10,65

Bir Yükseköğretim Mezunu

2016

184.585

8,18

21.287

5,03

21.094

5,72

20.318

11,98

62.699

6,52

2017

193.715

8,55

19.609

4,64

20.411

7,47

17.366

13,45

57.386

6,95

2018

191.644

8,05

26.168

6,63

21.895

6,93

21.585

14,76

69.648

8,12

2019

205.633

8,13

22.631

5,53

23.950

6,96

24.460

16,23

71.041

7,86

2020

194.600

7,99

25.625

5,94

23.523

6,72

23.154

16,45

72.302

7,84

Yüksek öğretimden Kaydı Silinmiş

2016

46.906

2,08

2.526

0,60

5.230

1,42

11.912

7,02

19.668

2,04

2017

34.455

1,52

3.156

0,75

4.448

1,63

7.549

5,85

15.153

1,84

2018

45.872

1,93

3.224

0,82

5.477

1,73

10.435

7,13

19.136

2,23

2019

47.301

1,87

3.202

0,78

5.903

1,72

10.841

7,19

19.946

2,21

2020

49.584

2,03

3.509

0,81

6.326

1,81

10.725

7,62

20.560

2,23

 Toplam

2016

2.256.377

100,00

423.479

100,00

368.770

100,00

169.615

100

961.864

100,00

2017

2.265.844

100,00

422.946

100,00

273.342

100,00

129.109

100

825.397

100,00

2018

2.381.412

100,00

394.945

100,00

316.037

100,00

146.258

100

857.240

100,00

2019

2.528.031

100,00

409.587

100,00

343.874

100,00

150.715

100

904.176

100,00

2020

2.436.958

100,00

431.380

100,00

349.785

100,00

140.721

100

921.886

100,00

Kaynak; ÖSYM

Çizelge-4 Yerleştirme sonuçları

 

 Yıl

Lisans

Ön Lisans

Üniversiteler

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Pay

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Pay

 

 %

%

 %

 %

Devlet Üniversitesi

2016

358.880

345.579

96,29

81,60

319.816

298.649

93,38

80,99

2017

373.642

346.671

92,78

81,97

346.068

218.434

63,12

79,91

2018

384.448

326.341

84,89

82,63

279.231

257.235

92,12

81,39

2019

354.985

334.119

94,12

81,57

298.220

279.224

93,63

81,20

2020

358.836

347.087

96,73

80,46

299.630

283.521

94,62

81,06

Vakıf Üniversitesi

2016

75.390

68.287

90,58

16,13

78.154

66.729

85,38

18,10

2017

83.536

67.496

80,80

15,96

85.295

52.113

61,10

19,07

2018

85.722

62.191

72,55

15,75

70.785

56.377

79,65

17,84

2019

81.526

68.962

84,59

16,84

74.735

62.523

83,66

18,18

2020

87.908

77.330

87,97

17,93

76.909

63.993

83,21

18,29

KKTC Üniversitesi

2016

12.958

8.642

66,69

2,04

3.318

1.990

59,98

0,54

2017

14.890

8.054

54,09

1,90

5.441

2.741

50,38

1,00

2018

13.038

5.833

44,74

1,48

4.763

2.345

49,23

0,74

2019

10.112

5.992

59,26

1,46

3.905

2.047

52,42

0,60

2020

10.295

6.445

62,60

1,49

3.553

2.191

61,67

0,63

Diğer Ülke Üniversiteleri

2016

1.790

971

54,25

0,23

74

26

35,14

0,01

2017

1.699

725

42,67

0,17

100

54

54,00

0,02

2018

1.423

580

40,76

0,15

80

80

100

0,03

2019

1.131

514

45,45

0,13

80

80

100

0,02

2020

1.010

518

51,29

0,12

80

80

100

0,02

Toplam

2016

449.018

423.479

94,31

100,00

403.378

368.770

91,42

100,00

2017

473.767

422.946

89,27

100,00

436.904

273.342

62,56

100,00

2018

484.631

394.945

81,49

100,00

354.859

316.037

89,06

100,00

2019

447.754

409.587

91,48

100,00

376.940

343.874

91,23

100,00

2020

458.049

431.380

94,18

100,00

380.172

349.785

92,01

100,00

Kaynak; ÖSYM

Ziraat Fakültelerinde Eğitim

YÖK verilerine göre ülkemizde 127’si devlete, 74’ü vakıflara ait olmak üzere aktif 201 üniversite ve bu üniversiteler bünyesinde de 1.342’si devlet üniversitelerinde olmak üzere aktif 1.759 fakülte bulunmaktadır. 2019-2020 öğretim döneminde önlisans programlarında 3.002.964, lisans programlarında 4.538.926, yüksek lisans programlarında 297.001, doktora programlarında 101.242 öğrenci bulunmaktadır.

Üniversiteye sınav sisteminde yapılan değişiklikle önceki yıllarda 18 olan puan türü, 2018 yılında Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA), Sözel (SÖZ), Dil ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) olmak üzere 5’e indirildi. Bu değişiklik sonrası EA puan türünden öğrenci alan Tarım Ekonomisi programı hariç, Ziraat Mühendisliği eğitimi veren programlara, diğer mühendislik programları gibi sayısal puan (SAY) türünden öğrenci alınmaktadır. Bu değişiklik, diğer mühendislik disiplinleri ile puan türü üzerinden yapılan tartışmaları sonlandırması açısından faydalı görülmektedir.

Ziraat mühendisliği eğitiminin verildiği fakültelerde, farklı mesleki disiplinler olan gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, biyosistem mühendisliği ve peyzaj mimarlığı programları da bulunmaktadır. Bu yazı kapsamında ele alınan Ziraat Fakültelerinde sayılan programlar değerlendirme dışı tutulmuştur. 

Türkiye’de 43 üniversitede ziraat mühendisliği eğitimine yönelik programların yer aldığı farklı adlarda fakülteler bulunmaktadır. Bu üniversitelerden Muğla Sıtkı Koçman, Kocaeli, Bandırma Onyedi Eylül, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki programlarda henüz eğitime başlanmamıştır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde Genetik ve Yaşam Bilimleri programına, Muş Alparslan Üniversitesi’nde Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü ile Hayvansal Üretim ve Teknolojileri programlarına öğrenci alınmıştır.

2020 yılında ilk kez bu yıl öğrenci alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte Ziraat Mühendisliği eğitimi verilen 37 üniversitede 175 program açılmıştır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesinde sadece Ziraat Mühendisliği programına öğrenci almaya devam etmektedir. Yerleştirme yapılan program sayısı ve kontenjan sayısı ve yerleşen öğrenci sayısı ise bir önceki yıla göre artmıştır.

Ziraat mühendisliği eğitimi veren fakültelerde ziraat fakültesi dışında farklı isimlendirmeler bulunmaktadır. 2020 yılında kontenjan açılan 37 fakülteden ikisi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, biri Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi adını taşımaktadır (Çizelge 5). Ayrıca vakıf üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır.

Çizelge-5 Farklı İsimlerdeki Fakülteler

Fakültenin Bağlı Olduğu Üniversite

2019

2020

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Adıyaman Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Düzce Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Uşak Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

2020 yılı tercih kılavuzunda yer alan 2 Su Ürünleri Mühendisliği, 6 Gıda Mühendisliği, 8 Peyzaj Mimarlığı ile12 Biyosistem programı hariç tutulacak olunursa, 37 Ziraat Fakültesinde 175 program için 5.524 kontenjan açılmış, 5.536 öğrenci Ziraat Fakültelerine yerleştirilmiştir.  Ziraat Fakülteleri programlarında 2020 yılında olan doluluk oranı %97 olmuştur (Çizelge 6).

Çizelge-6 Ziraat Fakültelerinin Kontenjan ve Yerleşme Durumu

Yerleşme Durumu

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Öğrenci Alan Ziraat Fakülte Sayısı

30

33

34

34

35

35

36

37

Kontenjan Açan Toplam Program Sayısı

165

170

142

169

145

169

166

175

Kontenjan

5.842

5.485

4.797

5.350

4.791

5.498

5.148

5.524

Yerleşen Öğrenci Sayısı

4.839

4.153

4.332

4.446

4.730

4.081

4.630

5.356

Doluluk (%)

83

76

90

83

98

74

90

97

Fakültelerin kontenjan ve doluluk oranları Çizelge 7’de verilmiştir.

Ziraat Fakültelerindeki diğer programlar hariç tutulduğunda, kontenjan açılan 175 programda görevli 1.583 öğretim elemanı bulunmaktadır. En fazla öğretim elemanı bulunan fakülteler 9 farklı programda öğrenci yerleştirmesi yapılan Ege (126) ve Ankara (122) üniversiteleri bünyesindeki ziraat fakülteleridir (Çizelge 8).

 Çizelge-7 Fakültelerin Kontenjan ve Doluluk Oranları

ÜNİVERSİTE

Program Sayısı

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk (%)

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

ADIYAMAN

-

1

1

1

1

-

21

31

31

31

-

21

31

31

31

0

100

100

100

100

AKDENİZ

8

9

9

9

9

273

289

289

299

344

272

288

288

298

336

99,63

99,65

99,65

99,67

97,67

ANKARA

9

9

9

9

9

370

370

375

380

401

370

368

356

371

389

100

99,46

94,93

97,63

97,01

ATATÜRK

8

6

9

7

7

188

146

229

192

201

121

146

111

140

195

64,36

100

48,47

72,92

97,01

A. MENDERES

7

7

7

7

7

257

262

267

247

247

244

261

192

225

241

94,94

99,62

71,91

91,09

97,57

ŞEYH EDEBALİ

1

1

1

1

1

31

31

47

41

41

10

31

28

41

41

32,26

100

59,57

100

100

BİNGÖL

2

2

3

1

1

42

42

73

31

31

18

39

18

24

30

42,86

92,86

24,66

77,42

96,77

ABANT İ. BAYSAL

4

4

5

5

5

104

104

120

120

120

87

102

74

91

115

83,65

98,08

61,67

75,83

95,83

ULUDAĞ

6

6

6

6

6

236

238

238

236

246

234

237

230

236

241

99,15

99,58

96,64

100

97,97

18 MART Ü.

9

7

7

8

9

284

254

254

263

299

262

252

177

236

291

92,25

99,21

69,69

89,73

97,32

ÇUKUROVA

7

8

8

7

7

306

322

322

301

306

303

322

269

298

296

99,02

100

83,54

99

96,73

DİCLE

4

4

4

4

5

124

144

176

155

186

112

138

114

133

180

90,32

95,83

64,77

85,81

96,77

DÜZCE

1

1

2

1

2

26

26

57

26

52

26

26

28

26

50

100

100

49,12

100

96,15

EGE

9

9

9

9

9

304

304

325

330

340

301

303

319

322

335

99,01

99,67

98,15

97,58

98,53

ERCİYES 

6

5

6

5

6

191

145

182

140

161

117

145

106

129

156

61,26

100

58,24

92,14

96,89

OSMANGAZİ

4

4

4

4

4

144

144

155

155

155

144

144

150

155

150

100

100

96,77

100

96,77

HARRAN

5

4

5

4

5

165

144

180

154

175

139

143

143

154

172

84,24

99,31

79,44

100

98,29

M. KEMAL

6

4

5

4

4

181

129

145

119

119

127

129

115

119

115

70,17

100

79,31

100

96,64

IĞDIR

4

1

1

1

1

84

36

85

31

31

39

36

42

31

30

46,43

100

49,41

100

96,77

ISPARTA U. B. 

6

1

1

9

9

216

82

103

153

165

203

82

81

144

156

93,98

100

78,64

94,12

94,55

SÜTÇÜ İMAM

4

4

5

5

5

144

139

165

140

140

130

139

111

124

135

90,28

100

67,27

88,57

96,43

AHİ EVRAN

5

4

4

4

5

145

114

124

109

145

65

114

71

93

140

44,83

100

57,26

85,32

96,55

KİLİS 7 ARALIK

 -

1

1

 -

 -

21

21

 -

5

20

23,81

95,24

TURGUT ÖZAL 

2

2

2

2

3

78

78

78

82

103

68

78

55

78

100

87,18

100

70,51

95,12

97,09

NİĞDE Ö. H. D.

3

2

3

3

3

88

62

78

78

78

68

62

78

77

75

77,27

100

100

98,72

96,15

ONDOKUZMAYIS

8

7

8

8

8

243

237

253

238

238

224

236

190

201

230

92,18

99,58

75,1

84,45

96,64

ORDU

4

2

2

2

2

94

57

57

52

52

62

56

31

52

50

65,96

98,25

54,39

100

96,15

R. T. ERDOĞAN 

2

2

2

2

2

37

32

42

32

32

16

32

18

14

30

43,24

100

42,86

43,75

93,75

SELÇUK

8

8

8

8

8

268

288

303

278

278

256

286

238

268

271

95,52

99,31

78,55

96,4

97,48

SİİRT

4

5

5

4

4

95

110

125

109

109

27

78

64

65

105

28,42

70,91

51,2

59,63

96,33

ŞIRNAK

1

1

2

2

2

11

11

37

42

42

4

8

12

10

40

36,36

72,73

32,43

23,81

95,24

NAMIK KEMAL

7

5

6

6

7

222

155

171

171

192

150

155

115

144

185

67,57

100

67,25

84,21

96,35

G.OSMANPAŞA 

6

4

5

5

5

157

104

130

120

120

192

104

65

86

115

122,29

100

50

71,67

95,83

UŞAK

3

2

4

4

4

88

72

104

104

114

76

72

62

86

110

86,36

100

59,62

82,69

96,49

YÜZÜNCÜ YIL

3

3

5

5

5

73

68

115

100

110

46

66

64

68

105

63,01

97,06

55,65

68

95,45

YOZGAT BOZOK

3

1

3

3

3

93

31

63

68

68

33

31

35

55

65

35,48

100

55,56

80,88

95,59

SAKARYA U. B.

 -

 -

1

 -

 -

31

 -

30

 -

96,77

TOPLAM 

169

145

169

166

175

5362

4770

5498

5148

5524

4546

4709

4091

4630

5356

84,78

98,72

74,41

89,9

96,96

Kaynak; ÖSYM

Çizelge-8 Programlardaki Öğretim Elemanı Sayıları

Üniversite

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Program

Öğretim

Elemanı

Program

Öğretim

Elemanı

Program

Öğretim

Elemanı

Program

Öğretim

Elemanı

Program

Öğretim

Elemanı

Program

Öğretim

Elemanı

ADIYAMAN Ü.

-

-

-

-

1

3

1

2

1

3

1

2

AKDENİZ Ü.

7

68

8

80

9

84

9

89

9

91

9

93

ANKARA Ü.

9

140

9

135

9

132

9

129

9

127

9

122

ATATÜRK Ü.

4

51

8

92

6

57

9

75

7

76

7

75

A. MENDERES Ü.

7

56

7

57

7

58

7

61

7

63

7

70

BİLECİK Ş. EDEBALİ Ü.

1

3

1

3

1

10

1

21

1

15

1

15

BİNGÖL Ü.

2

7

2

8

2

7

3

11

1

4

1

4

BOLU ABANT İ. BAYSAL Ü.

3

17

4

23

4

24

5

24

5

28

5

28

ULUDAĞ Ü.

6

60

6

59

6

58

6

59

6

60

6

63

Ç. 18 MART Ü.

7

40

9

54

7

47

7

54

8

57

9

72

ÇUKUROVA Ü.

7

94

7

92

8

102

8

101

7

90

7

93

DİCLE Ü.

4

37

4

35

4

33

4

31

4

27

5

32

DÜZCE Ü.

1

3

1

5

1

6

2

6

1

6

2

10

EGE Ü.

9

137

9

134

9

133

9

130

9

132

9

126

ERCİYES Ü.

4

21

6

32

5

25

6

33

5

30

6

39

ESKİŞEHİR O.GAZİ Ü.

4

21

4

22

4

23

4

26

4

27

4

26

HARRAN Ü.

5

39

5

39

4

28

5

43

4

30

5

34

HATAY M. KEMAL Ü.

4

50

6

67

4

48

5

59

4

47

4

46

IĞDIR Ü.

2

6

4

21

1

4

3

14

1

4

1

4

ISPARTA U. BİLİMLER Ü.

6

65

6

64

1

80

1

79

9

78

9

78

K. SÜTÇÜ İMAM Ü.

4

34

4

36

4

34

5

49

5

48

5

48

KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü.

3

16

5

27

4

19

4

22

4

25

5

36

KİLİS 7 ARALIK Ü.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

1

4

MALATYA T. ÖZAL  Ü.

2

8

2

10

2

11

2

15

2

15

3

19

NİĞDE Ü.

2

15

3

25

2

16

3

23

3

22

3

22

19 MAYIS Ü.

8

72

8

76

7

69

8

78

8

80

8

81

ORDU Ü.

3

23

4

29

2

16

2

16

2

16

2

16

R. T. ERDOĞAN Ü.

1

3

2

6

2

6

2

6

2

6

2

8

SELÇUK Ü.

8

65

8

65

8

73

8

80

8

81

8

83

SİİRT Ü.

3

15

4

22

5

25

5

27

4

25

4

25

ŞIRNAK Ü.

1

4

1

4

1

3

2

9

2

8

2

8

TEKİRDAĞ N. KEMAL Ü.

5

57

7

78

5

56

6

72

6

72

7

75

TOKAT G.OSMANPAŞA Ü.

4

41

6

57

4

41

5

44

5

48

5

52

UŞAK Ü.

2

8

3

14

2

9

4

9

4

16

4

15

VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü.

3

33

3

31

3

44

5

53

5

53

5

53

YOZGAT BOZOK Ü.

1

4

3

13

1

3

4

7

3

11

3

3

SAKARYA UYG. BİL. Ü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

TOPLAM

142

1313

169

1515

145

1387

169

1557

166

1526

175

1583

Kaynak; ÖSYM

Ziraat Fakülteleri bünyesinde on altı farklı program yer almaktadır. En fazla açılan programlar 30 programla Bahçe Bitkileri, 28 programla Bitki Koruma ve 26 programla Tarla Bitkileri programları olmuştur. En az açılan programlar sadece bir fakültede bulunan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tohum Bilimi ve Teknolojisi ve Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği programlarıdır (Çizelge 9).

 Çizelge-9 Kontenjan Verilen Bölümlerin Bulunduğu Fakülte Sayısı

Bölüm

Yıllar

Fakülte

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

 Bölüm

Yıllar

Fakülte

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Bitki Koruma

2016

29

1046

975

93,21

Tarımsal Yapılar ve Sulama

2016

4

69

58

84,06

2017

 27

 981

 975

 99,39

2017

5

90

90

100,00

2018

28

1033

899

87,03

2018

6

121

71

56,58

2019

28

1036

1026

97,95

2019

5

106

91

85,85

2020

28

1036

1015

96,63

2020

7

168

162

96,43

Tarla Bitkileri

2016

30

977

808

82,70

Süt Teknolojisi

2016

2

42

42

100,00

2017

25

832

825

99,16

2017

2

42

42

100,00

2018

28

999

624

62,46

2018

2

42

28

66,67

2019

26

845

721

85,33

2019

2

47

36

76,60

2020

28

907

876

96,58

2020

2

57

55

96,49

Bahçe Bitkileri

2016

28

906

688

75,94

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

2016

1

31

31

100,00

2017

25 

758

753 

99,34 

2017

1

31 

31

100,00

2018

30

878

630

71,75

2018

1

31

31

100,00

2019

30

872

769

88,19

2019

1

31

31

100,00

2020

30

891

861

96,63

2020

1

31

30

96,77

Tarım Ekonomisi

2016

17

679

675

99,41

Tarımsal Genetik Mühendisliği

2016

1

31

30

96,77

2017

18 

712 

706 

99,16

2017

1

31

31

100,00

2018

20

765

765

  100,00

2018

1

31

31

100,00

2019

21

778

778

  100,00

2019

1

31

30

96,77

2020

22

7997

777

97,25

2020

1

31

31

100,00

Zootekni

2016

20

571

408

71,45

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

2016

1

16

9

56,25

2017

13

419

411

98,09

2017

1

16 

14 

87,50

2018

18

529

316

59,74

2018

1

16

3

18,75

2019

18

500

413

82,60

2019

1

16

4

25,00

2020

19

565

545

96,46

2020

1

16

15

93,75

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

2016

9

179

178

99,44

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

2016

1

26

7

26,92

2017

193

193

100,00 

2017

 

2018

8

213

199

94,93

2018

1

16

15

100,00

2019

9

245

244

99,59

2019

1

16

16

100,00

2020

10

301

293

97,34

2020

1

16

15

93,75

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2016

16

437

273

62,47

Ziraat Mühendisliği Programları

2016

-

-

-

-

2017

7

263

263

100,00

2017

 3

 134

 134

 100,00

2018

12

343

194

56,56

2018

3

181

140

77,35

2019

12

334

262

78,44

2019

2

72

72

100,00

2020

14

400

385

96,25

2020

2

72

72

100,00

Tarımsal Biyoteknoloji

2016

10

340

264

77,65

Toplam

2016

169

5362

4546

84,8

2017

9

289

262 

 90,66

2017

 145

 4791

 4730

 98,7

2018

9

284

128

45,07

2018

169

5498

4081

74,41

2019

8

213

153

71,83

2019

166

5148

4630

89,94

2020

8

218

210

96,33

2020

175

5524

5356

96,96

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

2018

1

15

6

40,00

 

2019

1

16

5

31,25

 

2020

1

16

15

93,75

Kaynak; ÖSYM

Farklı üniversitelerde bulunan programların en düşük puanları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Şırnak Üniversitesi Bahçe Bitkileri programına en düşük 192 puandan öğrenci yerleştirmesi yapılmışken, aynı programa Ege Üniversitesinde 260 puandan öğrenci yerleşmiştir. Şırnak Üniversitesine en yüksek puandan (284) giriş yapan öğrencinin puanı, Ege Üniversitesine en düşük puandan giriş yapan öğrenciden daha düşüktür.

Benzer durum yine Şırnak Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri programları arasında da görülmektedir. Şırnak Üniversitesi Tarla Bitkileri programına ilk sırada 248 puan ile giren öğrenci, Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri programına, en düşük 272 puandan öğrenci alındığı için tercih etse dahi giremeyecektir (Çizelge 10).

Çizelge-10 Bölümlerin En Düşük Puanları Arasındaki Farklılıklar

 Üniversite

 Bölüm

Kontenjan

Yerleşme

En Düşük Giriş Puanı

En Yüksek Giriş Puanı

Şırnak Üniversitesi

Bahçe

Bitkileri

21

18

192

284

Ege Üniversitesi

41

40

290

380

Bingöl Üniversitesi

Bitki

Koruma

31

31

238

275

Ege Üniversitesi

41

40

327

427

Iğdır Üniversitesi

Tarım

Ekonomisi

31

31

242

370

Ankara Üniversitesi

52

51

290

383

Dicle Üniversitesi

Tarım Mak. ve Tek. Müh.

31

31

227

291

Ege Üniversitesi

31

30

273

299

N. Kemal Üniversitesi

Tarımsal

Biyoteknoloji

21

21

228

292

Akdeniz Üniversitesi

36

36

259

317

Harran Ü.

Tarımsal Yapılar

Ve Sulama

21

21

220

251

Ege Üniversitesi

31

30

248

281

Şırnak Üniversitesi

Tarla Bitkileri

21

21

210

248

Ege Üniversitesi

52

52

272

335

Bolu Abant İ.B. Üniversitesi

Toprak Bilimi ve

Bitki Besleme

16

16

223

236

Ege Üniversitesi

36

36

265

330

Van Yüzüncü Yıl Ü.

Zootekni

16

16

224

276

Ege Üniversitesi

36

36

268

326

Kaynak; ÖSYM

Su Ürünleri Mühendisliği / Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Eğitimi

2020 yılında, su ürünleri/balıkçılık alanında öğretim veren 19 programa 466 kontenjan verilmiştir. Kontenjanı bulunan programlardan on altısı Su Ürünleri Mühendisliği programı, ikisi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programı, biri ise Su Bilimleri ve Mühendisliği programıdır (Çizelge 11).

Kontenjan açılan su ürünleri/balıkçılık eğitimi veren lisans programlarında 408 öğretim elemanı bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 73 öğretim elemanı ile en fazla öğretim elemanına sahip fakültedir (Çizelge 12).

Biyosistem Mühendisliği Eğitimi

Biyosistem Mühendisliği programına ilk öğrenci yerleştirilmesine 2009 yılında başlanmıştır. Bu program Tarım Makinaları ile Tarımsal Yapılar ve Sulama programlarının karma programı olarak kabul edildiğinden, Biyosistem Mühendisliği programının bulunduğu fakültelerde bu programlar bulunmamaktadır.

Biyosistem Mühendisliği programının yer aldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi adı Ziraat Fakültesi olarak değişmiştir. Biyosistem Mühendisliği programı için 384 kontenjan verilmiş, 383 öğrenci yerleştirmesi yapılmıştır (Çizelge 13). 

Çizelge-11 Su Ürünleri/Balıkçılık Eğitimi Veren Fakültelerin Kontenjan Durumu

ÜNİVERSİTELER

Kontenjan 

Yerleşme 

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Akdeniz Ü. Su Ürünleri Fakültesi

16

26

31

26

26

16

26

12

19

26

Atatürk Ü. Su Ürünleri Fakültesi

-

11

21

21

16

-

11

5

3

16

Çanakkale 18 Mart Ü. Deniz Bil. Ve Teknolojisi Fakültesi

-

11

21

16

16

-

11

4

7

16

Çukurova Ü. Su Ürünleri Fakültesi

11

11

21

21

21

5

7

4

10

21

Ege Ü. Su Ürünleri Fakültesi

41

52

62

52

52

41

52

38

52

52

Fırat Ü. Su Ürünleri Fakültesi

11

11

16

16

16

3

4

4

5

16

Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak.

11

11

21

16

16

3

11

3

2

16

İskenderun Teknik Ü. Deniz Bil. ve Teknolojisi Fakültesi

-

11

11

21

21

-

0

1

5

21

İzmir Kâtip Çelebi Ü. Su Ürünleri Fakültesi

11

11

31

21

21

11

11

2

13

21

Mersin Ü. Su Ürünleri Fakültesi

11

11

21

21

21

11

11

2

5

21

Muğla S. Koçman Ü. Su Ürünleri Fakültesi

11

16

21

21

21

11

16

14

12

21

R. T. Erdoğan Ü. Su Ürünleri Fakültesi

11

11

21

16

16

1

11

6

3

16

Sinop Ü. Su Ürünleri Fakültesi

11

11

11

-

21

3

3

1

-

21

Yüzüncü Yıl Ü. Su Ürünleri Fakültesi

-

-

16

16

16

-

-

0

3

11

TOPLAM

145

204

325

284

300

105

174

96

139

295

İstanbul Ü. Su Bilimleri Fakültesi*

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

TOPLAM

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Ankara Ü. Ziraat Fakültesi (İngilizce)

11

21

31

31

31

11

21

24

31

31

Ankara Ü. Ziraat Fakültesi

26

26

31

31

31

26

26

31

31

31

TOPLAM

37

47

62

62

62

37

47

55

62

62

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

-

11

11

11

11

-

2

2

1

2

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

11

11

21

21

21

7

22

9

12

14

Fırat Ü. Su Ürünleri Fakültesi

-

-

11

-

-

-

-

0

-

-

TOPLAM

11

22

43

32

43

7

13

11

13

16

GENEL TOPLAM

245

325

482

430

446

201

286

214

266

373

* 2017’den itibaren Su Bilimleri Fakültesi

Kaynak; ÖSYM

Çizelge-12 Su Ürünleri/Balıkçılık Eğitimi Veren Fakültelerin Akademik Kadroları

Program Adı

Profesör

Dr.

Doçent

Dr.

Dr. Öğretim

Üyesi

Toplam

Akdeniz Ü. Su Ürünleri F. Su Ürünleri Mühendisliği

11

2

6

19

Atatürk Ü. Su Ürünleri F. Su Ürünleri Mühendisliği

5

2

6

13

Çanakkale 18 Mart Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi F. Su Ür. Müh.

12

9

5

26

Çukurova Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

19

7

3

29

Ege Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

36

32

5

73

Fırat Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

16

5

4

25

Isparta Uygulamalı B.Ü.  Eğirdir Su Ürünleri F. Su Ürünleri Müh.

12

5

3

20

İskenderun T.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi F. Su Ürünleri Müh.

6

1

2

9

İzmir Katip Çelebi Ü. Su Ürünleri F.Su Ürünleri Mühendisliği

7

2

11

20

Mersin Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

7

7

5

19

Muğla S. Koçman Ü. Su Ürünleri F. Su Ürünleri Mühendisliği

9

7

5

21

R. Tayyip Erdoğan Ü. Su Ürünleri F. Su Ürünleri Mühendisliği

8

6

4

18

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri F. Su Ürünleri Mühendisliği

12

7

11

30

Van Yüzüncü Yıl Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

2

2

5

9

Ankara Ü. Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

8

1

2

11

Ankara Ü. Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri F. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

6

1

4

11

Ordu Ü. Fatsa Deniz Bilimleri F. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

1

4

5

10

İstanbul Ü. Su Bilimleri F. Su Bilimleri ve Mühendisliği

17

9

19

45

TOPLAM

194

109

107

408

Kaynak; ÖSYM

Çizelge-13 Biyosistem Mühendisliği Programı Kontenjan Durumu

ÜNİVERSİTELER

Kontenjan

Yerleşme

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Bilecik Şeyh Edebali Ü. Ziraat Fakültesi

-

-

41

31

31

-

-

13

31

31

Bingöl Ü. Ziraat Fakültesi

-

-

-

-

21

-

-

-

-

21

Erciyes Ü. Seyrani Ziraat Fakültesi

26

31

31

31

31

26

31

31

31

31

Gaziosmanpaşa Ü. Ziraat Fakültesi

16

21

21

31

31

12

21

12

13

31

Kahramanmaraş S. İmam Ü. Ziraat Fakültesi

-

11

21

21

31

-

11

13

21

31

Mustafa Kemal Ü. Ziraat Fakültesi

-

31

31

-

21

-

18

4

-

21

Namık Kemal Ü. Ziraat Fakültesi

31

31

31

31

31

31

31

21

31

31

Siirt Ü. Ziraat Fakültesi

21

21

21

21

-

4

10

4

2

-

Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi

41

41

41

41

52

41

41

40

41

51

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi

-

-

21

21

31

-

-

10

21

31

Van Yüzüncü Yıl Ü. Ziraat Fakültesi

-

-

-

-

21

-

-

-

-

21

N. Erbakan Ü. Ereğli Ziraat Fakültesi

-

21

21

26

31

-

21

9

24

31

TOPLAM

187

260

332

306

384

166

236

209

267

383

Kaynak; ÖSYM

Tütün Eksperliği Yüksekokulu

Tütün Eksperliği Yüksekokulu bir tane olup, Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) bünyesinde yer almaktadır. YGS-2 puan türü ile öğrenci almaktadır. 2012, 2013 ve 2014 yılında 36 kişilik, 2015 ve 2016 yılında da 41 kişilik, 2017 yılında ise 36 kişilik kontenjanın tümü dolmuştur. 2018 yılında puan türlerinin değişmesi sonrası sayısal puan türünden öğrenci alınacak olmasının etkisiyle, 36 kişilik kontenjana karşılık 3, 2019 yılında ise 21 kontenjana karşılık 4 aday yerleştirmesi gerçekleşmişti. 2020 yılında 21kişik kontenjanın tamamı dolmuştur.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

2018 yılında Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ve Hayvansal Üretim ve Teknolojileri programları açılmıştır. 21 kontenjan verilen programlara sırasıyla 4 ve 5 öğrenci yerleştirmesi yapılmıştır. Söz konusu programlara 2019 yılında da aynı kontenjanlar verilmiş, her birine 5’er öğrenci yerleştirmesi yapılmıştır. 2020 yılında Bitkisel Üretim ve Teknolojileri programının 21 kişilik kontenjanı dolarken, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri programının 21 kişilik kontenjanına 8 yerleştirme olmuştur. Aynı programlar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde de mevcuttur. Bu üniversitedeki Bitkisel Üretim ve Teknolojilerinin 31, Hayvansal Üretim ve Teknolojilerinin 16, Tarımsal Genetik Mühendisliğinin 31 kişilik kontenjanları dolmuştur.

Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde EA puanı ile burslu ve %50 indirimli olmak üzere iki Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (İngilizce) programı açılmıştır. 2 kişilik olan burslu program dolarken, 10 kişilik %50 indirimli programa 5 aday yerleştirmesi yapılmıştır. Bu programın da Tarım Ekonomisi programı mevcut iken açılması anlaşılır değildir.

YÖK’ün kafa karışıklığı yaratan, ne amaçla yaptığı anlaşılamayan farklı fakülteler/yüksekokullar bünyesinde benzer program açma girişimlerinden vazgeçmesini bekliyoruz. Konuyla ilgili yeterli alt yapı, öğretim elemanı bulunmayan, mezunlarının unvanları sorun yaratacak bu tür girişimler, yükseköğretimde yaşanan sorunlara bir yenisinin eklenmesi dışında hiçbir amaca hizmet etmemektedir.

Çizelge-14 Mühendisliklerin Doluluk Oranları

 

2016

2017

2018

2019

2020

Mühendislikler

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Çevre

3.374

1.557

46,15

1.661

1.271

76,52

1.355

969

71,51

1.389

884

63,64

1180

815

69,07

Tekstil

663

327

49,32

383

310

80,94

558

228

40,86

431

387

89,79

462

389

84,20

Jeofizik

260

137

52,69

184

109

59,24

169

94

55,62

173

82

47,4

184

74

40,22

Gıda

4.551

2.637

57,94

2.930

2.310

78,84

2.629

1.680

63,9

2.466

1.540

62,45

2055

1435

69,83

Jeoloji

749

451

60,21

535

391

73,08

504

270

53,57

358

211

58,94

390

222

56,92

Metalürji ve Malzeme

2.664

1.747

65,58

1.888

1.872

99,15

2.163

1.692

78,22

1.908

1.530

80,19

1699

1432

84,28

Maden

618

410

66,34

481

363

75,47

486

324

66,67

494

277

56,07

437

285

65,22

Kimya1

2.061

1.527

74,09

1.864

1.618

86,8

1.850

1.646

88,97

3.423

1.601

46,77

1878

1643

87,49

Fizik

268

199

74,25

160

144

90

149

135

90,6

242

200

82,64

222

217

97,75

Makine

12.043

9.913

82,31

10.158

9.414

92,68

11.704

9.181

78,44

10.530

8.309

78,91

9278

7752

83,55

Endüstri2

7.355

6.629

90,13

6.420

5.715

89,02

6.679

5.802

86,87

7.197

6.472

89,93

8301

7664

92,33

Elektrik-Elektro. Müh. 3

11.725

10.880

92,8

11.875

12.186

97,45

13.124

10.788

82,2

12.590

10.367

82,34

11479

9962

86,78

Bilgisayar 4

9.309

7.698

95,55

9.945

9.171

92,22

10.850

10.069

92,8

11.611

10.966

94,44

13151

12557

95,48

İnşaat

11.026

10.613

96,25

11.734

11.041

94,09

12.613

11.052

87,62

12.148

7.114

58,56

8441

5162

61,15

Harita

1.378

1.358

98,55

1.656

1.629

98,37

1.772

1.158

65,35

1.252

711

56,79

868

518

59,68

Toplam

67.199

53.820

80,09

61.874

57.544

93,00

66.605

55.088

82,71

66.212

50.651

76,5

60.025

50.127

83,51

1Kimya Mühendisliği (Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği)

2Endüstri Mühendisliği (Endüstri Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği ,Endüstri Ürünleri Tasarımı)

3Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği)

4Bilgisayar Mühendisliği (Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği)

Kaynak; ÖSYM

Diğer Mühendislik Disiplinlerinin Yerleştirme Sonuçları

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri programları dışındaki mühendislik programlarına tercih yapabilmek için, tercih yapılacak puan türünde en az 240 bininci olunmasına yönelik başarı barajı uygulaması, 2018 yılında değişiklikle 300 bin olarak değiştirildi.

Genel olarak mühendislik programlarının kontenjanları geçmiş yıllara göre azalırken, bazı disiplinlere göre ciddi azalışlar olsa da genelde doluluk oranlarında artış meydana gelmiştir (Çizelge 14).

Sonuç olarak;

Zor süreçlerden geçerek meslek alanlarımızı tercih yapan öğrencilerimize yeni yaşamlarında başarılar dileriz.

Eğitim ve istihdam alanında yakıcı sorunların artarak yaşandığı günümüzde, ekonomi dahil yaşanan olumsuz koşullara ek olarak Covid-19 salgınının yarattığı belirsizlik ortamında, mühendislik öğretimine başlayan meslektaş adaylarımızın mesleki eğitimleri ve teknik gelişimlerine ODA’mızın tüm olanaklarıyla yardımcı olacağının bilinmesini isteriz.

Meslektaş adaylarımızı, dayanışma ruhu ve örgütlü hak arama mücadelesi için Genç-ZMO örgütlenmesi ile tanışmaya, şimdiden ZMO çalışmalarına katkı koymaya davet ediyoruz.

Değerli meslektaş adaylarımız, mesleğimize hoş geldiniz.

 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 1293
Fotoğraf Galerisi