BALIKESİR-ÇANAKKALE ÇEVRE DÜZENİ PLANI İPTAL EDİLDİ

GENEL MERKEZ ( )
16.10.2020 (Son Güncelleme: 16.10.2020 14:23:11)

ODA’mız, TMMOB Şehir Plancıları Odası (Bursa Şubesi), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve TMMOB Mimarlar Odası (Balıkesir ve Çanakkale Şubesi) tarafından açılan davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16/02/2015 tarihli, 2699 sayılı işlemi ile onaylanan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının iptali istenilmişti. 

Danıştay 6. Daire tarafından 10 Temmuz 2020 tarihinde: 

  1. Çevre Düzeni Planının 8.41.6., 8.41.7 ve 8.41.8 sayılı plan hükümleri yönünden,DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE,
  2.  Diğer kısımlar yönünden DAVANIN REDDİNE, karar verildi.

 

Karar metnine ulaşmakm için lütfen TIKLAYINIZ. 

Okunma Sayısı: 110
Fotoğraf Galerisi