“TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY İLÇESİ TERMİK SANTRAL ALANI” VE “KIRKLARELİ TKİ VİZE TERMİK SANTRALİ” İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ALINDI

GENEL MERKEZ ( )
19.10.2020 (Son Güncelleme: 19.10.2020 10:57:27)

""TARIM ALANLARINI KORUMAK İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR."

1. Yürütmeyi Durdurma Kararı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliğimiz  tarafından açılan davada:

Bir kısmı İstanbul ili, Silivri ilçesi sınırları içerisinde bir kısmı Tekirdağ Çerkezköy ilçesi sınırlarında kalan "EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali" yapılması planlanan yaklaşık 485 ha. büyüklüğünde ki alanın "enerji üretim alanı" olarak (F20 plan paftası) planlanması, Kırklareli ili, sınırları içerisinde kalan "TKİ Vize Termik Santrali" yapımı için 135 ha. büyüklüğünde ki alanın "enerji üretim alanı" olarak (E19 plan paftası) planlanmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.10.2016 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 2.10.31.1 sayılı plan notu değişikliği ile anılan değişikliklere davacılar tarafından yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmişti.

Danıştay 6. Dairesi’nin 12.05.2020 tarihli kararına göre;

  1. Dava konusu çevre düzeni planı değişikliğinin Çerkezköy Termik Santral Alanı belirlenmesine ilişkin kısmı yönünden oy birliğiyle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
  1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, Kırklareli ili, sınırları içerisinde kalan "TKİ Vize Termik Santrali" yapımı için 135 ha. büyüklüğündeki alanın "Enerji Üretim Alanı" olarak (E19 plan paftası) belirlenmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.10.2016 tarihinde onaylanan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı ve plan notunda yapılan değişiklik ile anılan değişikliklere davacılar tarafından yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin oyçokluğuyla YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verildi.

 

2. Yürütmeyi Durdurma Kararı

Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliğimiz ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından açılan davada:

Kırklareli ili sınırları içerisinde kalan "TKİ Vize Termik Santrali" yapımı için 135 ha. büyüklüğündeki alanın "Enerji Üretim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.10.2016 tarihinde onaylanan Kırklareli ili 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1.110, 3.3.7, 2.50 sayılı plan notlarında yapılan değişiklik ile davacılar tarafından yapılan itirazların zımnen reddine ilişkin işlemlerin iptali ve yürütmenin durdurulması istenmişti.

Danıştay 6. Dairesi’nin 12.05.2020 tarihli kararına göre;

  1. Davacının yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne,
  2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, Kırklareli ili sınırları içerisinde kalan "TKİ Vize Termik Santrali" yapımı için 135 ha. büyüklüğünde ki alanın "Enerji Üretim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.10.2016 tarihinde onaylanan Kırklareli ili 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1.110, 3.3.7, 2.50 sayılı plan notlarında yapılan değişiklik ile davacılar tarafından yapılan itirazların zımnen reddine ilişkin işlemlerin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verildi.

 

1. Yürütmeyi durdurma kararına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

2. Yürütmeyi durdurma kararına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

Okunma Sayısı: 178
Fotoğraf Galerisi