TARIM DANIŞMANLARININ HAKLARI VERİLMELİDİR-30 KASIM 2020

SAMSUN ŞUBE ( )
30.11.2020 (Son Güncelleme: 30.11.2020 14:09:29)

30 Kasım 2020 tarihinde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hasan ÇOBANCI, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Danışmanları İl Temsilcisi Fatih GÜNGÖR tarafından "Tarım Danışmanlarının Özlük Hakları" konusunda yapılan basın açıklaması metni aşağıdadır.

TARIM DANIŞMANLARININ HAKLARI VERİLMELİDİR

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığının bir nolu kararnamesinin 14. bölümünün 410. maddesi; Tarım ve Orman Bakanlığı`nın görev ve yetkilerini düzenlemekte olup, "Bitkisel ve Hayvansal Üretim ile Su Ürünlerinin Geliştirilmesi,Gıda Güvenliği ve Güvenirliği,Kırsal Kalkınma,Toprak ve Su Kaynakları ve Biyoçeşitliliğin Korunması ve Verimli Kullanılmasını,Çiftçinin Örgütlenmesi ve Bilinçlendirilmesi,Tarımsal Piyasaların Düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmasının yanı sıra oranların,meraların,tabiatın,su kaynaklarının korunması,yönetimi,geliştirilmesi,işletilmesi ve işletilmesini sağlamak Tarım ve Orman Bakanının görevleri arasında yer almaktadır."

Tarım ve Orman Bakanlığı bu görevlerini kendi bünyesinde bulunan kadrolu teknik ve idari personelin yanı sıra mevcut yasalar çerçevesinde özel sektörde ve tarım alanında faaliyet gösteren kooperatif,birlikler,Odalar ve serbest çalışan teknik personel aracılığı ile de sürdürmektedir. Bu saydığımız alanlarda Ziraat Mühendisi, Ziraat Tekniker ve Teknisyenleri TARIM DANIŞMANI unvanı ile görev yapmaktadır.

Tarım Danışmanlığı Nedir?

Tarım Danışmanlığı; eğitim gördüğü okuldan mezun olduktan sonra belli bir eğitim ve sınavdan geçerek başarılı olmuş, Tarım ve Orman Bakanlığı` ndan "Tarım Danışmanı Sertifikası" almaya hak kazanmış teknik personele verilen unvandır.

İlimizde toplam 67 tarım danışmanı görev yapmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, İl ve İlçe teşkilatlarının kontrolünde tarımsal yeniliklerin,gelişmelerin,tarımsal bilgi ve tekniklerin,uygulamaların üreticilere aktarılmasında ve ülkemiz tarımının kalkınmasında görev almış serbest ya da Ziraat Odaları,Kooperatifler ve Birlikler bünyesinde çalışan tarım danışmanları için tarımsal desteklemeler kapsamında destek ödemeleri yapmaktadır. Bu destek miktarı; her tarım danışmanı için tarım danışmanının maaşı, SGK pirim ve vergi ödemeleri, arazi çalışmaları için gerekli araç v.s. her türlü gideri bu destekten karşılanmak üzere 2019 yılı için 46.000,00 TL.(Kırk altı bin) dır. Burdan tarım danışmanına ödenen maaş asgari ücret kadardır. Ayrıca tarım danışmanlarına işsizlik sigortası primi ödemesi yapılmamasından dolayı işsiz kalmaları durumunda yeni bir iş bulmak için hayatlarını idame ettirmeleri gereken bir sürede maddi olarak sorun yaşamaktadırlar.

2020 yılında yaşanan ekonomik kriz,her türlü olumsuzluklar,girdi ve gıda fiyatlarındaki artışlara rağmen, 05.11.2020 tarih ve 31295 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3190 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamındaki 2020 yılında yapılacak tarımsal desteklere ilişkin kararda tarım danışmanlarına yapılacak destekleme tutarı maalesef 2019 yılındaki miktar kadar (46.000,00TL) olmuştur.

Destek miktarı bu haliyle kalacak olursa tarım danışmanlarının aylık ücretleri asgari ücretinde altında kalacak ve mağduriyet yaşamalarına neden olacaktır. Dünya nüfusunun hızla arttığı bir zamanda,her türlü olumsuzluklara rağmen tarım konusundaki her türlü tecrübe,bilgi ve becerilerini üreticilerin hizmetine sunan tarım danışmanlarının bu mağduriyetleri acilen giderilmelidir. Hatta kamuda çalışan meslektaşları ile eşit ücrete kavuşturulmalı, Tarım ve Orman Bakanlığı personel açığını tatbiki bilgi ve beceriye sahip bu tarım danışmanlarını kadroya alarak gidermelidir.30.11.2020

Fatih GÜNGÖR                    Hasan ÇOBANCI

TMMOB Ziraat                    TMMOB Ziraat

Mühendisleri Odası             Mühendisleri Odası

Samsun Şube                    Samsun Şube

Yönetim Kurulu Üyesi         Şube Başkanı

Tarım Danışmanları

İl Temsilcisi

 

Okunma Sayısı: 182
Fotoğraf Galerisi