ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARAFINDAN TÜRKİYE’DE TARIM ÖĞRENİMİNİN 175. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GENEL MERKEZ
11.01.2021 (Son Güncelleme: 11.01.2021 14:20:01)

Türkiye’de Tarım Öğreniminin 175. Yıldönümü nedeniyle, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 10 Ocak 2021 Pazar günü 11.00- 13.00 saatleri arasından, çevrimiçi olarak bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuları; Prof. Dr. Hüseyin ATAR (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı), Fehmi KİRAZ (Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkanı), ODA Yönetim Kurulu Başkanımız Baki Remzi SUİÇMEZ, Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR (Ankara Üniversitesi Rektörü) ve  Dr. Bekir PAKDEMİRLİ (T.C. Tarım ve Orman Bakanı) tarafından yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, “175. Yıldönümü Özel Dersi” Prof. Dr. Neşet ARSLAN (Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Emekli Öğretim Üyesi) tarafından “Ziraat Mühendisliği Mesleğinin Geçmişi ve Geleceği” konu başlığında verildi.

 

ODA Başkanımızın etkinlik sırasında yaptığı konuşmanın metni şöyledir:

 

Sayın Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli,

Sayın Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

Sayın Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Hasan Hüseyin Atar,

Sayın Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkanı Fehmi Kiraz,

Sayın Prof. Dr. Neşet Arslan hocam,

Değerli izleyiciler,

Hepinizi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak şahsım, Yönetim Kurulumuz ve Oda örgütlülüğümüz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum

Bugün, 10 Ocak 2021. 1846’dan 2021’e, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne, geçmişten bugüne gelen ve tüm dünyada geçmişte ve gelecekte hak ettiği yeri alan ve alacak olan Ziraat Mühendisliği mesleğimiz adına, 10 Ocak tarihi, ülkemizde çok önemli ve bizler için çok onurlu bir tarih.

Öncelikle, Ülkemizde Tarım Öğreniminin başlangıcının 175. Yıl dönümünü, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak, kutluyoruz. Kutlarken, aslında, süreci anıyor, sorunları, sorunlarımızı da bugün sorguluyoruz.

“Milli ekonominin temeli, tarımdır.” diyen, “Üniversiteler özgür olmalıdır, özgür kalmalıdır” diyen Cumhuriyetimizi kuran, Ulusal Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarım politikaları ve de eğitim politikalarına yönelik yıllar öncesinden bizlerle paylaştığı geleceği öngören hedeflerine uygun olarak; bilimsel esaslara dayalı eğitim ve öğretim vermek, teknolojiyi geliştirmek ve milletin efendisi gerçek çiftçimiz ile buluşturmak, planlı bir şekilde kendimize yeterli olarak insanlarımıza gerekli tarım ürünlerini yetiştirebilmek, işleyip iç pazar ötesi dış ülkelere pazarlayabilmek ve her koşulda tüketicimize ucuz sağlıklı yeterli gıda temin etmeye yönelik politikalar ve çözümler geliştirmek dahil, ulusal çıkarımıza dayalı, o dönem ilgili tüm kesimlerce ortak belirlenen, somut, yerli ve milli tarım politikası hedefleriyle uyumlu şekilde çalışacak donanımlı Ziraat Mühendisi yetiştirecek ve üniversite olarak hiçbir koşulda bilim dışında asla susmayacak; özgür ve demokratik bir ortamda bilimsel ziraat mühendisliği öğrenimine başlayan ve sürdürmeye kararlı olan ülkemizin kurucu ilk Ziraat Fakültesi’nin Dekanı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, meslektaşımız, Sayın Hasan Hüseyin Atar, bizlere bugün bu ortamda özgürce konuşma fırsatı verdiğiniz için size, Odamız adına içten teşekkür ediyoruz.

Odamız, Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Doğrudan kamu kuruluşu olmasa da, kamu adına meslektaş ve meslek hakları konusunda çalışmalarını sürdüren, sıcak siyasetin dışında ,bilime dayalı, kamu yararı  ve toplum çıkarını gözeten, meslektaş ve meslek yararına çalışmalarını titizlikle geçmişten geleceğe yürüten, 1954 yılında kurulmuş ve o günden bugüne çalışmalarını sürdüren bir meslek örgütüdür.

Süremiz kısıtlı. İzninizle tarım sektörümüzdeki sorunlar çok ve kökeni uzun yıllara dayanıyor, bu sorunlar ve çözümüne yönelik çok ciddi analizler gerekiyor.

Tarım ve gıda sektörünün yakıcı sorunlarının ve de gerçekçi çözüm önerilerinin, çözümdeki en önemli aktör ve faktör olan, olması gereken ilgili kamu yönetimince, şu andaki adıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, yakıcı sorunların yıllardır bilerek ya da bilmeyerek yeterince görülmediği, algılanamadığı ya da bilerek görmezden gelindiği, ya da algı yönetimiyle gerçeklerin bilerek halkımızdan saklanmak istediği, açık ya da gizli başka senaryoların gündemde olduğu dünden bugüne, günümüzde, rakamsal gerçeklere girmeden, Odamız görüşlerini bu ortamda belki birçok insanı rahatsız edebilecek olsa bile, Sayın Bakanımızı, Sayın Rektörümüzü rahatsız edebilecek olsa bile, bu üniversite ortamında, bu özgür ortamda sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle; 12 Eylül Askeri Darbe ürünü antidemokratik YÖK sisteminin artık son bulduğu, idari mali ve bilimsel özerkliğin olduğu, rektörlerin ve dekanların atama yerine seçimle göreve geldiği, akademisyenlerin ve öğrencilerin üniversitelerde söz yetki ve karar sahibi olduğu, özgürce bilim ve teknoloji üretilen, demokratik laik özgür özerk üniversiteler, fakülteler, bilim yuvaları istiyoruz.

Ziraat Fakültelerinde; giriş puanlarındaki dengesizliklerden eğitim müfredatındaki sürekli değişen karmaşıklığa kadar, uygulama ve staj yetersizliğinden yüksek lisansa ve doktoraya kabul edilmeye kadar ki liyakatsız tercihler dahil, yüksek öğrenimde, tarımsal yüksek öğrenimde nitelik ve nicelik sorununun çözülmesini istiyoruz.

Eğitim-istihdam planlaması yapılarak; her konuda ve ortamda fiziki mekanı dahil, altyapısız, yeterli laboratuvarı olmayan, nitelikli öğretim elemanı bulunmayan, sonrasında işsiz kalmaya mahkum olan çok sayıda donanımsız, yılda ortalama 5.000 meslektaş adayımızı, meslektaşımızı mezun eden fakülte ve bölüm açılmamasını, ve mevcutlarda da yetersiz koşulları içerenler dahil bir an önce kapatılmasını istiyoruz.

Eğitimde ölçülebilir kalite ve uluslararası tanınırlık adına diğer mühendislik alanlarındaki MÜDEK gibi, Ziraat Fakültesi programlarında Odamızın da içinde yer aldığı ZİDEK’in başlattığı akreditasyon çalışmalarının ciddi olarak yaşama geçmesini önemsiyor, istiyor ve takipçisi oluyoruz.

Mezun olan meslektaşlarımızın, özel sektörde mühendise yakışır ücretle, güvenceli sözleşmelerle, SGK dahil geçmişteki gibi kamu yönetimi denetimin yeniden yapıldığı, meslek alanlarında istihdam edilmesini istiyoruz. Tarım bayilerimizin, tarım danışmanlarımızın halen süren mevcut sorunlarının Bakanlığımızın denetiminde, Bakanlığımızın uygulamalarıyla bir an çözülmesini istiyoruz.

Tarımsal potansiyeli çok yüksek olan ülkemizde mezuniyet sonrası kamuya başvurup, gereksiz ve anlamsız gerekçelerle atanamayan meslektaşlarımız sorunu yaşanmaması için, 10.500’de 3.000, daha sonra 2.500’lerde 700 gibi eksik istihdam rakamlarının artık gündemden düşmesini, kamuda yeterli sayıda gerekli kadroların sürekli açılmasını, atanan meslektaşlarımızın da güvenceli koşullarda çalışmasını istiyoruz.

Halen kamuda çalışan meslektaşlarımızın; liyakat esaslı çalıştığı ve görevde yükselebildiği, eşit işe eşit ücret aldığı, dönemin iktidarına bağımlı yandaş sendika baskısı olmadan özgürce örgütlenebildiği ve hak ettiği ücreti alabildiği, özgür ve verimli çalışma koşullarını istiyoruz.

Tarımsal ar-ge bütçesinin artırılmasını, kamu-üniversite-özel sektör uyumlu, israflar ve tekrarlanan sonuçsuz projeler yerine, bilim ve teknolojinin bizzat uygulamaya geçmesini sağlayan somut ortak projeler istiyoruz.

Tarım sektörü bir bütün. Bir parçası eksik kalırsa sorunlar çözülemez.

İnsanlığı doyuracak üretim olmaz ise, mühendise de gerek kalmaz, ziraat mühendisine de gerek kalmaz.

Tarım sektörümüzün kronikleşen yapısal sorunlarını çözmek yerine, sadece dışalım bağımlılığına dayalı, kamuyu devre dışı bırakıp serbest piyasa mantığıyla üretimimiz ve üretecimiz yerine, sırf kâr mantığı ile tarım sektörünü özel sektöre eklemlemeye çalışan politikalar, düzenlemeler, atamalar mevcut ve artan sorunlarımızı çözemez.  

Tarım sektörümüzün yapısal sorunlarının ivedilikle çözülmesini istiyoruz.

Üniversitelerimizin de katkısıyla, biz mühendisler olarak planlama yapabilmek için bizlere gere olan ve halen yeterince ulaşılamayan güncel ve sağlıklı verilerin üretilmesini ve zamanında kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.

Üretim ortamı olan verimli tarım arazilerimiz ve de meralarımızın Arazi Kullanım Planlaması kapsamında amaç dışı kullanımlara karşı koşulsuz korunmasını istiyoruz.

Dışarıya bağımlı ürünler öncelikli olmak üzere gıda arzı sorunumuzu gidermek için somut desteklerle yönlendirilen ve zamanında ödenen, desteklerin sonuçları analiz edilerek halen yaşanan kuraklık riski dahil sürekli güncellenen yönlendirmelerle ülke düzeyinde Tarımsal Üretim Planlaması yapılmasını istiyoruz.

Yerli üreticimiz ve üretimimizin; desteklenmesini ve ek ekonomik destekler tüm dünyada gündemdeyken ülkemizde de tarıma yönelik ek ekonomik desteklerin gündeme gelmesini, dövize bağlı mazot, ilaç, gübre, ilaç, tohum, yem dahil girdilerde KDV ve ÖTV indirimleri yapılmasını, şu an borç krizinde olan çiftçilerimizin üretime devam etmesi için üretim araçlarına el konulmaması, ana paralarının 5 yıla kadar taksitlendirilmesini ve faizlerinin silinmesini, üreticilerimizin güçlendirilmesini ve önünü görerek sürekli üretimde bulunmasını istiyoruz.

Üretirken kâr eden, yaşlanan değil, gençleşen çiftçilerin üretimde bulunduğu bir ülke istiyoruz.

Gıda tedarik zincirinde çok uluslu şirketler ve zincir marketlerin sırf kâr amacına boyun eğmeyecek şekilde demokratik üretici ve tüketici kooperatiflerinde örgütlenen ve hakkını alan örgütlenmelerin, kooperatif örgütlenmelerin kamu yönetimince, kamuca desteklendiği bir tarım politikası istiyoruz.

10 Ocak 2021 tarihinde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak dileğimiz; tarım ve gıda sektörünün tüm bileşenlerinin, gerçek sorunlarımızı içtenlikle hep birlikte konuşarak tartışarak birlikte çözebileceğimiz ortamın, öncelikle kamu yönetimince yaratılmasını istiyoruz.

İstersek, üreticimizin ve de tüketicimizin çıkarı öncelikli, hep birlikte yaşanan mevcut sorunlarımızı birlikte çözebiliriz. İsteyelim. Sorunlarımız ortak, sorunlarımızı birlikte çözelim.

Tarım Öğreniminin başlangıcının 176. Yıl dönümünü, 2022 yılında sağlıklı günlerde yüz yüze kutlayabilmek dileğiyle….

Ülkemizde Tarım Öğreniminin başlangıcının 175. Yıl dönümü, mevcut ve de artan sorunlarımızı gerçeklerden kaçmayarak hep birlikte aşabilmek dileğiyle...

Teşekkür ediyorum, selam sevgi ve saygılarımla.

 

Baki Remzi SUİÇMEZ  

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Okunma Sayısı: 119
Fotoğraf Galerisi
Bağlantılar

https://youtu.be/Kv1uPqSiGq0