KIRKLARELİ-VİZE TERMİK SANTRALI 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİMİZİN KABUL EDİLMESİNE YÖNELİK OLARAK BAKANLIĞIN YAPTIĞI İTİRAZ REDDEDİLDİ

GENEL MERKEZ ( )
17.02.2021 (Son Güncelleme: 17.02.2021 16:34:23)

 

Kırklareli-Vize TKİ Termik Santralı yapımı için 135 Ha. arazinin “Enerji Üretim Alanı” olarak belirlenmesine yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Kırklareli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin işlemin iptali için açtığımız dava üzerine Danıştay Altıncı Dairesi başvurumuzu haklı görerek işlemin iptaline karar vermişti.

Verilen karara Bakanlığın itirazını değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri itiraz talebini reddederek, Danıştay Altıncı Dairesi’nin kararını onayladı.

Okunma Sayısı: 86
Fotoğraf Galerisi