İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONELİN ODADAN BELGE ALMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN DAVA LEHİMİZE SONUÇLANDI

GENEL MERKEZ ( )
08.04.2021 (Son Güncelleme: 08.04.2021 11:29:30)

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliği’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İstihdamı zorunlu personelin bağlı bulunduğu meslek odasından belge alma zorunluluğu”nu kaldıran yönetmelik değişikliği maddesinin iptali için açtığımız davayı gören Danıştay Onuncu Dairesi lehimize karar verdi. Bunun üzerine Bakanlığın temyiz istemini değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu temyiz istemini reddederek Onuncu Daire kararını onadı. 

Okunma Sayısı: 88
Fotoğraf Galerisi