“INNOVATİVE AGRİCULTURAL TECHNOLOGİES İN THE СONTEXT OF СLİMATE СHANGE” ADLI KONFERANSA KATILIM SAĞLADIK

GENEL MERKEZ ( )
26.05.2021 (Son Güncelleme: 31.05.2021 12:27:27)

Yönetim Kurulu üyemiz Doç. Dr. Yener ATASEVEN, Tavrisky State Agrotechnology University Named after Dmitry Motorny tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde Ukrayna’da düzenlenen “Innovative Agricultural Technologies in the Сontext of Сlimate Сhange” adlı konferansa “The impacts of climate change in Turkey in the context of agriculture and development” başlıklı sözlü sunum ile ODA’mız adına katılım sağladı.

Okunma Sayısı: 35
Fotoğraf Galerisi