" DÜDEN ÇAYINDA YAŞANAN KİRLİLİK " BASIN AÇIKLAMASI- 28 TEMMUZ 2021

ANTALYA ŞUBE ( )
28.07.2021 (Son Güncelleme: 28.07.2021 16:36:56)

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından " Düden Çayında Yaşanan Kirlilik " ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

DÜDEN ÇAYI’NDA YAŞANAN KİRLİLİK İLE İLGİLİ ANTALYA İL KOORDİNASYO KURULU BASIN AÇIKLAMASI

DEĞERLİ BASIN MESNSUPLARI

Antalya’nın en önemli tarihi ve kültürel kaynaklarından olan Düden Çayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eski tanımı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı, yeni tanımı ile Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil edilmiştir.

Statüsü Kesin Korunacak Hassas Alan olarak belirlenen Düden Çayında 2020 Aralık Ayının sonlarında kirlilik ve koku gözlenmeye başlanmış olup, bu durum 2021 Ocak ayında da koku ve köpük oluşumları ile devam etmiş ve kirlilik konsantrasyonu yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu sebeple binlerce balık ölmüş ve ekosistem tahribatı yaşanmıştır. Bugün halen Düden Çayında ve Düden Şelalesinin denize döküldüğü bölgede köpüklenme, yosunlaşma gibi kirlilik unsurları gözlenmektedir.

İklim değişikliği, kuraklık ve yanlış politikalar nedeniyle tehdit altında olan su kaynaklarımız, neden olduğumuz kirliliklerle tahrip olmaktadır. Düden’de yaşanan kirlilik ilgili kurum ve kuruluşlar için kırmızı alarm olarak değerlendirilmelidir. Düden Çayı ve diğer tüm akarsularımızın Antalya körfezine kirlilik yükü taşımaları halinde yakın gelecekte Müsilaj Antalya için çok uzak bir çevre felaketi değildir.

Düden Çayında 2020 Aralık ayından itibaren gözlenen kirlilik, ne yazık ki günümüze kadar devam etmektedir. Birçok defa yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına kirliliğin nedenlerinin araştırılarak, gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunmamıza rağmen gerekli tedbirlerin kararlılıkla alınmadığını üzülerek belirtmek zorundayız. TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu olarak tüm yetkili kurum ve kuruluşları göreve çağırıyoruz.

  • Kirliliğin nedenlerinin tespit edilerek, kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
  • Yeni bir kirlilik oluşmaması için kısa, orta ve uzun vadede bütüncül önlemler alınmalıdır.
  • Kirliliğin kaynağını somut olarak belirleyebilmek için traverten platosu üzerinde mevcut açılan su sondajlarından farklı yerlerde karelajlar yapılarak numuneler alınmalıdır. Numunelerin sonuçları kamuoyuna açıklanmalıdır.
  • Sürekli izleme sistemleri kurularak su kalitesinin takip edilmesi ve herhangi bir kirlilik anında müdahalenin ivedilikle yapılması için uygulanabilir, güncel acil eylem planı oluşturulmalıdır.
  • Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil edilen Düden Çayına olumsuz etkileri olan sanayi tesislerinin belirlenerek, alt yapısı tamamlanan sanayi sitelerine taşınmalıdır.
  • Ruhsatı, Çevre İzin ve Lisansı olmadan faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetlerinin sonlandırılmalıdır.

 

Antalya deniziyle, akarsuları ile, yeşiliyle ve tüm doğal güzellikleri ile bizlere verilmiş bir armağandır.

Bu armağanı korumak kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, STK’ların ve halkın görevidir.

Su kaynakları, dünyamız ve canlılar için her geçen gün daha da hayati önem taşımaktadır.

Bu sebeple, unutulmamalıdır ki Su hayattır ve Suyun değerinin farkına varmalıyız.

TMMOB ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU

 

Okunma Sayısı: 58