ÜRETİCİ FINDIK FİYATINI BEKLİYOR- 4 AĞUSTOS 2021

SAMSUN ŞUBE ( )
04.08.2021 (Son Güncelleme: 04.08.2021 13:45:40)

BASIN AÇIKLAMASI 

ÜRETİCİ FINDIK FİYATINI BEKLİYOR

4 Ağustos 2021

Türkiye’de yaklaşık 450 bin üretici 735 bin hektar alanda fındık üretimi yapmakta ve geçimini bu üründen sağlamaktadır.

Türkiye’de fındık tarımı yapılan bölgeler iki ana gruba ayrılmış olup birinci bölge kapsamında Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon illeri bulunmakta, Samsun’unda içinde bulunduğu diğer fındık yetiştiren iller ise ikinci bölge kapsamında yer almaktadır.Fındık üretiminin %57`sini birinci bölge geri kalan %43`ünü de ikinci bölge karşılamaktadır.

Samsun Türkiye’deki fındık dikim alanlarının %16 sına sahip olup,Ordu ve Giresun illerinden sonra fındık ekim alanı bakımından 3. sırada, Türkiye fındık üretiminin ise %17`sini oluşturarak Ordu’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Görüldüğü gibi stratejik bir ürün olan fındık üretiminde önemli bir yere sahip olan Samsun ilinde fındık üreticisi 65 bin ailenin gözü kulağı açıklanacak fındık taban fiyatındadır. Her sene fındık hasadı başlamadan önce fındık yetiştiren illerde Tarım İl Müdürlükleri koordinasyonunda ilgili kuruluşlardan oluşan bir ekip, fındık rekoltesini tahminine yönelik çotanak sayım esasına dayalı olarak  çalışmalar yapmakta ve o senenin fındık rekoltesi belirlenmeye çalışılmaktadır.

Rekoltenin düşük açıklanması arz –talep dengesine göre fındık fiyatının yüksek olacağı düşüncesiyle çiftçiyi, rekoltenin yüksek açıklanması da fındık fiyatının düşük olacağı düşüncesiyle tüccarı mutlu etmektedir. Satıcının çok alıcının sınırlı olduğu bu tip oligopol piyasalarda taban fiyat bu nedenle büyük önem taşımaktadır.

Öyleki sınırlı sayıdaki alıcı açıklanan rekolteyi beğenmedikleri taktirde ki; bu sene olduğu gibi  Bakanlığı yeniden sayım yapmaya zorlamakta ve bunu da başarmaktadır. Ama ortada fındık maliyeti ve enflasyon gibi ekonominin gerçekleri vardır.

Geçen sene açıklanan ortalama fındık fiyatının 22,5 TL/kg olduğu ve açıklanan resmi enflasyonunda %14,6 olduğu bilindiğine göre, fındık fiyatı bu sene için (geçen seneki fiyat + yıllık enflasyon oranı) olmak üzere 26TL/kg olarak ortaya çıkmaktadır.

Ziraat Odalarının yaptığı maliyet hesabına göre ise;1 kilo fındığın maliyeti 20,45TL olup, bu maliyete % 30 çiftçi kârı eklendiğinde fındık fiyatı 26,5TL/kg yapmaktadır.

Bu duruma göre açılanacak taban fiyat 27-30TL/kg bandında olmalı ama asla 26TL nin altında kalmamalıdır.

Bu üründen ekmek yiyen ve ortalama 14-15 dönüm arazide fındık tarımı ile aile geçindiren fındık üreticisi enflasyona ezdirilmemeli .mağdur edilmemelidir.

Hasan ÇOBANCI

ZMO Samsun Şube Başkanı 

Okunma Sayısı: 38
Fotoğraf Galerisi