VALİDEBAĞ KORUSUNU I. DERECE SİT ALANI STATÜSÜNDEN ÇIKARAN NAZIM İMAR VE UYGULAMA İMAR PLANLARININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU

GENEL MERKEZ ( )
04.10.2021 (Son Güncelleme: 04.10.2021 17:21:48)

İstanbul-Üsküdar-Altunizade Mahallesi’nde 354 da. yüzölçümlü, I. Derece Doğal ve Tarihi Sit alanı statüsünde bulunan Validebağ Korusu’na ilişkin olarak askıya çıkan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının iptali için açılan ve ODA’mızın da müdahil olarak katıldığı davada mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan ve bilirkişi raporları taraflara tebliğ edilip itiraz süreleri geçtikten ve itirazlar değerlendirildikten sonra bu konuda yeniden bir karar oluşturulana kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

 

Mahkeme kararına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

Okunma Sayısı: 63
Fotoğraf Galerisi