BAFRA OVASI BETONLAŞMA TEHDİDİ ALTINDA- 5 EKİM 2021

SAMSUN ŞUBE ( )
11.10.2021 (Son Güncelleme: 11.10.2021 11:11:58)

Samsun Büyükşehir Başkanlığınca Bafra ilçesi Türbe Mahallesinde 16 Adet parselde toplam 18,8673 hektar alanda meyve-sebze hali yapılmasına ilişkin ilave imar planı talebinin 5403 saylı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamında tarım dışı kullanım izni alınması amacıyla Toprak Koruma Kurulunun 26.06.20210 tarihli toplantısında görüşülmüştür.

Meyve ve Sebze hali yapılması düşünülen alan Bafra Ovası Koruma alanı içerisinde kalmaktadır. Ayrıca bu alan DSİ sulama sahasın içerisinde kalan, 1.sınıf mutlak tarım arazisidir. Talep edilen alanın bu özellikleri nedeni ile Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanlığımızca alternatif alan araştırılması yapılmadan Büyük Ova Koruma sahası içerisinde kalan meyve-sebze hali sahanın tarım dışı kullanılmasını uygun görmeyerek toplantı tutanağına şerh düşmüştür.

Samsun İli Toprak Koruma Kurulu, Bafra ilçesi meyve-sebze- hali yerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasında kamu yarı olduğu, alternatif alan bulunmadığı ve ulaşım kolaylığı gibi nedenler göstererek Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve TEMA Temsilcisinin karşı oylarına rağmen oy çokluğu ile meyve-sebze hali yerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasına izin vermiştir.

Bafra ilçesinde meyve-sebze hali yapılması düşünülen alan Bafra Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde yer almaktadır. Bu alan mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Söz konusu parseller DSİ sulama sahası içerisinde yer alan 1.sınıf tarım arazileridir. 5403 sayılı kanunun 14.Maddesine göre Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalan tarım arazilerinin tarım dışı kullanımları Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabidir. Bafra ilçesi meyve sebze hali yapımı düşünülen Türbe Mahallesinde 18,8673 hektar alanın tarım dışı kullanım izni şu an itibariyle Bakanlık incelesi aşamasındadır. Bakanlık yapmakta olduğu incelemede, 5403 sayılı kanunun özünü oluşturan Nitelikli Tarım Arazilerinin ve Büyük Ovaların Korunmasını gözeterek Toprak Koruma Kurulunun meyve-sebze hali için vermiş olduğu tarım dışı kullanım izni kararını iptal etmesi gerekmektedir.

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak, Bafra Ovası Koruma sahası içerisinde yapılması düşünülen meyve-sebze halinin yapılmasına karşıyız. Toprak Koruma Kurulunun almış olduğu kararının onaylanması, ovanın tarımsal niteliğini bozacağı gibi, gelecekte benzer yatırımlara emsal teşkil edecek ve Bafra Ovasının hızla yapılaşma ve betonlaşma tehdidi ile karşı karşıya kalmasına neden olacaktır. Bafra Ovası Koruma alanı dışında alternatif yer araştırması yapılarak, Bafra ilçesi meyve-sebze hali için yeni bir yer belirlenmelidir.

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak hukuksal anlamda da konunu takipçisi olacağız.

Kamuoyuna saygı ile arz ederim.   

Hasan ÇOBANCI

ZMO Samsun Şube Başkanı                                                                                                

Okunma Sayısı: 58
Fotoğraf Galerisi