TMMOB 13. ENERJİ SEMPOZYUMU 09-10-11 ARALIK 2021 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

GENEL MERKEZ ( )
22.11.2021 (Son Güncelleme: 07.12.2021 16:25:58)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından 9-10-11 Aralık 2021 tarihlerinde TMMOB 13. Enerji Sempozyumu “Enerji Yaşam ve Demokratikleşme” ana başlığı altında, çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Bugüne kadar TMMOB Enerji Sempozyumlarının amacı; enerji alanının tüm bileşenlerinin kendilerini ifade edebildiği, belirlenen ana tema etrafında enerji konusunun farklı uzamlarıyla ele alındığı tartışma ortamları oluşturmak olmuştur. Bu Sempozyumda da "Enerji Yaşam ve Demokratikleşme" ana temasından hareketle konunun; sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel etkileri etrafında değerlendirmeler yapılacaktır.

Sempozyum boyunca bu konu başlıkları etrafında altı oturum, iki panel gerçekleştirilecektir. Panellerin ilki "Küresel ve Ulusal Enerji Politikaları ve Enerjide Demokratikleşme" başlığında, ikincisi ise "Nükleer Enerji Politikaları ve Yıkımlar" başlığında gerçekleştirilecektir. Altı oturumun ilki açılış oturumu şeklinde ve "Dünya ve Türkiye`de Enerji Görünümü; Neler Oluyor, Türkiye Neler Yapmalı" başlığıyla sunulacak. Diğer oturum başlıkları ise "Enerji Üretim Türleri ve Ekolojiye Etkileri", "Kamusallaşma Yeniden", "Türkiye`de Enerji Projeksiyonları ve Algı Yönetimi", "Yeşil Mutabakat Yeşil Dönüşüm" başlıkları ile sunulacaktır. Programda yer alan tüm bildiriler çağrılı bildiri niteliğindedir.

http://tmmobenerjisempozyumu.org/2021/

Etkinlik Programı Söyledir: 

 

10 ARALIK 2021 CUMA
10.00 - 12.00 “ENERJİ ÜRETİM TÜRLERİ VE EKOLOJİYE ETKİLERİ”
Oturum Başkanı: Mehmet BESLEME
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi

“JES’lerin Tarıma ve Çevreye Etkileri ”
Baki Remzi SUİÇMEZ
TMMOB Ziraat Müh. Odası YK. Başkanı

“Küçük HES’ler ve Türkiye Gerçeği”
İsmail KÜÇÜK
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı

“Biyokütle Santrallar”
Mehmet ÖZDAĞ
TMMOB Elektrik Müh. Odası Yönetim Kurulu Üyesi

“Kömür Santralleri ve Çevresel Etkileri”
Tevfik Fikret TEKİN
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

 

 

 13.00- 15.00 “ENERJİ ÜRETİM TÜRLERİ VE EKOLOJİYE ETKİLERİ”
Oturum Başkanı: Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER
TMMOB Elektrik Müh. Odası Yürütme Kurulu Üyesi

“Enerji Verimliliği ve Enerjinin Etkin Kullanımı”
Arif KUNAR
Elektrik Mühendisi

“Işık Kirliliği; Etkileri, Engelleme Yöntemleri ve Kamu Politikaları”
Dr. Bülent ARSLAN
ODTÜ Fizik Bölümü - isikkirliligi.org.

“Tarımsal Üretimde Teknoloji Enerji ve Su Yönetimi ”
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

“Enerji Üretim Sistemlerinin Halk Sağlığı Açısından Etkileri”
Prof. Dr. Kayıhan PALA
Türk Tabipleri Birliği

CANLI YAYIN LİNKİ

https://www.youtube.com/c/TMMOBEMOTV

 

Katılımınızı dileriz. 

 
 

Okunma Sayısı: 98
Fotoğraf Galerisi