18-22 EKİM MÜHENDİSLİK MİMARLIK HAFTASINI KUTLUYORUZ

MERSİN ŞUBE ( )
18.10.2021 (Son Güncelleme: 03.01.2022 10:07:16)

 
67 YILDIR MESLEĞİMİZİ, MESLEKTAŞLARIMIZI VE ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI SAVUNUYORUZ,
SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
 
4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6235 Sayılı Kanun’la kurulan TMMOB’nin ilk Genel Kurulu, 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Farklı mühendislik ve mimarlık disiplinlerinden temsilcilerin katılımıyla TMMOB’nin örgütsel hayatının fiilen başlangıcı olan ilk genel kurulumuzun yapıldığı 18-21 Ekim günleri her yıl Mühendislik-Mimarlık Haftası olarak kutlanmaktadır.
Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 67 yıldır, sanayiden planlamaya, kentleşmeden yapılaşmaya, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan enerjiye kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB’nin mücadele diyalektiğidir.
Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühendislik Mimarlık Haftası" olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır.
İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır.
Gerek kamuda, gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz biçimde etkilenmektedir. Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleğimize özgü sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır.
Kamuda çalışanlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir.
Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakınını etkileyebilecek meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.
Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini hedef alan bu uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yana kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz.
Bu Anlayış ve Kararlılıkla 18-22 Ekim Mühendislik Mimarlık Haftasını bir kez daha kutluyoruz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yaşasın Mücadelemiz!
18.10.2021
 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
Bilgisayar Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Çevre Müh. Odası Mersin Şubesi​
Elektrik Müh. Odası Mersin Şubesi
Fizik Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği
Gıda Müh. Odası Mersin Şubesi
Harita Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
İç mimarlar Odası Mersin İl Temsilciliği
İnşaat Müh. Odası Mersin Şubesi
Jeofizik Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği
Kimya Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Maden Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Makine Müh. Odası Mersin Şubesi
Mimarlar Odası Mersin Şubesi
Orman Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilciliği
Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilciliği
Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi

Okunma Sayısı: 50
Fotoğraf Galerisi