HALİL AĞA BAKIR OCAĞI ÇED OLUMLU KARARI İPTAL EDİLDİ

ÇANAKKALE ŞUBE ( )
21.02.2022 (Son Güncelleme: 22.02.2022 09:48:02)

Halil Ağa Bakır Ocağı ÇED Olumlu Kararının iptali için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine Ziraat Mühendisleri ve Çevre Mühendisleri Odaları, TEMA, Çan Çevre Derneği ve diğerleri tarafından açılan davada "Halil Ağa Bakır Ocağı kapasite artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Kararının UYGUN OLMADIĞI" şeklinde karar çıkmıştır.

BASINA VE KAMUOYUNA

(21.02.2022)

Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş. tarafından Bayramiç İlçesi 87513 ruhsat nolu alanda kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi için 26.07.2021 tarihinde ÇED olumlu kararı verilmiştir.

Karar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine Ziraat Mühendisleri ve Çevre Mühendisleri Odaları, TEMA, Çan Çevre Derneği ve diğerleri tarafından dava açılmıştır.

Açılan dava ile ilgili bilirkişi heyeti hazırladığı raporu Çanakkale 1. İdare Mahkemesi Başkanlığına sunmuştur.

Raporda özetle “Yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurulduğunda bilirkişi kurulumuzca dava konusu Halil Ağa Bakır Ocağı kapasite artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Kararının UYGUN OLMADIĞI sonuç ve kanaatına varılmıştır.” denilmektedir.

Özellikle, ruhsat sahasının önemli ölçüde ormanlık alandan oluşması ve ilk aşamada ÇED raporunda yer aldığı gibi 142,114 ağacın kesilecek olması, projenin çok sayıda köyü içine alması, bölgedeki köylerin geçim kaynağının tarım ve ormanlar olması, ormanların aynı zamanda ilgili köylerce mera olarak da kullanılması dikkate alındığında yapılacak orman kesimleri Kirazlı Balaban bölgesinde olduğu gibi telafisi imkânsız sonuçlar doğuracaktır.

Söz konusu bilirkişi raporunun mahkemeye iletilmesinin hemen arkasından şirketin telaşlanarak biran önce orman izinlerini almaya kalkışması, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü elemanlarını tek taraflı olarak bilgilendirmek üzere sözde eğitim toplantısı düzenlemek istemesi; zamanlaması açısından endişe verici ve manidardır.

Daha da önemlisi şirket su arama telaşına düşmüştür. Kocabaş Çayı bu bölgeden doğmakta Çan ve köylerine yerüstü ve yeraltı suyu sağlayarak Biga İlçesine ve oradan da Karabiga ya kadar uzanarak Karabiga da denize dökülmektedir. Bu haliyle bölgenin çok önemli yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının ana kaynağı niteliğindedir. Şirket şimdi su ihtiyacını bu çayı kurutarak karşılama niyetindedir. Başta Uzunalan köylüleri olmak üzere yörede geçimini tarımdan sağlayan tüm üreticiler tedirgindir.

Doğa bütüncül ve sürekli bir yapı olduğundan ve doğal varlıklar bütünlük içinde ancak korunabileceğinden hareketle, telafisi imkânsız zararlar oluşacağından endişe etmekteyiz. Çanakkale 1.İdare Mahkemesinin kararının beklenerek Orman Genel Müdürlüğü tarafından tüm işlemlerin karar tarihine kadar durdurulmasını ve Kocabaşlar Çayına yapılacak müdahalenin de ilgililer tarafından önlenmesini diliyoruz.

Okunma Sayısı: 42
Fotoğraf Galerisi