TMMOB VE BAĞLI ODALARI ZEYTİNLİKLERİN MADEN SAHASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DAVA AÇTI

GENEL MERKEZ ( )
07.03.2022 (Son Güncelleme: 07.03.2022 15:44:11)

1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren ve ülkemizdeki mevcut zeytinliklerin Madencilik faaliyetleri kapsamında sökülebilmesini sağlayacak olan yönetmelik değişikliğine karşı TMMOB ve Bağlı odaları tarafından dava açıldı.

Yüzlerce yıllık tarımsal emeğin ürünü olan ve anayasa ve yasalar tarafından koruma altında tutulan zeytinliklerin maden şirketleri tarafından ortadan kaldırılmasına yönelik değişiklik kamuoyunda büyük bir tepki yaratmıştı.

Anayasaya, yasalara ve hepsinden de önemlisi kamu yararına aykırı bu düzenlemeye karşı TMMOB ve TMMOB’ye bağlı 19 Oda tarafından 7 Mart 2022 tarihinde “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesi ile eklenen Maden Yönetmeliğinin 115.maddesinin 4.fıkrasının” yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin Danıstay’a dava açıldı.

TMMOB ve bağlı 19 Oda (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, TMMOB İçmimarlar Odası, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası, TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası) tarafından açılan dava dilekçesinde, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle ülkemizdeki zeytinlik sahalarının yok edilerek telafisi imkansız zararların ortaya çıkacağı dile getirilmiş ve bu durumun anayasaya, yasalara ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olduğu ifade edilmiştir.

 

Okunma Sayısı: 209
Fotoğraf Galerisi