NEWSFİNDY: TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI`NDAN AÇIKLAMA- 2 NİSAN 2022

GENEL MERKEZ ( )
03.04.2022 (Son Güncelleme: 03.04.2022 17:05:53)

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez Basın Açıklaması Yaptı

Suiçmez tarafından yapılan basın açıklamasından satır başlıkları;

Tarım Korunması Gereken Bir Sektördür

Tarım, doğa koşullarına bağlı, mutlaka korunması gereken ve uzun vadeli planlanması gereken bir sektördür. Tüm dünyada özellikle küresel salgının ilk çıktığı günlerden bugüne kadar geçen sürede tarımın ve gıdanın yaşamsal önemi herkes tarafından kabul edilirken, tarım ve gıda sektörü “milli güvenlik sorunu” olarak görülmüş, gelişmiş ülkeler dahil ek ekonomik tarımsal destek paketleri ile korumacı politikalar uygulamaya konularak sektörün tümüyle serbest piyasaya bırakılamayacak kadar önemli ve stratejik bir sektör olduğu anlaşılmıştır.

Tüketici Sorunları Giderek Artmıştır

Ülkemizde ise; olağanüstü koşullarda bile somut korumacı politikaların yaşama geçirilmemesi, yerli üretimi ve üreticiyi koruyucu somut desteklerin gündeme gelmemesi, üreticilerimiz ve tüketicilerimiz boyutunda yaşanan sorunların giderek artması sonucunu doğurmuştur.

Ülkemizdeki Çevre Felaketlerini Etkilemektedir

Tarım politikasında emek aleyhine sermaye lehine yapılan her düzenleme; yetersiz ve dengesiz beslenmeden yüksek gıda enflasyonuna, çarpık kentleşmeden çevre felaketlerine, toplumsal tahribattan kültürel yozlaşmaya kadar çok çeşitli alanlarda sorunlara neden olmaktadır.

 

Haber kaynağına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

Okunma Sayısı: 14
Fotoğraf Galerisi