KÜRTÜN ÇAYI VADİSİ 1.SINIF TARIM ALANIDIR VE YAPILAŞMAYA AÇILAMAZ

SAMSUN ŞUBE ( )
05.04.2022 (Son Güncelleme: 05.04.2022 17:11:27)

KÜRTÜN ÇAYI VADİSİ 1.SINIF TARIM ALANIDIR VE YAPILAŞMAYA AÇILAMAZ

5 MART 2022

Ülkemizdeki ve Samsun ilimizdeki hızlı nüfus artışı nedeniyle ihtiyaç duyulan yeni köy, kasaba ve kentlerin kurulması, mevcutların genişletilmesi, sanayi kuruluşları, maden, taş, kum ve tuğla ocaklar, hava alanları, turistik ve sportif tesisler, askeri amaçlı yapılaşmalar v.b. ihtiyaçlar için yapılan tarım dışı amaçlı arazi kullanma uygulamaları, son yıllarda tarım arazileri aleyhine büyük bir gelişme göstermektedir. Özellikle son 10 - 15 yıl içerisinde, tarım arazileri adeta tarım dışı amaçlı kullanımların istilasına uğramış ve çeşitli yapılaşmalar nedeniyle, tarımsal potansiyeli yüksek binlerce dekar arazi meskun alan haline gelmiş bulunmaktadır.

Nüfusu gittikçe artan ve kalkınma hamlesi içinde bulunan ülkemizde iskan, ulaştırma, sanayi, turizm v.b. alanlarda, ileride meydana gelecek gelişmeler, tarım dışı amaçlı arazi kullanımlarının daha da artmasına neden olmaktadır. Söz konusu gelişmelerin ülkemiz için mutlak gerekli olduğu bir gerçektir. Ancak, gittikçe artan nüfusumuzu besleyebilmek ve ileride bir beslenme sorunu ile karşılaşmamak için tarımsal üretimin de belirli bir düzeyde ve sürekli olarak artırılması zorunlu bulunmaktadır. Bunun için, her şeyden önce, üretim ortamı olan toprak kaynağımızı korumak ve kabiliyetlerine uygun olarak, bilinçli, planlı ve dengeli bir şekilde kullanmak zorundayız.

Toprak kaynağımızı korumak ve sürekliliğini sağlamak için alınması gerekli tedbirlerden biri de; tarım dışı amaçlı tüm yapılaşmaları verimsiz veya düşük verimli araziler üzerinde gerçekleştirmeye yönelik “Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanım Planlamasının” ülke çapında ve en kısa bir zamanda yapılarak uygulamaya konmasıdır.

Son günlerde yazılı ve görsel basında, Samsun ilimizde Kürtün Çayı Vadisinin verimli topraklarının yapılaşmaya açılacağı haberlerinin sıklıkla yer aldığı görülmektedir.

Kürtün Çayı, Samsun`un Kavak ilçesinden kaynağını alıp merkez ilçeden Karadeniz`e dökülen akarsu Irmağın yağış alanı 320 km² olup akarsu boyu 47 kilometredir. 1100 m rakımdan doğan akarsu, döküldüğü yerde küçük bir delta oluşturur. Kürtün çayının Çivril köyünden başlayan ve denize döküldüğü yere kadar olan yaklaşık 10 km. lik bölümünün her iki yanını kapsayacak şekilde Alüvyal toprak özelliğindedir. Bu kısımdaki topraklar binlerce yıl boyunca Kürtün çayının taşıdığı ince malzemelerin akarsuların yayıldıkları alanlarda birikmesi sonucunda oluşan verimli tarım arazileridir. Toprak etüt haritalarında bu kısımda yer alan topraklar derin profilli, Alüvyal özellikte ve 1.sınıf sulu tarım arazisi olarak yer almaktadır. Bir diğer ifade bu topraklar sulu mutlak tarım arazisidir.

Kürtün çayı vadisinde her türlü meyve ve sebzenin üretilmesine uygun bu alanların tarım dışına çıkarılarak imara açılması 5043 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa göre de uygun değildir.

Kürtün çayı vadisinde yer alan bu mutlak tarım arazisi kesinlikle tarım dışı amaçla kullanılmamalıdır. Samsun ilinde yapılaşmaya ve imara açılabilecek alternatif araziler varken 1.sınıf mutlak tarım arazilerde tarım dışı kullanıma izin verilmemelidir.

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak yer aldığımız “Toprak Koruma Kurulunda” Kürtün Çayı vadisindeki sulu mutlak tarım arazilerinin imara açılarak tarım dışı kullanılmasına karşı oy vereceği bilinmelidir.

Basına ve kamuoyuna duyurulur.

Hasan ÇOBANCI

ZMO Samsun Şubesi Başkanı

Okunma Sayısı: 18