İRFAN MUTLUAY YALNIZ DEĞİLDİR

GENEL MERKEZ ( )
07.04.2022 (Son Güncelleme: 07.04.2022 17:13:25)

İRFAN MUTLUAY YALNIZ DEĞİLDİR

BASIN AÇIKLAMASI

7 Nisan 2022, Çanakkale

Dünya tarihinin en büyük direnişlerinden birinin yaşandığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözünün yazıldığı Çanakkale’mizin özgür ve güzel insanları, Değerli Çanakkaleliler,

Değerli milletvekilleri, Belediye Başkanım, siyasi partilerin temsilcileri,

Çanakkale Demokratik Kitle Örgütlerinin Değerli Başkan ve Yöneticileri,

Değerli Basın Emekçileri,

Basın sayesinde sesimizi duyan Ülkemizin 81 ilindeki değerli yurttaşlar,

Bugün, 7 Nisan Perşembe günü, saat 13.00’de, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda neden birlikteyiz?

Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan bir olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişleri tarafından acele ile haksız yere görevden uzaklaştırılmıştır.

Bugün bizler burada gerçekler ortaya çıksın diye, yanlış ve haksız dayatmalar kabul görmesin diye, hukuk devleti kuralları işlesin diye buluştuk.

Hoş geldiniz.

Çanakkale Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri ile birlikte, aramızda bulunan örgütlerle birlikte düzenlediğimiz ortak kitlesel basın açıklamasında; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Odalar adına Ziraat Mühendisleri Odası olarak; Çanakkale Cumhuriyet Meydanından ülkemize, yurttaşlarımıza, siyasi karar vericilere yüksek sesle gerçekleri haykırıyoruz. 

Tüm yurttaşlarımızca bilinmelidir ki, görülmelidir ki; siyasi, zorlama bir soruşturma ile haksız yere görevden açığa alınan Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı, meslektaşımız, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın değerli üyesi Ziraat Mühendisi İrfan Mutluay yalnız değildir.

Bizler, İrfan Mutluay’ın yanındayız

İzninizle Mehmet İrfan Mutluay kimdir. Kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ziraat Mühendisi olarak, tarımsal altyapı ve sulama projelerinde proje ve kontrol mühendisi olarak, 2005 yılında kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve sonrasında İl Özel İdaresi bünyesinde, 29 yıl boyunca başarıyla tarıma, kırsala, çiftçiye, bu ülkeye hizmet etmiş bir kamu emekçisidir.

İrfan Mutluay, örgütlü mücadele ile hep birlikte hakların alınacağa inanmış, bu konuda ödünsüz mücadele vermiş bir dava insanıdır.

Uzun yıllar TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş, 2. Başkan olarak görev almıştır. Halen ODA’mızın Genel Kurul delegesidir. ODA’mızın ilkeleri doğrultusunda Çanakkale yerelinde ve ülke genelinde mücadele etmeye devam etmektedir.

Zor dönemlerde Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreterliği görevini yürütmüştür.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikalarda yöneticilik ve temsilcilik yapmıştır.

Uzun yıllar sivil toplum örgütlerinde çevre mücadelesinin içinde aktif olarak yer almış, Çevre Platformu’nun Yürütme Kurulu üyeliğinde bulunmuş, İDA Dayanışma Derneği’nin kurucu üyesidir.

Kazdağlarındaki; altın, gümüş, bakır kökenli vahşi madencilik, sömürge madenciliği ve kömürlü termik santrallerin yoğun baskısı altında nefes alamazken, ekosistemi tahrip eden, ormanlarımızı yok eden, çevreye onarılamaz zararlar veren bu rantçı anlayış, ülkemizin geleceği açısından büyük tehdit oluşturmaktadır.

Yaşadığımız bu yağma düzeni içinde bize umut veren şey ise; doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar ülkenin her yerindeki geniş halk kesimlerinin doğaya sahip çıkma konusundaki gayretidir. 

28 Eylül 2019’da TMMOB Danışma Kurulu olarak Kaz Dağları’nın, Kirazlı’nın, Çanakkale’nin efkârına ortak olmak, yarasına merhem olmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen Danışma Kurulu üyelerimizle Çanakkale’deydik. Kaz dağlarındaydık. İrfan Mutluay aramızdaydı, yanımızdaydı.

“Kirazlı’da kesilen yüzbinlerce binlerce ağaç sadece büyük bir çevre felaketinin değil, bu ülkeye yapılan büyük bir ihanetin de göstergesidir. Bu ihaneti yapanlardan hesabı halk soracaktır.” demiştik. Kazdağları talanına karşı en ön saflarda karşı durmuş, “Su ve Vicdan Nöbeti”ni örgütlemiş İrfan Mutluay, aramızdaydı, yanımızdaydı, önümüzdeydi.

Yaşamı savunmak, yaşama hakkımıza sahip çıkmak adına tüm zorluklara karşı direnen güzel cesur insanlara, Şube Başkanımız Hicri Nalbant’a, İrfan Mutluay’a, Odamız bünyesinde bu mücadeleyi veren tüm meslektaşlarımıza selam olsun.

Bilinmelidir ki; Kazdağları’nı yok etme girişimlerine karşı, üst birliğimiz TMMOB ve ZMO Çanakkale Şubemiz başta olmak üzere tüm ZMO Örgütümüzce gerekli hukuki ve toplumsal mücadeleye devam edilecek, süreç titizlikle takip edilecektir.

Yine; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Çanakkale’de de, ülke düzeyinde de siyasi iktidara biat edenlerin tüm baskılarına karşı bugüne kadar olduğu gibi, son genel kurul seçimlerde de görüldüğü üzere üyeleriyle birlikte Ziraat Mühendisleri Odası’nın örgütsel bağımsızlığını korumaya devam edecektir.

İrfan Mutluay, yerel yönetimdeki görevinde başarılı hizmetler vermeye devam ederken, üreticiden tüketiciye kooperatif örgütlenmesini desteklemiş, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını gündeme getirmiş, ÇED süreçlerinde Halkın Katılımı Toplantılarında çevreden yana itirazlarını dile getirmiştir.

Meslektaşımızın toplumsal mücadelesindeki başarısı, çevre mücadelesindeki başarısı, birilerini çok kızdırmış olmalı ki, anlamakta zorlandığımız bir gerekçe ile yerel yönetimdeki idari görevinden uzaklaştırma talimatı uygulamaya sokulmuştur.

Bilinmelidir ki; Haksız görevden uzaklaştırma gerekçeleri, hukuken geçersizdir, toplumsal olarak geçersizdir, kamu vicdanını zedelemiştir.

Kamu da görev yapan herkes tarafından bilinen, görevden uzaklaştırma teklifinde bulunan Mülkiye Müfettişleri tarafından çok iyi bilindiği üzere; görevden uzaklaştırma, ilgili personelin yürütmekte olduğu görevin yürütülen soruşturmayı etkileyeceği yönünde açık ve güçlü bir ihtimal bulunması halinde uygulanabilecek bir idari işlemdir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili Yönetmelikte olmayan hükümlerle zorlama soruşturma açılmasının hukuki dayanağı yoktur. Tüm deliller toplanmıştır. “Delil karartma” bahanesinin “soruşturmanın selameti” açıklamasının yaşanan olayda bir karşılığı yoktur. Açılan soruşturma hukuki değil, siyasidir.

Ülkemizin çeşitli yerlerinde sokak hayvanlarına yönelik yaşanan vahşetlere sessiz kalınırken, Çanakkale özelinde yaşanan olayın içeriğini göz ardı ederek acele ile görevlendirilen ve çok hızlı karar veren Mülkiye Müfettişlerinin yazılı sorularının gerçekte karşılığı yoktur, mevzuatta karşılığı yoktur, aldıkları çok hızlı karar gerçeği yansıtmamaktadır.

Toplum çıkarını, kamu yararını, doğayı, çevreyi, hayvanı, insanı seven bir insan, birilerinin çıkarına dokundu diye, böylesi zorlama bir gerekçe ile görevden alınabiliyorsa; Demokrasiyi yok etmeye çalışanlar, doğayı talan edenler bilsin ki;

İrfan Mutluay, kamu yararı, toplum çıkarı, doğa, çevre, hayvan, insan, emek mücadelesine devam ediyor, dik durmaya devam ediyor, halâ.

Bizler, biliyoruz ki, Çanakkale, direndi, direnecek.

Bizler, biliyoruz ki, onurlu güzel özgür insanlar direndi direnecek.

İrfan Mutluay yalnız değildir. Bizler; İrfan Mutluay’ın yanındayız, çalışma arkadaşlarının yanındayız.

Can dostları sahipsiz bırakmamak adına kısırlaştırma, aşı, tedavi, beslenme ve barınma gibi yükümlülükleri yerine getirmek, onları aç ve açıkta bırakmamanın karşılığı sipariş soruşturma açmak değil, İrfan Mutluay ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek olmalıdır.

Başarılı yerel yöneticileri siyasi amaçlarla itibarsızlaştırmaya çalışma çabalarına, zorlama soruşturmalarla kamuoyunu yanıltma çabalarına ve hatta hukuku zorlayarak kayyum atama çabalarına son verilmelidir.

Anlamakta zorlandığımız soruşturmanın ivedilikle sonuçlanmasını ve başarılı meslektaşımız İrfan Mutluay’ın Belediye Başkan Yardımcısı görevine derhal iadesini istiyoruz.

Gelecek güzel günlere olan umut ve inançla hepinizi dostlukla selamlıyoruz.

Saygılarımızla.

 

Baki Remzi Suiçmez

TMMOB ZMO Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Okunma Sayısı: 109
Fotoğraf Galerisi