BASIN METNİ-GÜNDÜZLER BARAJI AÇILIŞI`NA İSTİNADEN

ESKİŞEHİR ŞUBE ( )
25.04.2022 (Son Güncelleme: 25.04.2022 11:24:18)

22 NİSAN 2022

Su; canlılar için vazgeçilmez ve yaşamsal önemi olan bir kaynaktır. 

Son yıllarda kentlerimizde yaşanan nüfus artışına, çarpık kentleşmeye, küresel ısınmaya, sanayileşmeye ve tarımsal kullanıma bağlı olarak su talebi yükselmekte,  bu durum güvenli içme suyu kaynaklarımız üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu riski azaltmanın yolu; mevcut kaynakların verimli kullanılmasından ve suyun etkili yönetilmesinden geçmektedir.

Su yönetimi; canlıların ve sektörlerin taleplerini dikkate alarak, su kaynaklarının optimum yararlı kullanımlarını sağlayacak, olumsuz etkileri kontrol altına alacak politika üretme, planlama, kalite koruma, yatırım, izleme, izin verme, denetim, yaptırım ve koordinasyon faaliyetlerinin bütünüdür.   

Ülke olarak gerek su yönetimine gerekse sürdürülebilir su kullanımına özen göstermemiz esastır. Çünkü;  maalesef ki Türkiye, su fakiri olma yolunda ilerleyen ülkelerden biridir. Bu nedenle; ilgili tüm Bakanlık, kurum, kuruluş, vakıf, dernek, Sivil Toplum Kuruluşları gibi yerlerin ve tabii ki vatandaşlarımızın görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri önemlidir. 

Su kaynaklarının kullanımında faydalanılan suyun yaklaşık yüzde 70 oran ile tarımda olduğunu görmekteyiz.  Şehrimiz sınırları içinde 2017 yılında yapımına başlanan "Gündüzler Barajı`nın su tutma programı" geniş katılım ile, 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 12 bin dekar zirai arazinin sulanmasına olanak sağlayacak olması bakımından şehrimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum. 

Kentimiz tarımına hizmet eden kamu kurumlarının iştirakleri ve destekleri nasıl mümkün oluyorsa, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı olarak, tarım adına her zaman katkı sağlamak, destek olmak ve bilgilerimizi paylaşmak istediğimizi bir kere daha belirtmek ve hatırlatmak istiyorum.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası`nın görüş ve düşüncelerinin dikkate alınmasının ülkemiz tarım ve hayvancılığının sürdürülebilir, dinamik kalkınmasında önemli olduğunu vurguluyorum.

Yakın zamanda göreve gelen, meslektaşımız olan,  Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi`ye şahsım ve Yönetim Kurulum adına başarılar diliyor, Gündüzler Barajı`nın çiftçilerimize, tarımımıza, topraklarımıza bereketli olmasını temenni ediyorum.    

TMMOB  Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı 

Levent Özbunar 

 

Okunma Sayısı: 38
Fotoğraf Galerisi