ŞUBE BAŞKANIMIZ 1 MAYIS BURSA MİTİNGİ ÇAĞRI BASIN AÇIKLAMASINA KATILDI

BURSA ŞUBE ( )
29.04.2022 (Son Güncelleme: 29.04.2022 15:06:10)

DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tabip Odası, TÜMTİS Bursa bileşenleri, 29 Nisan 2022 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) ortak toplantı salonunda gerçekleştirdikleri basın açıklaması ile 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle saat 12.00`da Atatürk Stadyumu önünden başlayıp, Kent Meydanında yapılacak Bursa 1 Mayıs Mitingine çağrı yaptılar.

Açıklamayı bileşenler adına TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik yaptı.

Basın açıklamasına Şube Başkanımız Dr. Fevzi Çakmak ve üyelerimiz katıldılar.

BİRLİK, MÜCADELE, DAYANIŞMA

YAŞASIN 1 MAYIS!

Emekçilerin uluslararası birlik mücadele dayanışma günü olan 1 Mayıs, emek ve demokrasi düşmanı politikaların ve Gezi davasında arkadaşlarımıza verilen hukuk dışı mahkumiyet kararının gölgesi altında kutlanacak. Ancak şu da bir gerçek ki, ülkemizdeki bu toplu durum, toplumsal muhalefet güçlerinin sömürü ve baskı düzenine karşı öfke ve mücadelesini büyüten tepkilere yol açmaktadır. Emek ve demokrasi güçleri 1 Mayıs alanlarını bu bilinçle dolduracaktır.

Bilindiği üzere bütün emekçiler esnek üretim, güvencesiz istihdam, hak kayıpları ve yoğun sömürü koşullarında alın teri döküyorlar. Önlenmesi mümkün iş kazaları ve iş cinayetleri can almaya devam ediyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu sermaye lehine düzenlemelerle amacından saptırılmış, iş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği uygulamaları yerleşmeden geriletilmiş, piyasa çıkarlarına göre düzenlenmiştir. Ev emeği, yeni eğitim sistemi ve mesleki eğitim konusu sermayenin yoğun emek sömürüsünün bir aracı olmuştur. İşsizlik, hayat pahalılığı ve enflasyon tarihimizin en üst seviyelerindedir. Milyonlarca insan yoksulluk ve açlık sınırlarının altında ücretler alıyor. İşsizi, işçisi, çiftçisi, emeklisi ile halkımız toplumsal bunalım içindedir. Gerici iktidarın laikliği tasfiye etmesiyle emekçilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları örtüşmektedir.

Emekçilerin istemleri bellidir: Yaşam ve iş güvencesinin sağlanması, işsiz, aç, yoksul olmamak, emeğin karşılığını hakkıyla almak, ücretlerin enflasyona endeksli olarak belirlenmesi, eğitim – sağlık – ulaşım – enerji - barınma gereksinimlerinin kamucu politikalarla karşılanması, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, bireysel emeklilik sisteminin kaldırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak alınması, iş cinayetlerinin olmaması, geçici işçi, kiralık işçi olmamak, taşeron çalışmanın yasaklanması, yasal çalışma sürelerine uyulması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, grev ve toplu sözleşme dahil örgütlenme ve sendikal hakların tanınması, kamuya alımlarda adaletsizlik yapılmaması, cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması, fabrikalarının satılmaması - kapatılmaması, üretim ve yaşam alanları ile doğal çevrenin rant talanına açılmaması gibi sayısız emekçi halk istemi vardır.

Açıktır ki; bu konular iktidarın sömürücü sınıfsal ve siyasal kimliğiyle, hukuk dışı yapılanma ve kararlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle 1 Mayıs alanları emekçilerin ekonomik hak talepleri yanı sıra hak hukuk adalet, demokrasi, emek ve bilim ışığında kurulacak yeni bir düzen yönündeki istemleri ve mücadele kararlılıklarıyla yankılanacaktır.

Bizler, Gezi direnişine katılan milyonların ruhuyla, emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, demokrasi için, ülkemizi karanlıktan gün ışığına çıkarmak için, Bursa Kent Meydanı’nda 1 Mayıs Mitinginde buluşacağız; savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, adil, başka bir Türkiye ve dünya özlemini halkımızla birlikte dile getireceğiz.

Bütün Bursa halkını, 1 Mayıs alanında birlik olmaya, birlikte mücadeleye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Okunma Sayısı: 39
Fotoğraf Galerisi