BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ÖNERİLMESİ, UYGULANMASI VE KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERDE ODA ÜYELİK BELGESİ İSTENMESİ KONUSUNDA BAKANLIĞA BAŞVURUDA BULUNDUK

GENEL MERKEZ ( )
10.05.2022 (Son Güncelleme: 10.05.2022 10:23:18)

03/12/2014 tarih ve 29194 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesinin 1.fıkrası, 10.maddesinin 1.fıkrası ve 15.maddesinin 1.fıkrası, Meslek Odamızın kanundan kaynaklanan denetim yetkisine engel oluşturacak şekilde ziraat mühendislerinden oda üyesi olduklarına dair belge istenilmemesine ilişkin eksik düzenlemelerde hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle EK 1’deki Danıştay 10.Dairesinin 28/12/2021 tarihli ve E.2021/7199; K.2021/6988 sayılı kararı ile İPTAL edilmiştir.

Danıştay kararının uygulanarak, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde, ziraat mühendislerinden oda üyesi olduklarına dair belge istenilmesine dair düzenlemelerin yapılması için ODA’mızca Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.

 

EK 1: Danıştay Kararı

Okunma Sayısı: 48
Fotoğraf Galerisi