KIRSAL KALKINMADA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

SAMSUN ŞUBE ( )
16.05.2022 (Son Güncelleme: 16.05.2022 15:53:01)

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen “Kırsal Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü” konulu panel, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi SUİÇMEZ’ in yöneticiliğiyle DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Panelde söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet ATALIK, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali KORKMAZ ve Atakum Belediyesi ATAK sorumlusu Ziraat Mühendisi Eylem OKTAY, yerelde yaptıkları kırsal kalkınmada yerel yönetimlerin rolü hakkında konuştular.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi SUİÇMEZ, konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, çiftçilerimiz günlerini buruk bir şekilde kutluyor.  ODAmızın yaptığı basın açıklamasının başında da üretememek mi ürettirilmemek mi gibi bir soru sormuştuk işte asıl meselemiz bu. Dışarıya bağlı politikalar, gerek girdilerde,  gerek ürünlerde tarımsal kitlerin özelleştirilmesi, Et Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu bugün yaşanan fiyatlar. İgsaş, tügsaş gibi gübrelerde yaşanan sorunlar. Yemsan bugün yemde yaşanan sorunlarda dışa bağımlılık, Onun dışında yetersiz, bütçeler azaltılan destekler,  enflasyonun yüzde 70’ler gıda enflasyonlarının yüzde 90’lar olduğu bir yerde 2022 yılında ödenecek,   bir yıl sonra ödenecek destek yüzde 12.50 arttırılıyorsa 80’den beri özelleştirmeci, dışa bağımlı ve destekleri azaltılıyor. Miktar olarak arttırılıyor gibi gözükse de sonuçta geçen yıl tarımın 2,2 küçüldüğü dolayısıyla bir başarı öyküsünden bahsedilemeyeceği gerçeği karşısında biz bugün burada başka bir önemli konuyu konuşacağız” şeklinde konuştu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi SUİÇMEZ, konuşmasına şöyle devam etti. “Tarımsal kitler kapatılırken Tarım ve Orman Bakanlığı 1985 de organizasyon adı altında en önemli kurumların kapatılarak çiftçi ile bakanlık arasındaki irtibat bir şekilde kopartıldı. Maalesef serbest piyasanın kar mantığına devredildi.  Toprak Su Genel Müdürlüğü gibi bir kurum vardı.  Bu ülkenin bir takım toprak etütlerini yapmıştı. 1965-1971’deki etütlerin sonuçlarını biz bugün sayısallaştırıp halen kullanıyorsak ve kalkınma tarım şûralarında bunlar yenilenecek deniliyorsa, Toprak Su Genel Müdürlüğünden sonra yerine kurulan 1985’te Yol-Su- Elektrik Genel Müdürlüğü, Toprak İskân Genel Müdürlüğü Toprak Su Genel Müdürlüğünden oluşan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu” diye ifade etti.  

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı SUİÇMEZ açıklamasının sonunda şunları ifade etti. “2005 yılında hantal bir kurum yerelleşme adı altında kapatılıyorsa eğer, yetkileri özel idarelere ve büyükşehirlere veriliyorsa biz bugün tam da o kurumun kapatılmasının yanlışlığını kamu yönetiminin merkezi yönetimin yerel yönetimlerin bu aşamada neler yapması gerektiği neler yaptığı,  neler yapamadığını büyükşehir bütün şehir yasasıyla köylerin sosyolojisine rağmen, bir gecede herkesin kentli olduğu, Örneğin Samsun’da bugün köylü kalmadığı, ama aslında öyle olmadığı köyün köy olduğu gerçeğini bir kenara koyarak,  30 tane büyükşehir belediyesinde mahalle varken, yan tarafımızda Sinop’ta, köy varsa burada yanlış giden bir şeyler var. Nitekim TÜİK’in yenilenme çalışmalarıyla zorla mahalle olan yerlerin şimdi gönüllü referandumla tekrar köy değil kırsal mahalle gibi bir kavram ortaya konuldu. Köylü köylüye doğru tanımlayamıyorsa, kırlı kırsalı doğru tanımlayamıyorsa, mahalle midir? Köy müdür? Kırsal mahalle midir? Ona göre buraya nasıl destek vereceğimizi bilmiyorsak, büyükşehir belediyeleri kendisine verilen yetkilerle bazı görevleri yapmaya çalışmakta. Merkezi yönetimle yerel yönetimlerin aynı iktidarda olduğu dönemler de bu konular çok gündeme gelmese de merkezi yönetimle yerel yönetimlerin farklı olduğu illerde yapılarda bu konu ciddi bir sorun alanı olmaktadır” dedi.

Panelistlerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet ATALIK’ da Kırsal Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolünü İstanbul bazında yaptığı bir sunumla anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali KORKMAZ’da Samsun Büyükşehir belediyesi olarak Kırsalda Kalkınmaya dair Samsun Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini dinleyicilere bir sunumla ifade etti.

Samsun’un Atakum ilçesi Atakum Belediyesi bünyesinde kurulan (ATAK)  Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi sorumlusu Ziraat Mühendisi Eylem OKTAY’da hazırladığı bir sunumla nasıl kooperatifleştiklerini ve verdikleri hizmetleri anlattı.

Panel soru ve cevap kısmı ile tamamlandı.

Panel, konuşmacı olarak katılan katılımcılara plaket töreninden sonra sona erdi.

 

 

Okunma Sayısı: 36
Fotoğraf Galerisi