HEDEF HALK GAZETESİ: `YARGI DURDURDU` HALİ UYGUN YERE YAPIN- 7 HAZİRAN 2022

SAMSUN ŞUBE ( )
07.06.2022 (Son Güncelleme: 08.06.2022 13:56:20)

ZMO Samsun Şube Başkanı Hasan Çobancı, Büyükşehir Belediyesi`nce Bafra Ovası`na yapılmasına karar verilen Meyve Sebze Hali projesi ile ilgili açtıları davada yürütmeyi durdurma kararı verildiğini hatırlatarak,"Hal projesini daha uygun bir yere yapın" çağrısı yaptı.

Samsun Büyükşehir Beled,yesi tarafından Bafra Ovası`nda mutlak sulu tarım arazisi üzerine Meyve ve Sebze Hali projesi planlandı.Bafra ilçesi Türbeler Mahallesi`ne planlanan proje ile ilgili mülk sahiplerinin açtığı davada kamulaştırma kaarı kesin olarak iptal edilirken,Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO Samsun Şubesi`nin 3. İdare Mahkemesi`ne açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

SÜRECİ HATIRLATTI

ZMO Samsun Şube Başkanı Hasan Çobancı,yargı kararı sonrası hal projesinin daha uygun bir yere yapılması çağrısı yaptı. Süreci hatırlatan Çobancı,"Samsun Büyükşehir Başkanlığınca Bafra ilçesi Türbe Mahallesinde 16 adet parselde toplam 19 hektar alanda meyve-sebze hali yapılmasına ilişkin ilave imar planı talebinin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu`nun 14. maddesi kapsamında tarım dışı kullanım izni alınması amacıyla Toprak Koruma Kurulunun 22.06.2021 tarihli toplantısında görüşülmüştür.Samsun ili Toprak Koruma Kurulu, Bafra ilçesi meyve-sebze hali yerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasında kamu yararı olduğu,alternatif alan bulunmadığıve ulaşım kolaylığı gibi edenler göstererek Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve TEMA temsilcisinin karşı oylarına rağmen oy çokluğu ile meyve-sebze hali yerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasına izin vermiştir.Meyve ve Sebze Hali yapılması düşünülen alan Bafra  Ovası koruma alanı içerisinde kalmaktadır.Ayrıca bu alan DSİ sulama sahasının içerisinde kalan,1. sınıf mutlak tarım arazisidir.Talep edilen alanın bu özellikleri nedeni ile Odamız,alternetif alan araştırılması yapılmadan Büyük Ova Koruma sahası içerisinde kalan meyve-sebze hali sahanın tarım dışı kullanılmasını uygun görmeyerek toplantı tutanağına şerh düşmüştür.Samsun ili Toprak Koruma Kurulunun Bafra ilçesi Türbe Mahallesinde Meyve ve Sebze hali yapılması düşünülen alanı tarım dışına çıkaran kararının iptai ve yürütmesinin durdurulması amacıyla Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi`nce Samsun 3. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır" dedi.

MAHKEMEDEN DERS GİBİ KARAR

Meyve ve Sebze Hali projesi ile ilgili mahlkemenin telafisi imkansız sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan Çobancı şunları kaydetti;"Samsun 3.İdare Mahkemesi`nin 22/05/2022 tarihli kararında Samsun ili Toprak Koruma Kurulunun 206.2021 tarihli toplantısında almış olduğu Bafra ilçesi Türbe Mahallesinde Meyve ve Sebze hali yapılması düşünülen alanı tarım dışına çıkaran kararının yürütmesini durdurmuştur.Mahkeme kararında özetle,hal binası olarak belirlenen 188 bin 673 metrekare alanın arazi sınıfının Mutlak Tarım Arazisi niteliğinde olduğu ve Sulu Mutlak Tarım arazisi olarak değerlendirildiği,alternatif alan çalışmasının nasıl yapıldığına ilişkin bilgi ve belgenin bulunmadığı,dava konusu taşınmazların toprak yapısının niteliğine ilişkin yeterli araştırmanın yapılmadığı,yapılan etüt çalışması sonucunda söz konusu taşınmazların sulu mutlak tarım arazisi olduğunun taspit edildiği ve yaş meyve ve sebze ticaret merkezinin 5403 sayılı Kanunun`un 13. maddesinde yer alan istisnalar kapsamında olmadığı;alanın anılan 13.maddenin amir hükmü karşısında tarımsal üretim amacı dışında kullanılmasına imkan bulunmadığından,bahsi geçen alanın tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun bulunmasına yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık buunmadığı sonucuna varıldığı,hukuka aykırı olarak tesis edildiğ itespit edilen dava konusu işlem ile dava konusu alanın kullanım amacını değiştirdiğinden,uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı belirtilerek,hukuka aykırılığı gerçek olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği hükmüne varmış ve Toprak Koruma Kurulunun tarım dışı amaçlı kullanım izni kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak ,Bafra Ovası Koruma sahası içerisinde yapılması düşünülen meyve-sebze halinin ova içerisinde sulu mutlak tarım arazisine yapılmasına karşıyız.İlgili kurumlarca ,Bafra Ovası Koruma alnı dışında alternatif yer araştırması apılarak,Bafra ilçesi meyve-sebze hali için yeni bir yer belirlenmelidir. Samsun 3. İdare Mahkemesininvermiş olduğu bu kararı Samsun ve Türkiye tarımı açısından olumlu buluyoruz.Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi devam eden hukuksal sürecin takipcisi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Zekeriya FIRAT  

Okunma Sayısı: 8