İSTANBUL İLİ, BEYKOZ ILÇESİ, DERESEKİ MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN MUTLAK TARIM ARAZİSİNİN AMAÇ DIŞI KULLANIM KARARI İPTAL EDİLDİ.

GENEL MERKEZ ( )
24.06.2022 (Son Güncelleme: 22.11.2022 11:00:48)

TMMOB ZMO (İstanbul Şube) olarak; İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Dereseki mahallesi sınırları içerisinde yer alan mutlak tarım arazisinin amaç dışı kullanım kararının iptaline ilişkin T.C. İstanbul 8. İdare Mahkemesi`nde açtığımız “kararın iptali” davası lehimize sonuçlandı.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Dereseki mahallesi sınırları içerisinde yer alan mutlak tarım arazisi vasfında olan 8 pafta, 267 parsel sayılı 11,1029 hektar yüzölçümlü taşınmazın, ticari alan, cami, okul, park, pasif yeşil alan ve yol amaçlı planlama yapılmak üzere 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu`nun 13. maddesi hükmü uyarınca tarım dışı amaçla kullanımının uygun görülmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü`nün 18/09/2019 tarih ve 2242276-135 sayılı işleminin istinaf yolu açık olmak üzere iptaline karar verildi.

 

Mahkeme kararına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

Okunma Sayısı: 39
Fotoğraf Galerisi