BASIN AÇIKLAMASI: TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ÖRGÜTÜ OLARAK AYDIN ŞUBE BAŞKANIMIZ ZEKİ OYMAK YAŞADIĞIN, YAŞATILAN ŞİDDETİ, ŞİDDETLE KINIYORUZ.

GENEL MERKEZ ( )
24.08.2022 (Son Güncelleme: 24.08.2022 11:17:43)

“YENİLENEBİLİRLİK” KILIFI İLE DOĞAYI SÖMÜREN VE YAŞAMI YOK EDEN ÜLKEMİZDEKİ VAHŞİ KAPİTALİST JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALİ (JES) TALANINA HAYIR. HAKLI MÜCADELEMİZ, KAZANANA KADAR DEVAM EDECEK.

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

24 Ağustos 2022

 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ÖRGÜTÜ OLARAK

AYDIN ŞUBE BAŞKANIMIZ

ZEKİ OYMAK

YAŞADIĞIN, YAŞATILAN ŞİDDETİ, ŞİDDETLE KINIYORUZ.

“YENİLENEBİLİRLİK” KILIFI İLE DOĞAYI SÖMÜREN VE YAŞAMI YOK EDEN ÜLKEMİZDEKİ VAHŞİ KAPİTALİST

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALİ (JES) TALANINA HAYIR.

HAKLI MÜCADELEMİZ, KAZANANA KADAR DEVAM EDECEK.

 

Aydın İli Köşk İlçesine bağlı Mezeköy ve Uzundere köyleri arazileri içerisindeki toplam 19 arazi parselinde Jeotermal Elektrik Santrali (JES) yapımına yönelik Cumhurbaşkanlığı “Acele Kamulaştırma Kararı” 18 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Danıştay 6. Dairesine dava açmıştır.

Aydın Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Aydın İli, Köşk İlçesi, Mezeköy ve Uzundere Mahalleleri Mevkiinde Efendi Jeotermal Tarım Oto Kiralama A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Jeotermal Kaynak Arama Sondajı DES 10 Kuyusu (Arama Ruhsatı No:2019-A/8)” projesine ilişkin 21.03.2022 tarih ve E-202233 No’lu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu kabul edilmiştir.

Bu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Bölge Mahkemesi’ne dava açmıştır.

Söz konusu dava süreçleri sürerken ve karar aşamaları henüz kesinleşmemişken ve yürütmenin durdurulması istemine ilişkin henüz bir kesin yargı kararı sonuçlandırılmamışken, ilgili kamu yönetimi bilimsel tarafsızlığını yitirerek, tek taraflı ve şirket yanlı olarak, yatırımı yapması öngörülen şirketin sondaj kuyusu açması işlemlerine Anayasa’da tanımlanan “Hukuk Devleti” ilkesine uymayarak taraflı bir şekilde izin vermiştir.

Anayasal hukuk devletinde; yurttaşlık/vatandaşlık hakkını kullanan ve o coğrafyanın kadim yerlisi ve sahibi olan üreticiler, kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar ve onların haklı mücadelesinde birlikte olan davacı örgütlü Ziraat Mühendisleri olarak; sondaj alanına hukuksuz yaklaşan iş makinalarının telafisi mümkün olmayacak zararlarını durdurmak ve yaşanacak katliamın önüne geçmek üzere, Mezeköy halkı ile birlikte, 22 Ağustos 2022 tarihinde, gün ve gece tüm gün, “meşru müdafaa hakkı”mızı kullanılarak, yaşanan hukuksuz işleme yol açacak yol, insan barikatı ile kapatılmıştır.

Haklı direnişini sürdüren yöre halkına yönelik alanda bir şekilde özel görevlendirilmiş kolluk kuvvetlerinin haklı direnen halka müdahalesi ilk aşamada sabırlı bir süreçle geçici bir süre engellenebilmiştir. 23 Ağustos 2022 günü, saat 02.00 civarı, “üstleri”nden emir aldığını bildiren resmi Jandarma Alay Komutanı’nın yolun açılmasına ve aksi halde fiili müdahale yapılacağına ilişkin uyarısı üzerine, bölge halkının tepkisi gergin ortamında, tepki gösteren halk ile birlikte TMMOB ZMO Aydın Şube Başkanımız Zeki Oymak, yaşanan sürecin hukuki, yasal ve anayasal boyutunu Alay Komutanına açıklamaya çalışmıştır. Yürütmenin durdurulması yönünde bir karar çıkması halinde, yapılacak o an ki müdahalenin hukuksuz müdahale olacağı ve kanunen suç niteliği taşıyacağı uyarıları ise,  ısrarla yok sayılmıştır.

O ortamda yaşanan/yaşatılan gereksiz ve de orantısız fiziki şiddet, psikolojik vahşet, o yaşanan ortamda doğrudan mağdur yaklaşık 20 kişinin bu süreçte gözaltına alınma süreci, itibarsızlaştırma çabası insani olarak ve de hukuk devleti olarak kabul edilemez. “Sonradan serbest bırakıldılar” şeklindeki hukuk devletine aykırı o çıkarcı söylem itibar suikastıdır ve kabul edilemez.

TMMOB ZMO Aydın Şube Başkanımız Zeki Oymak ve darp edilen her bir insanımızın üzerindeki fiziki şiddetin somut belirtilerinin somut sorumluları vardır ve de şiddetin emir verenleri ve uygulayanları, suçlu herkes, yargı önünde hesap vermelidir, verecektir.

Benzeri yaşanmış ve yaşanmaya devam eden ve de o an Mezeköy’de o ortamı yaşayanların ruh halini hepimiz hissederek yaşadık, yaşamayanlar da yaşamalı elbet, sıra kendilerine gelmeden önce. Ve bu her türlü şiddete hep birlikte karşı çıkmalıyız, haklı mücadelesini sürdüren halkımızı ve örgüt başkanlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik kirli/gizli girişimlere izin vermemeliyiz.

Mücadele zamanıdır, zeminidir, devam.

Zeki OYMAK. TMMOB ZMO Aydın Şube Başkanımız. Yan yanayayız, birlikteyiz, yanındayız, birlikteyiz. Haklı mücadelemize devam, selam.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak; halkımızın, meslektaşlarımızın haklı ve meşru mücadelesine desteğimiz toplumsal, hukuki, siyasi ve insani her an ve her ortamda artarak devam edecektir.

Bu mücadelede yüreğiyle yer alan insanlara selam olsun.

Baki Remzi SUİÇMEZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 307
Fotoğraf Galerisi