“KAPİTALİZMİN KISKACINDA TARIM, GIDA VE EMEKÇİLER” SEMPOZYUMU-20 KASIM 2022

GENEL MERKEZ ( )
16.11.2022 (Son Güncelleme: 16.11.2022 13:37:53)

Emek Partisi tarafından düzenlenecek olan “Kapitalizmin Kıskacında Tarım, Gıda ve Emekçiler” sempozyumu Ankara’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde 20 Kasım 2022 Pazar günü saat 10.00’da başlayacaktır.

Sempozyumda, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment AKDENİZ’in açılış konuşması sonrasında her üretim alanından üretici köylüler konuşma yapacaktır. Daha sonra üç oturum biçiminde gerçekleşecek olan sempozyumda;

Abdullah AYSU’nun moderatörlüğünde “Dünya’da ve Türkiye’de Tarım” konu başlıklı oturumda; ODA Başkanımız Baki Remzi SUİÇMEZ tarafından Tarımın Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU tarafından “Tarımda Kapitalist Kuşatma”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Dr. Fatih ÖZDEN tarafından “Tarımda Tohumun Metalaşması ve Sözleşmeli Üretim” konu başlıklarında sunumlar yapılacaktır.

“Gıda Egemenliği, Gıda Güvenliği ve Çözüme İlişkin Tespitler” konu başlıklı oturum ise Bülent FALAKOĞLU’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Bu oturumda İstanbul Şube Başkanımız Murat KAPIKIRAN tarafından “Küresel Isınma, Pandemi ve Savaşın Gölgesinde Gıda Krizi”, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Esef ÖZAT tarafından “Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı”, Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık TURAN tarafından “Çökertilen Tarım, Üretimden Kopan Köylüler: Çözüm Nerede?” konu başlıklarında sunumlar yapılacaktır.

Son oturum ise KESK MYK Üyesi Gönül Kural ŞİMŞEK’in moderatörlüğünde “Tarım ve Gıdada Emeğin Sorunları” konu başlığında düzenlenecektir. Bu oturumda; DİSK Gıda İş Genel Başkanı Seyit ASLAN tarafından “Tarım ve Gıda Üretiminde Emeğin Durumu”, Tarım Orkan Sen Genel Başkanı Ahmet KELEŞ tarafından “Mevsimlik Tarım İşçiliği Sorunları ve Çözüm Önerileri”, EMEP Göç ve Mülteci bürosundan Ebru ÖKTEN tarafından “Göç ve Mevsimlik Tarım İşçiliği” ve EMEP Adana İl Başkanı Av. Sevil ARACI tarafından “Tarımda Kadın ve Çocuk İşçiliği” konu başlıklarında sunumlar yapılacaktır.

Sempozyum EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sedat BAŞKAVAK tarafından sonuç bildirgesinin okunması ile sona erecektir.

Katılımınızı dileriz!

Okunma Sayısı: 38
Fotoğraf Galerisi