GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ MON810 MISIR ÇEŞİDİ VE ÜRÜNLERİNİN HAYVAN YEMLERİNDE KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİ YOLUNDAKİ BİYOGÜVENLİK KURULU`NUN 18 SAYILI KARARI İPTAL EDİLDİ.

GENEL MERKEZ ( )
06.12.2022 (Son Güncelleme: 06.12.2022 10:57:15)

ODA`mızın da Davacı olduğu iptal davasında; Genetiği değiştirilmiş MON810 mısır çeşidinin hayvan yemi olarak kullanılmasının insan, hayvan ve bitki sağlığına, çevreye ve biyoçeşitliliğe zarar veremeyeceği ve güvenli olduğu Biyogüvenlik Kanunu`nun 2. maddesinin 1. fıkrasının (ü) bendinde öngörülen şekilde bilimsel yöntemlerle somut olarak ortaya konulmadan, söz konusu genetiği değiştirilmiş mısır çeşidinin hayvan yemi olarak kullanılması amacıyla ithaline ve piyasaya sunulmasına izin verilmesine ilişkin dava konusu Biyogüvenlik Kurulu kararında, Anayasanın 56. maddesi hükmüne, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere, Biyogüvenlik Kanunu hükümlerine, dolayısıyla hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile,
21/04/2012 tarihli ve 28271 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Biyogüvenlik Kurulunun dava konusu 18 sayılı kararının İPTALİNE karar verildi.

 

Mahkeme kararına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

Okunma Sayısı: 55
Fotoğraf Galerisi