1. DERECE KORUNMASI GEREKLİ DOĞAL SİT ALANI VALİDEBAĞ KORUSU YAPILAŞMAYA AÇILMAYACAK

GENEL MERKEZ ( )
05.01.2023 (Son Güncelleme: 05.01.2023 14:11:01)

ODA’mızın müdahil olarak katıldığı davada:

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Altunizade mahallesinde 354.076 m² yüzölçümüne sahip olan ve İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.07.1999 tarih ve 11088 sayılı kararı ile I. Derece Doğal ve Tarihi Sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu`na ilişkin İstanbul 1 No.lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu tarafından alınan 16.08.2018 tarih, 1190 sayılı kararı ile İstanbul 6 No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.09.2018 tarih, 5011 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek,

Validebağ Korusu’nun 1. Derece korunması gerekli doğal sit alanı olduğu, dava konusu işlemle doğal sit alanı statüsüne uygun olmayan şekilde yapılaşmaya ve müdühaleye izin verildiği koru vasfının zedelendiği, işlemde kamu yararının bulunmadığı ifade edilerek dava konusu işlemlerin iptali istendi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından 7 Aralık 2022 tarihinde yapılan duruşmada: 1. Derece Doğal Sit Alanlarına yönelik olarak tanımlanan “müdahalede bulunulmaması gerektiği” kıstasının yerine getirilmediği anlaşılmakla, dava konusu işlemlerde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır ve dava konusu işlemlerin iptaline karar verildi.

 

Mahkeme kararına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

Okunma Sayısı: 30
Fotoğraf Galerisi