TARIMDA İMDAT ÇIĞLIĞI - MİLLİ GAZETE

GENEL MERKEZ
27.05.2006 (Son Güncelleme: 16.06.2006 18:15:37)

Uygulanan politikalar bu yıl 1 milyon 300 bin insanın köylerini terketmesine sebep olacak

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Gökhan Günaydın, tarımsal üretimdeki maliyet artışları yüzünden Türkiye’nin dünyayla rekabet edemeyecek durumda olduğunu söyledi.
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Gökhan Günaydın, tarımsal üretimdeki maliyet artışları yüzünden Türkiye’nin dünyayla rekabet edemeyecek durumda olduğunu söyledi.
Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada, Çukurova’da arpa ve buğday hasadının başladığını, arpanın 18-20 YKr’ye satıldığını, buğday için henüz belirlenen net bir fiyat olmadığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) de fiyat açıklayarak piyasayı regüle etmek durumundan uzakta olduğunu ifade etti.   
Buğday piyasasının geçen yıl olduğu gibi düşük düzeyde seyrettiğini söyleyen Günaydın, “Geçen sene TMO buğday müdahale fiyatını 350 bin lira civarında açıkladı. Ama TMO’nun önemli merkezlerini kapatması nedeniyle bu fiyat reelize edilememişti ve piyasada buğday 270-280 bin liraya düşmüştü. Mısır fiyatları da 270 bin lira açıklanmasına rağmen kuş gribi nedeniyle 200 bin liraya kadar düşmüştü. Şimdi pamukta maliyet 90 YKr’nin üzerindeyken, 45-50 YKr’ye pamuk piyasası oluştu. Narenciye hala dalında bekliyor. Buğdayda, arpada sorunlar yaşanıyor. Üretici ne yapacak? Eğer gübrenin, ilacın, mazotun sürekli pahalandığı bir dönemi yaşamaya devam edersek, bu ülkede tarımsal üretim gücü hızla kırılacaktır” dedi. 
Mevcut şartlarda yapılması gerekenin bir an evvel TMO’nun piyasa fiyatını düşürmeyecek bir fiyat açıklaması ve bu fiyatın da üreticinin hem maliyetini ortaya koyan hem de bu maliyetin üzerine üretimini sürdürebilmesi için gerekli olan kârı ekleyen bir fiyat düzeyi olması gerektiğini belirten Günaydın, şöyle devam etti: “Bu fiyat düzeyinin Çukurova için 43 YKr’nin altında şekillenmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğer bunun altında bir fiyat açıklanırsa TMO tarafından ya da hiçbir şekilde fiyat açıklanmaz ve piyasa bu fiyatın çok altında şekillenir ise bu Türkiye’nin en önemli bitkisel üretimi olan buğday ve arpa üretiminde kırılmalara yol açacaktır.”  

Dünya ile rekabet edemiyoruz
Bazı çevrelerin, halen “Dünya fiyatları düşüktür, dünya fiyatlarıyla rekabet için Türkiye’deki buğday ve arpa fiyatlarını da düşürmek gerekmektedir” şeklinde görüş bildirdiğini ifade eden Günaydın, şunları söyledi:
“Yunanistan çiftçisi mazota 1.20 YTL civarında öderken, Türk çiftçisi 2 YTL’nin çok üstünde mazota para ödüyorsa, bu girdi fiyatlarının dünya fiyatları düzeyine çekilmesini niye konuşmuyoruz? Ancak bu atmosfer içerisinde girdi fiyatları aşağı çekilir ve maliyetler dünya maliyetleri düzeyine indirgenirse Türkiye’nin de tarımsal ürün fiyatlarında dünyayla rekabet etmesi söz konusu olabilir. Girdiler her yıl artarken, bu ülkede üretici üretimi yapmaktan vazgeçecek ve tıpkı geçen yıl olduğu gibi 1 milyon 300 bin insan köylerini terk ederek kentlere yerleşmeye başlayacak, varoşları gelecektir ve bu ülke siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal yeni krizlere gebe olacaktır.
Bu düzeneği, bu yanlış kurgulamayı hiçbirimiz istemediğine göre, bir an evvel piyasayı regüle edici bir fiyat düzeyi açıklanmalı ve TMO 2.5 milyon ton düzeyinde regülasyon için gerekli olan buğday ve arpa alımını gerçekleştirmelidir.”

Okunma Sayısı: 354
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.