14-15-16 TEMMUZ 2006 HACCP (TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARI) EĞİTİMİ

ADANA ŞUBE ( )
28.06.2006 (Son Güncelleme: 12.07.2006 11:38:09)

Tüm tarımsal ve tarıma dayalı Gıda Sanayii kuruluşları ve sorumlu yöneticileri ile konuyla ilgisi olan Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri,Kimya Mühendisleri ve Veteriner Hekimler ve bu konularda öğrenim yapan öğrencilere yönelik olacaktır. Eğitim, Adana'da yapılacak ve 3 gün sürecektir.

Katılımcılardan program için alınacak eğitim bedeli:

Ziraat Mühendisi Oda Üyeleri ve Öğrenciler: 150,00 YTL

Oda Üyesi Olmayanlar: 200,00 YTL

Katılmak isteyenlerin TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI Adana Şubesi'ne başvurmaları rica olunur.

Adres:  Kurtuluş Mah. 22. Sok. Sayılır Apt. Zemin Kat SEYHAN - ADANA

Telefon:  0322 453 28 17

Fax      :  0322 459 48 87

Saygılarımızla

Açıklama

EĞİTİMİN ADI: HACCP ( Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) TEMEL EĞİTİMİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Tavsiye Ettiği HACCP uygulama kılavuzu eğitimi.

AMAÇ: KODEKS ALİMENTARİUS KOMİSYONUNUN (FAO_WHO ortak kuruluşu) uluslar arası ticarette uyulmasını tavsiye ettiği HACCP sistemi ve FAO HACCP uygulama kılavuzu; uyulması en basit HACCP gıda güvenlik sistemidir.HACCP’in ihracatımızda karşımıza teknik engel olarak çıkmaması ve yurt çapında yayılması bu sistemin uygulanışı ile mümkündür. AB’de 1 Ocak 2006 tarihinde başlayacak ve ülkemizde 30 Mart 2006 tarihi itibari ile Et, Süt ve Su ürünleri sektöründe zorunlu olarak uygulamaya başlayan HACCP sistemi; Tarım Bakanlığı Resmi Gıda Denetçileri tarafından denetlenecektir. Bu çerçevede gıda tesisleri açısından HACCP sistemini uygulamanın en ekonomik yolu HACCP temel eğitimini alarak kendi HACCP planlarını kendilerinin geliştirerek uygulamasıdır.

PROGRAM: Süre 3 Gün

1-Ulusal Mevzuat

2-HACCP Sisteminin Kurulması

3-HACCP Eğitim modülleri

- Modül 1: HACCP sisteminin tarihçesi ve geçmişe yönelik bilgi

- Modül 2: HACCP sisteminin uygulanması için Kodeks rehber ilkeleri

- Modül 3: HACCP takımının oluşturulması - Görev 1

- Modül 4: Ürünün tanımlanması ve amaçlanan kullanımın tanımlanması -Görev 2 ve 3

- Modül 5: Akış şemasının oluşturulması ve akış şemasının yerinde teyidi-Görev 4 ve 5

- Modül 6: Her bir adımla ilgili potansiyel tehlikelerin listelenmesi, tehlike analizinin yürütülmesi ve tanımlanan tehlikelerin kontrolü için gerekli önlemlerin alınması - Görev 6 / İlke 1

- Modül 7: Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi - Görev 7 / İlke 2

- Modül 8: Her bir kritik kontrol noktası için kritik sınırların belirlenmesi -Görev 8 / İlke 3

- Modül 9: Her bir kritik kontrol noktası için bir izleme sisteminin oluşturulması - Görev 9 / İlke 4

- Modül 10: Düzeltici eylemlerin belirlenmesi - Görev 10 / İlke 5

- Modül 11: Doğrulama prosedürlerinin belirlenmesi - Görev 11 / İlke 6

- Modül 12: Dokümantasyon ve kayıt tutmanın belirlenmesi

4-Tehlike Analizi ve HACCP Planı Geliştirme: Uygulamalı grup çalışması

Başlangıç Tarihi: 14-15-16 Temmuz 2006

Düzenleyen Birim:Tarımsal Geliştirme, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı (TARGEV) ve TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI

Eğitici: VECDİ KARACAOĞLU

HACCP (Gıda Güvenlik) Sistemi

HACCP’NİN AVANTAJLARI:Gıda güvenliği yönetimine uygulandığı şekliyle HACCP sistemi, gıda güvenliği sorunlarını önlemek için gıdaların işlenmesinde kritik noktaların kontrolü yaklaşımını kullanır. Bilime dayanan ve sistematik olan sistem, gıdaların güvenliğini sağlamak için özel tehlikeleri ve önlemleri tanımlar. HACCP tehlikeleri önlemeye dayanmaktadır ve nihai ürün tetkik ve testine bağımlılığı azaltmaktadır.

HACCP sistemi ilk üreticiden tüketiciye kadar bütün gıda zinciri boyunca uygulanabilir. Gıda güvenliğini iyileştirmenin yanı sıra HACCP uygulamasının diğer yararları arasında kaynakların etkin kullanımı, gıda endüstrisinin tasarrufta bulunması ve gıda güvenliği ile ilgili sorunların daha çabuk ele alınması bulunmaktadır.

HACCP, gıda endüstrisi seviyesinde kontrol sorumluluğunu ve derecesini arttırmaktadır. Uygun şekilde tatbik edilen bir HACCP sistemi gıda işleyicilerinin gıda güvenliğinin sağlanması konusuna daha yoğun katılımını sağlamakta ve bu şekilde işlerinde yenilenen bir motivasyon sağlamaktadır.

HACCP’nin uygulanması şirket tarafından tesis edilmiş olan kalite güvence prosedürlerinin ve iyi imalat uygulamalarının yapılmaması anlamına gelmemektedir; fakat, sistematik bir yaklaşımın bir parçası olarak ve HACCP planı ile uygun şekilde bütünleşmesi için bu prosedürlerin revizyonunu gerektirmektedir.

HACCP sisteminin uygulanması gıda kontrol düzenleme kurumlarının incelemelerine yardımcı olabilir ve alıcıların artan güveniyle beraber uluslararası ticareti geliştirebilir.15 kasm 2004 tarihi itibari ile Et, Süt ve Su ürünleri üretiminde ülkemizde uygulama zorunluğu başlayan HACCP sistemi 1 Ocak 2006 tarihi itibari ile tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri ve 3. ülke ticaretinde başlayacaktır.

Herhangi bir HACCP sistemi ekipman tasarımında ilerlemeler, işleme prosedürlerinde değişiklikler veya teknolojik gelişmeler gibi değişimlere yardımcı olabilir.

HACCP’NİN UYGULANMASI:HACCP’nin gıda zincirinin tüm bölümlerine ve sektörlerine uygulanması mümkün olmakla beraber tüm sektörlerin iyi imalat uygulamaları (GMPs) ve Gıda Hijyeni Genel İlkeler Kodeksine göre çalıştığı varsayılmaktadır. Bir endüstri bölümünün veya sektörünün HACCP sistemini destekleme veya uygulama yeteneği, onun bu uygulamalara bağlılık derecesine dayanmaktadır.

HACCP’nin başarılı uygulaması yönetim ve işgücünün tam bağlılığını ve katılımını gerektirir. Özel durumun gereklerine göre agronomi, veterinerlik sağlığı, mikrobiyoloji, kamu sağlığı, gıda teknolojisi, çevresel sağlık, kimya, mühendislik vs. bilimlerde uzmanlığı içeren multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir. HACCP sisteminin uygulanması, ISO 9000 serisi gibi TQM [toplam kalite yönetimi] sistemlerinin uygulanması ile uyumludur. Bununla beraber HACCP, bu gibi sistemler içinde gıda güvenliği yönetimindeki seçim sistemidir

 

Okunma Sayısı: 2890