GENEL MERKEZ ( )
29.10.2023 (Son Güncelleme: 29.10.2023 12:36:41)

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA TARIMDA 1923 RUHU YENİDEN YAŞAMA GEÇİRİLMELİDİR.

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

29 Ekim 2023

 

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA

TARIMDA 1923 RUHU YENİDEN YAŞAMA GEÇİRİLMELİDİR.

 

Ülkemizde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devreden tarımsal miras; ilkel bir tarımsal yapı, adaletsiz bir toprak düzeni, imtiyazlar ve yabancılara ait araziler idi.

 Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının bu sorunların çözümüne temel yaklaşımı ise; demokratik yollarla feodal güçlere dayalı köylü ilişkilerinin tasfiyesi, yabancıların mülk ediniminin kısıtlanması, tarımda modernleşerek üretimi artırma ve kendine yeterli ülke olma, sanayileşme ve çağdaş kentleşmeyi gerçekleştirme şeklindedir.

 Oluşturulan politikanın özü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’, ‘Ülkenin gerçek sahibi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür’ ve ‘Saban, kılıçtan üstündür’ sözleriyle özetlenebilir.

 Kısa sürede tarımda önemli gelişmeler yaşanmış ve dışarıya bağımlılık kaldırılmıştır. Bu büyük başarıların tümü, 1927 tarım buhranına ve 1929 dünya buhranına karşın, borçlanmadan, denk bütçelerle ve ulusal kaynaklarla gerçekleştirilmiştir.

 Ülkemiz tarım sektörü 1980’lerdeki küreselleşme dalgasıyla ciddi bir değişim yaşamıştır. Tarım kesimini korumaya yönelik politikaların daha ülke ekonomisi buna hazır değilken terk edilmesine dayanan ve günümüzde de halen ısrarla sürdürülen neoliberal politikalar sürecinde gerçekleştirilen özelleştirmeler, tarıma yönelik sübvansiyon ve desteklerin kademeli bir şekilde azaltılması, dövize bağlı girdi fiyatlarının sürekli artması, adı ve yapısı sürekli değişen tarımla ilgili Bakanlığın yıllardır süregelen ihmalleri, yanlı ve yanlış politikaları; bitkisel ve hayvansal üretimde miktar, verim, kalite sorunları ile iç ve dış pazarlarda rekabet edebilirlik sorunu yaşanmasına yol açmış, üretim planlaması yerine ürün dışalımı yaparak üretimi ve üreticileri cezalandırma uygulamaları yerli üretimi ve üreticiyi olumsuz etkilemiş, büyüyen oligopol yapılar karşısında küçük çiftçi korumasız hale gelmiş, tarımsal üretimde büyük şirketlerin etkisinin artması ve kooperatifçiliğin işlevsel olarak zayıflamasıyla kırsaldaki üretici aile çiftçiliğinden hızla uzaklaşmış, üretici hakkını alamadığı için üretimden vazgeçmiş, başta verimli topraklar olmak üzere doğal kaynaklar hızla talan edilmiş, tüketici sağlıklı ve ucuz gıdaya erişemez olmuştur.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümünde, 2023 yılında ülkemiz tarım sektöründeki olumsuz tabloya bakınca, 1923 ruhunun tarım sektöründe de yeniden yaşama geçirilmesini bir zorunluluk olarak görmekteyiz.

Yaşadığımız tarım ve gıda krizinden kurtulabilmek; rant ve beton ekonomisi yerine üretim ekonomisini, sermayenin öncelikleri yerine kamusal ve toplumsal çıkarları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen “Kamucu Tarım ve Gıda Politikaları”nı savunmakla ve yaşama geçirmekle mümkündür.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak; Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, bilime, laikliğe, üretime, emeğe, barışa, demokrasiye olan inancımızla, Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ulusal önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve devrim arkadaşlarını özlem ve saygı ile anıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun.

 

Baki Remzi SUİÇMEZ

Yönetim Kurulu Başkanı

(Yönetim Kurulu Adına)

 

Okunma Sayısı: 78
Fotoğraf Galerisi