GENEL MERKEZ ( )
18.11.2023 (Son Güncelleme: 18.11.2023 21:07:14)

SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİN İPTAL DAVASI AÇTIK

5488 sayılı “Tarım Kanunu”nda önemli değişiklikler yapan 7442 sayılı “Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereği hazırlanan “Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, 15 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ODA’mız, Yönetmelik hakkında, 14 Kasım 2023 tarihinde, Anayasaya aykırı olan Tarım Kanununun 13. maddesinin iptali için dosyanın itirazen Anayasa Mahkemesine gönderilmesine, Anayasaya ve dayanak kanuna aykırı olarak eksik düzenleme içeren Yönetmeliğin tümü hakkında yürütmenin durdurulmasına ve sonrasında iptaline; bu talep kabul edilmediği taktirde; Yönetmeliğin 4. maddesinin 1.fıkrası (a) bendi, (m) bendi, (ü) bendi, (v) bendi, 5. maddesinin 1.fıkrasında yer alan “…Ancak salgın hastalıklar, tarım ürünleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe uygun olarak ayarlanması veya bitki ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından belirlenen ürün veya ürün grupları bu madde kapsamında sözleşmeli olarak üretilir.” hükmü ile 2., 3., 6., 7., 8. ve 12. fıkralarının; 12. maddesinin 1. ve 2. fıkrasının; 13. maddesinin 2. fıkrasının yürütmenin durdurulması ve sonrasında iptali için dava açtı.

 

 

Dava dilekçesi için lütfen TIKLAYINIZ. 

Okunma Sayısı: 148
Fotoğraf Galerisi