TARİHSEL SORUMLULUK - CUMHURİYET

GENEL MERKEZ
03.07.2006 (Son Güncelleme: 04.07.2006 14:29:15)

Ankara Kulisi / IŞIK KANSU

Başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Yüksek Planlama Kurulu, Yalova’daki Atatürk Tarım İşletmesi’nin tasfiye edilmesini kararlaştırmıştı. Tarım-İş, Ziraat Mühendisleri Odası ve TEMA, karara karşı dava açtı. Bursa 2. İdare Mahkemesi de, yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Hem de şu gerekçelerle:

“Her şeyden önce ATATÜRK’ün kurarak hazineye ‘hediye’ ettiği dava konusu taşınmazın anılan kimliğin yaşatılması tarihsel bir sorumluluktur. Bu nedenle uyuşmazlığı herhangi bir iktisadi devlet teşekkülünün karlılığı verimi düştüğü için tasfiye edilmesi olarak ele almak yüzeysel bir yaklaşım olacaktır

Her ne kadar davalı idarece işletmenin fiili durumunun verimsiz olduğu ve zarar ettiği vurgulanmakta ise de, Anayasa hükümleri uyarınca ‘toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek’ için idarenin dava konusu yeri tasfiye etmek yerine gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Tarım Bakanlığının kuruluş amacı da bu yöndedir. Konuyla ilgili Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu da bu amaçlarla 3.7.2005 tarihinde yasalaştırılmıştır. TİGEM’in ana statüsündeki faaliyet konularında verimini artırmak için gereken yatırımların zamanında yapılmayarak işletmenin verimsiz kılınması yukarda değinilen tarihi kimliğine de haksızlıktır.

Bu durumda, yukarıda açıklanan nedenlerle salt ekonomik yönden verimi ve karlılığı düştüğü gerekçeleriyle Yalova ATATÜRK Tarım İşletmesi’nin tasfiyesine ve tapu kayıtlarına halen kullanılan tarım arazilerinin korunmaları şeklinde şerh düşülerek Hazine adına tesciline dair dava konusu işlemde üstün kamu yararına uyarlık bulunmadığı gibi sebep ve maksat yönünden de hukuka uyarlık bulunmamaktadır

Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin kararı, Atatürk Orman Çiftliği’nin CHP’nin de katkılarıyla Melih Gökçek’in çiftliğine dönüştürülmesi sürecinde çok, ama çok önemlidir.

Okunma Sayısı: 417
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.