‘TOPRAK ULUSUN ONURUDUR’ - CUMHURİYET

GENEL MERKEZ
07.07.2006 (Son Güncelleme: 12.07.2008 11:36:32)

Bursa 2. İdare Mahkemesi, Atatürk’ün Hazine’ye bağışladığı Yalova Çiftliği’ne Çalık Holding ve Dubaili ortağı tarafından turistik tesis yapılması için alınan YPK kararına vize vermedi.

ATA MİRASININ SATIŞINA DURDURMA

ANKARA (ANKA) – Ulu önder Atatürk’ün kurup Hazine’ye bağışladığı Yalova Çiftliği’nin tasfiye edilerek arazisine Arap sermayesiyle turistik tesisler kurulması için alınan Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının yürütmesi durduruldu. Yürütmesi durdurulan YPK kararının uzantısı olarak çiftliğin AKP’li Yalova Belediyesi’ne devri ve belediye tarafından araziye Çalık Holding ve Dubaili ortağı tarafından turistik tesis yapılması için plan hazırlanmıştı.

Tarım-İş Sendikası, Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı tarafından, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, Yalova Atatürk Tarım İşletmesi’ni tasfiye etmeyi amaçlayan 14 Mart 2005 tarihli YPK kararının yürütmesinin durdurulması istendi. Mahkemenin 25 Mayıs tarihli kararında YPK’nin Tarım Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazileri ile ilgili karar alma hakkı bulunmasına karşın bu yetkinin kullanımının sınırsız olmayıp, alınan kararın hukuka, kamu yararı ve mevzuata uygun olması gerektiğinin açık olduğu kaydedildi. Yalova Çiftliği’nin 1929 yılında Atatürk tarafından kurulduğu anımsatılan kararda, tarımsal üretim amacı güden çiftliğin 1937 yılında Atatürk tarafından Hazine’ye hediye edildiğine işaret edildi.

‘YAŞATMAK TARİHİ SORUMLULUK’

İşletmenin Atatürk’ün adını taşıdığı da vurgulanan kararda şöyle denildi:

“Her şeyden önce Atatürk’ün kurarak Hazine’ye ‘hediye’ ettiği dava konusu taşınmazın anılan kimliğin yaşatılması tarihsel bir sorumluluktur. Bu nedenle uyuşmazlığı herhangi bir iktisadi devlet teşekkülünün, karlılığı, verimi düştüğü için tasfiye edilmesi olarak ele almak yüzeysel bir yaklaşım olacaktır.”

Tasfiyenin, işletmenin son 7 yıldır zarar ettiği iddiasına dayandırılmak istendiği belirtilen kararda, tarım sektörünün, insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan temel besin maddeleriyle doğrudan ilişkili olması nedeniyle ülke ekonomileri açısından önemli olduğu anlatıldı.

‘KAMU YARARI GÖZETİLMELİ’

İdarenin verimsizlik gerekçesiyle çiftliği tasfiye etmek yerine, verimli işletme için gerekli tedbirleri almakla görevli olduğu kaydedilen kararda şunlar kaydedildi:

“Birçok bilim adamınca, tarihsel süreç içinde topraklar üretkenliği nedeniyle kutsal olarak kabul edilirken, bunu korumanın bir ulusun onuru olduğu ve kaybedilenin toprak olmayıp temelde ulusal servet olduğuna dikkat çekilmiştir. Çünkü doğal kaynak olan toprakların üretimi sonsuz olmadığı gibi verimli toprak oluşum sürelerinin 100, hatta 1000 yıllarla ifade edilmesi, toprağın önemini vurgulama açısından çarpıcıdır. Dolayısıyla bölgede yapılacak planlarda bu hususların göz önüne alınarak, yukarıda tanımlanan üstün kamu yararının gözetilmesi gerekmektedir.”

 

Okunma Sayısı: 661
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.