CARGİLL’E KIYAK DANIŞTAY’DAN DÖNDÜ - EVRENSEL

GENEL MERKEZ
08.07.2006 (Son Güncelleme: 10.07.2006 11:57:06)

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK), Cargill şirketinin çoğunu elinde bulundurduğu nişasta bazlı şeker kotasının Bakanlar Kurulu kararıyla ile yüzde 50 artırılmasına ilişkin işleminin yürütmesini durdurdu. Şeker-İş Sendikası’nın açtığı davada, yürütmeyi durdurma istemini reddeden Danıştay 13. Dairesi’nin kararının reddi için yapılan başvuruyu önceki gün sonuçlandıran Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kota artırımını hukuka aykırı buldu.

Beş şirketin nişasta bazlı şeker kotasına sahip olduğu piyasada en büyük paya yüzde 60 civarında bir oranla Cargill şirketi sahipti. Bakanlar Kurulu, 29 Kasım 2005’te, 2005-2006 pazarlama yılında nişasta bazlı şekerler için Şeker Kurulu tarafından ayrılan kotanın yüzde 50 oranında artırılmasını öngören bir karar aldı. Nişasta bazlı şeker kotasının çoğunu Cargill elinde bulundurduğu için, Bakanlar Kurulu kararı büyük oranda bu şirketin üretiminin artırılması sonucunu doğurdu.

Şeker-İş’in vekili Avukat Gökhan Candoğan, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 13. Dairesi’ne başvurdu. 13. Daire, yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Bunun üzerine Şeker-İş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvurarak; ilgili Bakanlar Kurulu, Sanayi Bakanlığı ve Şeker Kurulu kararlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması ile birlikte, 13. Daire kararının da reddini istedi.

Arazi sorunu da yasayla çözülmüştü

Cargill’in nişasta bazlı şeker üretiminde dünyada kartelleşmiş bir şirket olduğu belirtilen başvuruda, şirketin, İznik Gölü’ne yakın bir mevkide, birinci sınıf tarım arazisine sanayi tesisi kurduğu da anımsatıldı. DİDDK da sendikanın itirazlarını yerinde gördü. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararları kesinlik taşıyor. Bundan sonraki süreçte, yürütmeyi durdurma istemini red kararı bir üst merciden dönen Danıştay 13. Dairesi, davayı esastan görüşecek.

Tarım arazisine tesis kurma girişimi nedeniyle Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, hakkında ruhsat verilmesinin durdurulması kararı verdiği Cargill’in arazi sorunu da, geçen yıl çıkarılan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile çözülmüştü.

Hükümet Cargill’i kurtarma talimatı vermişti

Cargill’e yönelik açılan davaların şirket aleyhine sonuçlanmaya başlaması üzerine Başbakanlık Tarım Bakanlığı’na önlem alma talimatı vermiş ve bu gelişme 13 Mayıs 2006 tarihli gazetemize manşet olmuştu.

Haberde gelişmeler şöyle sıralanıyordu: “AKP Hükümeti bir skandala imza attı. Başbakanlık tarafından Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na gönderilen bir yazı ile yargı kararları aleyhine sonuçlanan Cargill’in kurtarılması emredildi.

Belgede “olası aleyhte bir yargı kararı için bakanlığın yapması gereken kanun değişiklikleri sıralandı. Tavsiyeler arasında şirketin kurulu olduğu Bursa’da meslek ve kitle örgütleri tarafından oluşturulan Toprak Kurulu’nun yasadan kaynaklanan yetkisinin elinden alınması da var.

Olay Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), Bursa Barosu ve TEMA Vakfı tarafından Fenerbahçeliler Derneği’nde yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Başbakanlık Hukuk Müşavirliği antetli ve Müsteşar Yardımcısı Mustafa Çetin imzalı belgede, Cargill aleyhine açılan davalara dikkat çekiliyor.”

 

Okunma Sayısı: 452
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.