TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAZI - 12/07/2006

GENEL MERKEZ ( )
13.07.2006 (Son Güncelleme: 15.07.2006 11:20:22)

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Karanfil Sok. No:62              

Bakanlıklar / ANKARA

18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükte bulunan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 8 inci ve bu Tüzüğün hukuki dayanağını teşkil eden 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun’un 2 nci maddelerine göre; tarımsal yapıların keşif, plan, proje, uygulama ve kontrolleriyle ilgili işlemlerde ziraat mühendisleri yetkilidir.

Üyelerimiz tarafından ODA’mıza gönderilen bilgilerden, Genel Müdürlüğünüzce yapılan “Hayvan Barınakları Yapım İşi” ihalelerine Ziraat Mühendislerinin kabul edilmediği anlaşılmaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak; görüş sorulması üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne, uygulamada dikkate alınmak üzere, ODA’mız görüşünü belirten bir örneği ekte sunulan yazı gönderilmiştir.

Tarımsal yapı olmaları nedeniyle hayvan barınaklarının yapımı konusunda Genel Müdürlüğünüzce açılan ihalelere, ziraat mühendislerinin de katılmaları hakkının, 7472 sayılı Kanun ve buna bağlı Yetki Tüzüğünde yer alan hükümler dikkate alınarak, tanınması hususunda gereğinin yapılmasını, şartnamelerin buna göre hazırlanmasını ve konu ile ilgili görüşünüzün ODA’mıza bildirilmesini dilerim.

Saygılarımla

Ural ERSOY

Yönetim Kurulu a.

Genel Sekreter

EKİ: 1 Yazı (2 Sayfa)

Okunma Sayısı: 6776
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.