PAMUK, ANTEPFISTIĞI VE MISIR MALİYET VE FİYATLARI

ŞANLIURFA ŞUBE ( )
13.09.2006 (Son Güncelleme: 13.09.2006 13:42:04)

ÜLKEMİZ VE ŞANLIURFA İLİMİZİN ÇOK BÜYÜK ÖNEME SAHİP TARIM ÜRÜNLERİ

PAMUK  ANTEPFISTIĞI VE MISIR BASIN AÇIKLAMASI               12.09.2006

Pamuk ,  Antepfıstığı ve Mısır bölgemizin ve ülkemizin önemli tarımsal ürünleri arasında yer almaktadır. Bu ürünlerin hasadının yaklaştığı şu günlerde tüm tarım sektörü meraklı, heyecanlı aynı zamanda endişeli bir bekleyiş içerisindedir.

Bu meraklı ve endişeli bekleyişin bir sebebi de Karadeniz’de yaşanan fındık sorunlarından kaynaklanmaktadır. Karadenizli için fındık ne ise bizim bölgemiz içinde Pamuk, Antepfıstığı ve Mısır gibi ürünler aynıdır.

Bir sivil toplum kuruluşu olan meslek odamız Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi Pamuk  ,  Antepfıstığı ve Mısır üzerine yapmış olduğu fiyat ve durum tespitini kamuoyu ile paylaşmayı bir görev bilmiştir. Bu görevin bilinci ile ilgili kesimlere mesaj vermektedir.

Pamuk, ülke ihracatımızın %40’ı yani 20 milyar $’lık bölümünü sağlayan tekstil ve konfeksiyon sanayisinin ham maddesidir. Ülke ihtiyacımız olan 1.350.000 ton lif pamuk ülkemizde yeterince üretilememektedir. 2004 yılı dahil olmak üzere son yıllarda 550.000 ton pamuk ithalatı gerçekleştirildi. Ancak bu rakam 2005 yılında maksimum seviyesine çıkarak 748.000 ton lif pamuk ithalatı yapılarak 900 milyon $ döviz ödenmiştir. Aynı zamanda yağlık bitkilerden olan pamuk yağ ihtiyacı açısından önem taşımaktadır. Ülke olarak ham yağ ve pamuk ithalatına 1,8 milyar $ ödeyerek petrolden sonra en fazla döviz ödediğimiz kalemdir. Ülkemizin birçok bölgesi ve iklimi pamuk yetiştirme açısından olanaklıdır. Ancak yanlış politikalar üreticileri pamuk ekiminden uzaklaştırmıştır. Ülkemizde tarım ile uğraşan kesim 2006 yılına kadar pamuk dışında birçok tarım ürünü yetiştiriciliğine yönelmiştir. 2006 yılında üreticileri yeniden pamuğa yöneltmiştir. 2006 yılında ülke çapında pamukta artış söz konusudur

Şanlıurfa  ili ülkemizin önemli pamuk üretim merkezlerinden birisidir. Ülkenin Pamukta %25 ini  yani 88.650 ha  alanda Pamuk üretim yapılmaktadır. Buda 754.600 ton kütlü Pamuk, 286.758 ton lif Pamuk ve 467.842 ton çiğit demektir. Antepfıstığında ise, Şanlıurfa % 46’ sını karşılamaktadır, buda yaklaşık  25.000 ton Antepfıstığı demektir. Mısırda da  15050 ha alanda Mısır üretimi yapılmaktadır buda 138.250 ton Mısır demektir. Tarımsal anlamda  Şanlıurfa ilinin ülke ekonomisine katkısı büyüktür ve yeni sulama alanlarının açılmasıyla birlikte bu rakamsal oranlar daha da fazla olacaktır. Pamuğun ilimiz ve ülkemiz ekonomisi için katkısı tartışılmaz. Katma değeri yüksek olan bu ürünümüz 2006 yılı maliyetleri konusunda ZMO Şanlıurfa Şubemiz teknik elemanlarınca yapılan bağımsız ve objektif çalışma sonucunda 1 Kg kütlü pamuk maliyeti 1,00 YTL yaklaşmış olup üretici kârı ile birlikte 1,171 YTL ’ye satılması gerekir. Aksi ve düşük açıklanan rakam arasındaki fark teşvik primi olarak peşin ödenmelidir. Pamukla ilgili ve önemli yeri olan bölgemizdeki  ÇUKOBİRLİK’e gereken destek ve yardım yapılmalıdır.

Şanlıurfa  ve ülkemiz için önemli olan stratejik tarım ürünlerinden biride Antepfıstığıdır. Antepfıstığının 2003 verilerine göre dünya rekoltesi 241.611,Türkiye rekoltesi 52.857,Şanlıurfa rekoltesi  yaklaşık 25.000 tondur.1 Kğ Antepfıstığı ürün maliyeti 5.559 YTL olmalıdır

Mısır, ülkemiz ve bölgemiz açısından yine önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz mısır ihtiyacı yıllık 3.5 milyon ton’dur. 2005 yılına kadar üretimimiz 2.5 milyon ton olup her yıl 1 milyon ton ithalat yapılmıştır. Ülkemizin geniş alanlarında ekim olanağı olan mısır 2005 yılında ilk defa ihtiyaç fazlası 500 bin ton olan toplamda 4 milyon ton üretilmiştir. Ancak geçen yıl uygulanan yanlış politikalar ve fiyatın çok düşük açıklanması, mısır ekimini 2006 yılında azaltmıştır.

Mısır üretiminde 2005 yılında 1. ve 2. ürün olarak 15050 ha alanda 138.250 ton olarak ilimizde mısır ekimi gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında ekim sahaları belli olmamakla birlikte bu rakamın geçen yıldan aşağılarda olacağı kesindir. Bununla birlikte mısır ithalatı da kaçınılmaz olacaktır. Yine ZMO Şanlıurfa Şubesi teknik elemanlarınca yapılan araştırma 2006 yılı için 1 Kg dane mısırın 1. ürün maliyeti 0,277 YTL üretici kârı ile 0,346 YTL olması gerekir. 2. ürün mısırda 1 Kg dane mısır maliyeti 0,265 YTL olup üretici kârı ile 0,330 YTL olması gerekir. 

Demek ki Pamuk, Antepfıstığı, Mısır, Fındık, Narenciye  gibi ürünleri sadece tarım ürünü olarak görmemek gerekir.Bunlar Türkiye’ye döviz kazandıran ürünlerdir.Ülkemizde Devlet şimdiye kadar bu ürünlere hiçbir harcama yapmadan getirisinden faydalanıyordu.Ama dünya şartları hızla değişiyor. Sayılan ürünlerin ülkemize getirisinin devam etmesi için artık Devletinde bir şeyler yapması gerekiyor.                                                                                                                                             

Sonuç olarak buradan sesleniyoruz. Tarım sektörü bu ülkenin can damarıdır. Tarım sektörü ve buna bağlı kurumlar ÇUKOBİRLİK, ANTBİRLİK, TARİŞ, FİSKOBİRLİK gibi tarım satış kooperatifleri, üretici örgütleri, özerk yapıları içinde iş ve işlemleri sürdürmeli, tüm dünyada olduğu gibi desteklenmelidir. Bu tür üretici kuruluşları üreticiden yana tarım sektöründen yana piyasa yapıcı rollerini yerine getirmeli, üretim maliyetleri ve üretici kârı toplamının üzerinde bir piyasa fiyatı oluşması sağlanmalıdır.

 Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

ABDULLAH MELİK

ZMO ŞANLIURFA ŞUBE BAŞKANI

 

 

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ŞANLIURFA İLİ 2006 YILI TAHMİNİ PAMUK MALİYET ÇİZELGESİ

 

      MASRAF UNSURLARI

 

   SULU ( YTL/DA )

TARLA KİRASI

 

 

 

 

       80,00

TOHUM BEDELİ

 

 

 

 

      10,00

SONBAHAR SÜRMESİ

 

 

 

 

 

        9,00

KIŞ SÜRMESİ

 

 

 

 

       4,00

İLKBAHAR SÜRMESİ

 

 

 

        6,00

TAPAN

 

 

 

 

 

        3,50

EKİM ( MİBZERLE )

 

 

 

 

       4,00

EL ÇAPASI ve SEYRELTME

 

 

 

      35,00

TRAKTÖR ÇAPASI, TAVA YAPMA

 

 

       3,50

GÜBRE  (KOMPOZE VE ÜST GÜBRE ) BEDELİ

 

 

 

 

      50,00

GÜBRELEME İŞÇİLİĞİ

 

 

 

        4,00

SU BEDELİ

 

 

 

 

      11,00

SULAMA İŞÇİLİĞİ

 

 

 

 

       1 6,50

PESTİSİT BEDELİ

 

 

 

       40,00

HASAT İŞÇİLİĞİ

 

 

 

 

 

       77,50

ÜRÜNÜ AMBARA TAŞIMA

 

 

 

        2,50

ÜRÜNÜ PAZARA TAŞIMA

 

 

 

        2,50

ÇUVAL VE İP BEDELİ

 

 

 

        2,00

İŞÇİ NAKLİYESİ

 

 

 

 

        2,00

 

 

 

TOPLAM

 

       363,00

ARAZİ KİRASI HARİÇ YAPILAN MASRAFLARIN NORMAL FAİZİ (%8)

       29,00

GENEL İDARE GİDERLERİ ( % 3 )

 

 

       10,90

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

      402,90 Da / YTL

ORTALAMA VERİM 

 

 

 

      430 KG/DA

1 KG KÜTLÜ PAMUK MALİYETİ

 

 

         0.937YTL/KG

% 25 ÜRETİCİ KARI

 

 

 

 

 

         0,234 YTL/KG.

1 KG KÜTLÜ PAMUK FİYATI

 

 

 

         1,171 YTL/KG

 

 

 

 

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ŞANLIURFA İLİ 2006 YILI TAHMİNİ ANTEPFISTIĞI MALİYET ÇİZELGESi

 

Üretim Unsurları

Tutarı (YTL/da)

Maliyet Hesabı

Sürüm(8)

110,00

  

   Dekara Üretim

     Masrafı:

    444,74 YTL

Dekara Kuru Kırmızı

 

Kabuklu Verim

 

80 Kg. Kabul edilirse

 

1 Kg K. K. Kabuklu

 

Antepfıstığı Satışı

 

444,74 / 80Kg

 

     = 5.559 YTL.

 

Gübre Bedeli ve Gübreleme İşçiliği

30,00

Budama işçiliği

40,00

Zirai Müc(İlaç Bedeli ve İlaçlama İşçiliği)

22,00

Belleme ve çapalama

50,00

Tapan

6,00

Hasat ve Sergi Yeri İşçiliği

45,00

Ambara Nakil

3,75

Pazara Nakil

3,75

Koruma (Bekçilik)

14,00

Diğer Masraflar

4,00

Masraflar Toplamı

328,50

Masraflar Toplamının Normal Faizi(%20)

62,4

Genel İdari Giderler(Mas. Top.%3 ‘ü)

9,36

Çıplak Arazi Kıy %5 Normal Faizi

22,24

Tesis Masrafı Amortisman Payı

22,24

Üretim Masrafları Genel Toplamı

444,74

 

 

 

 

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ŞANLIURFA İLİ 2006 YILI 1.ÜRÜN VE 2. ÜRÜN

MISIR TAHMİNİ MALİYET ÇİZELGESİ            

MASRAF UNSURLARI

1.ÜRÜN (YTL/Da)

2.ÜRÜN (YTL/Da)

TARLA KİRASI

80,00

  40,00 

 

TOHUM BEDELİ

30,00

  22,50 

 

SONBAHAR SÜRMESİ

10,00

   -----

 

İLKBAHAR SÜRMESİ

7,50

   -----

 

YAZ SÜRMESİ(EKİM ÖNCESİ)

-----

   8,00

 

EKİM ÖNCESİ TARLA SULAMA İŞÇİLİĞİ

-----

-----

 

TOHUM İLAÇLAMASI

2,50

   2,50

 

EKİM (MİBZERLE)

5,00

   5,00

 

TRAKTÖR ÇAPASI, TAVA YAPMA

3,00

   3,00

 

GÜBRE BEDELİ (EKİM ÖNCESİ)

25,0

  25,00

 

GÜBRE BEDELİ (EKİM SONRASI ÜST GÜBRE)

27,00

 27,00

 

GÜBRELEME İŞÇİLİĞİ

3,50

   3,50

 

SU BEDELİ

9,50

   9,50

 

SULAMA İŞÇİLİĞİ

7,50

  12,00

 

PESTİSİT (HERBİSİT VE İNSEKTİSİT)

9,00

  20,00

 

HASAT (BİÇERDÖVER)

8,50

   8,50

 

ÜRÜNÜ BAZARA TAŞIMA

2,00

   2,00

 

TOPLAM

230,00

170,00

 

ARAZİ KİRASI HARİÇ YAPILAN MASRAFLARIN NORMAL FAİZİ %8

12,00

  10,00

GENEL İDARE GİDERLERİ %3

7,00

  6500

 

GENEL TOPLAM (Da/YTL)

249,00

  185,00

 

ORTALAMA VERİM ( Kg/Da)

900

  700

 

1KG DANE MISIR MALİYETİ (YTL/Kg)

0,277

    0,265

 

%25 ÜRETİCİ KÂRI (YTL/Kg)

0,069

    0,065

 

1KG MISIRIN FİYATI (YTL/Kg)

0,346

    0,330

 

 

Okunma Sayısı: 9255