ÜYELİK BELGESİ YERİNE KİMLİK KARTININ KULLANILMAMASI HAKKINDA YAZI

GENEL MERKEZ ( )
10.10.2006 (Son Güncelleme: 11.10.2006 13:08:00)

5076                                            09/10/2006

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NA

ODA’mıza ulaşan bilgilerden; bazı Tarım İl Müdürlükleri, yetkileri dahilinde ruhsatname veya benzer belgeleri düzenlerken, ilgili başvuru sahiplerinin ODA’mıza üye olduklarını belirlemek üzere yalnızca kimliklerini istemekte oldukları ve işlemlerini bununla yaptıkları anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; üyelerimizin taşıdıkları kimlikler, üyelerimizin belli bir tarihte ODA’mızda üyelik işlemlerini yaptırdıklarını ifade eder. Ancak, bu üyemizin o tarihten sonra üyelik sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin bir belgesi değildir. Ayrıca kimlik, bir kişinin üyeliğinin devam etmekte olduğunu da göstermez. Çünkü, aradan geçen zaman içerisinde o üye, Genel Merkezimizce yapılan disiplin soruşturması uygulaması sonucunda üyeliği düşürülmüş ve bekli de meslekten men edilmiş olabilir.

Yukarıda belirtilen yanlış uygulamaların, daha çok Tarım Kredi Kooperatiflerine atanan meslektaşlarımızın tarımsal ilaç, makine ve tohum bayiliği işlemlerinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan; Tarım Kredi Kooperatifi tüzel kişiliği adına düzenlenen her belge, kooperatifin belli bir faaliyet alanına ilişkin özel belge olması nedeniyle Tarım Kredi Kooperatiflerinin tüm faaliyetleri için bir tek belge düzenlenmesi de mümkün değildir.

Üyelerimize, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ilaç, tohum veya makine satışları için verilen ruhsatlar, üyelerimize ait değildir. Bu bakımdan, Kooperatiflerin gelir elde edecekleri ayrı faaliyet alanları olmaları nedeniyle, bu alanların her birinde üyelerimiz için düzenlediğimiz “Üyelik Belgelerine” ait ücretlerin de üyelerimizce değil, kooperatiflerce ödenmesi gerekmektedir. Çünkü, bu ruhsatlar kooperatifin tüzel kişiliğine ait olup, üyelerimiz tarafından atandıkları bir başka yere taşınamaz ve kullanılmazlar.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Saygılarımla

 

Gökhan GÜNAYDIN

Başkan                                          

 

Dağıtım:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

 

 

5078                                                       09/10/2006

 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ODA’mıza ulaşan bilgilerden; bazı Tarım İl Müdürlükleri, yetkileri dahilinde ruhsatname veya benzer belgeleri düzenlerken, ilgili başvuru sahiplerinin ODA’mıza üye olduklarını belirlemek üzere yalnızca kimliklerini istemekte oldukları ve işlemlerini bununla yaptıkları anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; üyelerimizin taşıdıkları kimlikler, üyelerimizin belli bir tarihte ODA’mızda üyelik işlemlerini yaptırdıklarını ifade eder. Ancak, bu üyemizin o tarihten sonra üyelik sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin bir belgesi değildir. Ayrıca kimlik, bir kişinin üyeliğinin devam etmekte olduğunu da göstermez. Çünkü, aradan geçen zaman içerisinde o üye, Genel Merkezimizce yapılan disiplin soruşturması uygulaması sonucunda üyeliği düşürülmüş ve bekli de meslekten men edilmiş olabilir.

Yukarıda belirtilen yanlış uygulamaların, daha çok Tarım Kredi Kooperatiflerine atanan meslektaşlarımızın tarımsal ilaç, makine ve tohum bayiliği işlemlerinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan; Tarım Kredi Kooperatifi tüzel kişiliği adına düzenlenen her belge, kooperatifin belli bir faaliyet alanına ilişkin özel belge olması nedeniyle Tarım Kredi Kooperatiflerinin tüm faaliyetleri için bir tek belge düzenlenmesi de mümkün değildir.

Üyelerimize, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ilaç, tohum veya makine satışları için verilen ruhsatlar, üyelerimize ait değildir. Bu bakımdan, Kooperatiflerin gelir elde edecekleri ayrı faaliyet alanları olmaları nedeniyle, bu alanların her birinde üyelerimiz için düzenlediğimiz “Üyelik Belgelerine” ait ücretlerin de üyelerimizce değil, kooperatiflerce ödenmesi gerekmektedir. Çünkü, bu ruhsatlar kooperatifin tüzel kişiliğine ait olup, üyelerimiz tarafından atandıkları bir başka yere taşınamaz ve kullanılmazlar.

Bilgilerinizi ve uygulamanın tüm kooperatiflerinizce yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmasının sağlanmasını dilerim.

Saygılarımla

 

Gökhan GÜNAYDIN

Başkan                                          

 

Dağıtım:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Okunma Sayısı: 5817